✓   Gran assortit en cafe

✓  Sabor de primera

✓  Devolució gratis

CONDICIONS DE SUBSCRIPCIÓ A CAFÈ L'OR BARISTA

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Aquests termes i condicions fan referència al registre al lloc web de L’OR.

 • L’ús del lloc web www.lorespresso.com/ca_es (i qualsevol contingut o beneficis que s’ofereixin en aquest lloc) es regeixen per les condicions d’ús que hi ha al peu de pàgina del nostre lloc web.
 • Registrar-se a L’OR no té cap cost; no obstant això, cal tenir accés a internet i un correu electrònic vàlid.
 • Per registrar-s’hi, cal ser major de 18 anys i residir legalment a Espanya.
 • Els beneficis són intransferibles.
 • El registre és permanent llevat que se’n sol•liciti la cancel•lació mitjançant la nostra pàgina de contacte del lloc.
 • Les dades personals presentades es conservaran d’acord amb la política de privacitat de L’OR, la qual s’exposa a la nostra política de privacitat.
 • Les persones que es registrin podran rebre ofertes i descomptes, i participar en concursos, sortejos i esdeveniments promocionats per correu postal, correu electrònic i en línia. Aquestes activitats poden estar subjectes a altres termes i condicions, que es donaran a conèixer en el moment oportú.
 • L’OR conservarà la informació personal relacionada amb els interessos dels membres de L’OR, amb eleccions de premis, amb la participació en ofertes de promocions i sortejos i amb les visites al lloc web de L’OR (i els seus subllocs). Aquesta informació s’utilitzarà amb finalitats d’anàlisi i recerca i per optimitzar la nostra tria de promocions.
 • Indemnització. En registrar-vos, acordeu mantenir indemne L’OR, les seves empreses subsidiàries i afiliades, i els seus funcionaris, agents, socis i empleats respectius, per qualsevol pèrdua, responsabilitat, demanda, reclamació o procés legal iniciat o que es pugui iniciar, incloses les despeses de qualsevol naturalesa incorregudes o que sorgeixin de l’ús de L’OR o dels beneficis en violació d’aquests termes i condicions, o que sorgeixin de l’ús o de la conducta en relació amb L’OR o, els beneficis o l’incompliment d’aquests termes i condicions.
 • No li proporcionarem cap producte o servei si vosté està sotmès a sancions en el sentit del Reglament (CE) 2580/2001 i del Reglament (CE) 881/2002 (regulacions antiterroristes) o similars (particularment dels EUA), actualitzades de tant en tant, imposades per la Unió Europea o pel govern del país on esteu comprant els nostres productes o serveis. En acceptar aquests termes i condicions, vostè garanteix que no està sotmès a les sancions abans esmentades. Si incompleix aquesta clàusula, nosaltres podrem anul·lar o cancel·lar la comanda, o rescindir o acabar el seu pla de subscripció. "
 • Llei i jurisdicció aplicables. Aquests termes i condicions es regeixen i s’interpreten d’acord amb les lleis d’Espanya i la jurisdicció dels tribunals d’aquest país.

El responsable de L’OR i venedor a distància és:

Jacobs Douwe Egberts ES, SLU. Carrer de Josep Pla, 2, edifici B-2, 08019 de Barcelona

L’OR: CONDICIONS I SERVEI DE VENDA A DISTÀNCIA (ESPANYA)

Si us plau, llegiu amb atenció aquestes condicions generals abans de fer la comanda. Pel fet de fer la vostra comanda, us mostreu d’acord amb aquestes condicions generals.

1. INTRODUCCIÓ

1.1 El servei de venda a distància de L’OR s’ofereix amb subjecció a aquestes condicions generals de Koninklijke Douwe Egberts BV, amb seu a Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, Països Baixos; amb número d’identificació fiscal: ES N0037058E, i les referències a «nosaltres», «nostre» i expressions similars s’han d’entendre com a referències a aquesta societat.

1.2 En aquestes condicions generals les referències a «vós», «vostre» i expressions similars s’apliquen al consumidor final que ens fa una comanda amb subjecció a les presents condicions generals.

1.3 Al servei de venda a distància de L’OR es venen productes L’OR, (els «productes»), tal com es recullen oportunament al nostre lloc web a l’adreça www.lorespresso.com/ca_es (el nostre «lloc web d’Espanya»).

1.4 Podeu fer una comanda de productes amb lliurament a Espanya, exceptuant Ceuta, Melilla, les Illes Canàries i les Illes Balears (d’ara endavant, el «territori espanyol») a través del nostre lloc web d’Espanya o per telèfon. Aquestes condicions generals són aplicables a la vostra comanda tant si la feu mitjançant un mètode com l’altre. El servei de venda a distància de L’OR s’adreça al consumidor final, per això us advertim que, sens perjudici que decidiu comprar productes L’OR a través d’aquest servei, per al vostre negoci (a l’efecte d’IVA), la venda es formalitzarà com a feta a un consumidor final.

1.5 Per fer una comanda de productes per telèfon al servei de lliurament a domicili de L’OR heu de trucar a la nostra línia d’atenció per a Espanya al número 901 888 037. El servei de venda a distància accepta comandes telefòniques entre les 9.00 h i les 18.00 h, de dilluns a divendres. El telèfon del servei de venda a distància de L’OR és un servei telefònic de cost compartit, però no de tarifació addicional. Les trucades que es facin des de telèfons mòbils poden tenir, a més, un càrrec de l’operador de la xarxa, però que no representa un benefici addicional per a nosaltres.

2. CONDICIONS GENERALS

2.1 Res del que preveuen aquestes condicions generals afecta els drets que us pertanyen d’acord amb la llei.

2.2 La forma en què tractem i protegim les vostres dades es descriu tant en aquestes condicions generals com a la política de privacitat publicada al nostre lloc web.

3. PREUS

3.1 Tots els preus inclouen IVA, impost que és aplicable atès que l’adquirent compra amb la condició de consumidor final. Tots els preus són en euros (€).

3.2 El valor total de la vostra comanda, amb l’IVA i les despeses d’enviament incloses, es mostrarà a la pantalla de confirmació de la comanda. El preu que apareix és l’import que cal pagar en euros (€). Si la vostra comanda és telefònica, l’operador us indicarà l’import que cal pagar.

3.3. Pel fet que el servei de venda a distància de L’OR l’ofereix Koninklijke Douwe Egberts BV, el pagament de les compres en línia constitueix una transacció internacional, amb la qual cosa la vostra entitat bancària us podria carregar al vostre compte bancari algun càrrec addicional per aquest motiu.

3.4 Els preus dels productes i les despeses d’enviament seran els que consten al nostre lloc web d’Espanya al punt de comandes (subjecte a revisió en cas d’error obvi o evident).

3.5 Els preus dels nostres productes i les despeses d’enviament poden canviar en qualsevol moment atenent factors objectius en el mercat. Els canvis que es facin als preus dels productes i les despeses d’enviament una vegada que se us hagi enviat una confirmació d’enviament no afectaran la comanda feta. La confirmació d’enviament s’explica amb més detall més endavant, a l’apartat 5.1.

3.6 El nostre lloc web d’Espanya conté un ampli nombre de productes i sempre és possible que, malgrat els nostres esforços, alguns dels productes relacionats al nostre lloc web d’Espanya indiquin un preu incorrecte. Normalment en verifiquem els preus com a part del procés d’enviament, de manera que, quan el preu correcte d’un producte sigui inferior al que s’indica, cobrarem l’import inferior quan us enviem el producte. Si el preu correcte del producte fos superior al que s’indica al nostre lloc web d’Espanya, ens posarem en contacte amb vós per demanar-vos instruccions abans d’enviar el producte, o bé rebutjarem la comanda i us notificarem aquest rebuig.

3.7 No tenim cap obligació de subministrar-vos el producte al preu incorrecte (més baix), fins i tot, després d’haver-vos enviat una confirmació d’enviament (vegeu més endavant l’apartat 5.1), si l’error de preu és obvi i inequívoc i vós haguéssiu pogut raonablement reconèixer aquest error.

4. COMANDES I PAGAMENT

4.1 Hi ha dues maneres de fer les comandes:

4.1.1 En línia, a través del nostre lloc web d’Espanya: www.lorespresso.com/ca_es.

4.1.2 Trucant per telèfon a la nostra línia d’atenció per a Espanya des del territori espanyol.

4.2 Tingueu en compte que només podem acceptar els vals de descompte expedits a través del servei de venda a distància de L’OR.

4.3 Ens comprometem a fer el possible per lliurar-vos tots els productes de la comanda. En el cas improbable que ens haguem quedat sense existències d’algun producte en el moment d’atendre la vostra comanda, us ho notificarem i retindrem la vostra comanda fins que el producte o productes que faltin estiguin disponibles, llevat que en feu la cancel•lació. No us farem lliuraments parcials de la comanda, i esperarem fins que tots els articles sol•licitats estiguin en existències i disponibles per lliurar-vos-els. Això pot afectar el calendari de lliurament normal.

4.4 Si bé farem tot el possible per garantir que tenim existències de tots els articles que apareixen al nostre catàleg en línia, no oferim garantia de disponibilitat, i el nostre servei telefònic i aquesta publicació electrònica no constitueixen una oferta de venda susceptible d’acceptació mitjançant la remissió d’una comanda.

4.5 Si feu la comanda en línia, quan la rebem us enviarem automàticament un correu electrònic amb confirmació de recepció de la vostra comanda (el «correu de confirmació»). Aquest correu de confirmació s’enviarà a l’adreça de correu electrònic que ens hagueu facilitat en el moment de fer la comanda, i no constitueix una garantia de disponibilitat ni l’acceptació d’una oferta.

4.6 Si la comanda es fa per telèfon, un cop completada se us emetrà un número de referència de comanda únic (el «número de referència de comanda únic»); si us plau, indiqueu-nos-el en cas que tingueu cap consulta.

4.7 Per assegurar una tramitació ràpida de la comanda, necessitem que empleneu l’adreça completa, incloent-hi el codi postal, un telèfon de contacte en horari laboral i la vostra adreça de correu electrònic (si en teniu una). Si disposeu d’una targeta de registre, incloeu també el vostre número únic de client L’OR, que apareix a l’anvers de la targeta.

4.8 Només tramitarem la vostra comanda quan se'ns hagin facilitat dades completes de pagament. Així mateix, us advertim que si vostè pretén comprar productes L’OR a través d'aquest servei per a la seva posterior revenda, ens reservem el dret de no acceptar la seva comanda que no s'arribarà a perfeccionar.

4.9 Fem servir un tercer proveïdor de serveis de pagament per tramitar els pagaments, que s’identificarà durant el procés de pagament. Si ens feu una comanda a través del lloc web d’Espanya, l’últim pas del procés de comanda donarà lloc que la vostra comanda es transfereixi al lloc web del nostre proveïdor de serveis de pagament per fer el pagament. Heu de pagar utilitzant algun dels mètodes de pagament que es presenten a la pàgina del proveïdor de serveis de pagament, un cop que la comanda s’hagi transferit al seu lloc web per al pagament. Si feu la comanda a través d’alguna de les línies d’atenció telefònica, l’operador que us atengui us indicarà els mètodes de pagament disponibles i prendrà les vostres dades. El pagament es tramitarà utilitzant el nostre tercer proveïdor de serveis de pagament.

4.10 Les vostres dades de pagament es prendran en el moment que completeu la comanda, però, en condicions normals, el pagament no es carregarà fins que us enviem la comanda. En circumstàncies excepcionals, l’enviament de la comanda es pot endarrerir per causes imprevistes. Sempre que aquest sigui el cas i depenent de la vostra forma de pagament, el pagament es carregarà entre 3 i 7 dies després de fer la comanda. L’acceptació del pagament no significa, per si mateixa, l’acceptació per part nostra de la vostra comanda ni ens compromet contractualment amb vós. La clàusula 5 d’aquestes condicions regula la forma i el moment en què sorgeix un contracte vinculant entre vós i nosaltres en relació amb qualsevol comanda.

4.11 Si teniu qualsevol tipus de dificultat en la tramitació de la comanda o en el pagament, poseu-vos en contacte amb la línia d’atenció telefònica per al territori espanyol. El número de la línia d’atenció es recull a la clàusula 1.5 d’aquestes condicions generals.

4.12 Totes les comandes es comproven amb el proveïdor de serveis de pagament corresponent abans d’enviar-les, amb la qual cosa, us demanem que comproveu que les dades que ens faciliteu són correctes. No assumim cap responsabilitat per retards o retencions de comandes com a resultat d’haver facilitat dades de pagament incorrectes o invàlides.

4.13 Totes les investigacions per a la localització de comandes es posaran en pràctica al més aviat possible. Les consultes s’han d’adreçar a la nostra línia d’atenció telefònica per al territori espanyol; heu d’indicar-nos el número de referència de comanda únic per telèfon o el vostre codi postal si feu la comanda a través del lloc web d’Espanya. El número de la línia d’atenció es recull a la clàusula 1.5 d’aquestes condicions generals.

5. FORMA DE PERFER EL CONTRACTE ENTRE VÓS I NOSALTRES

5.1 A través del nostre lloc web d’Espanya:

5.1.1 Després d’haver fet una comanda a través del nostre lloc web d’Espanya, en rebreu un correu de confirmació. Això no vol dir que la vostra comanda s’hagi acceptat. La comanda constitueix una oferta de compra dels productes que hagueu demanat. Totes les comandes estan subjectes a acceptació expressa per part nostra.

5.1.2 Us confirmarem aquesta acceptació expressa enviant-vos un correu electrònic que confirmi que la comanda s’ha enviat (la «confirmació d’enviament»).

5.1.3 El contracte es perfà quan us remetem la confirmació d’enviament, llevat que us notifiquem que no acceptem la vostra comanda o que l’hagueu cancel•lat per part vostra.

5.2 Mitjançant la nostra línia d’atenció telefònica:

5.2.1 Quan feu una comanda a través de la nostra línia d’atenció telefònica per al territori espanyol, un dels nostres operadors prendrà les dades de la comanda i les vostres dades de pagament, i us notificarà una data prevista de lliurament. Això no vol dir que la comanda hagi estat acceptada. La comanda constitueix una oferta de compra dels productes que hagueu demanat. Totes les comandes estan subjectes a acceptació expressa per part nostra.

5.2.2 Només es consideren acceptades les comandes per part nostra mitjançant l’enviament dels productes que haguéssiu demanat. Us confirmarem aquesta acceptació enviant-vos una confirmació d’acceptació amb la comanda durant el lliurament.

5.2.3 El contracte es perfà quan us remetem un segon correu electrònic amb la confirmació d’enviament dels productes, llevat que us notifiquem que no acceptem la vostra comanda o que l’hagueu cancel•lat per part vostra.

6. LLIURAMENT

6.1 En circumstàncies normals, la vostra comanda es lliurarà en la data de lliurament que figura a la confirmació d’enviament o, si no s’ha indicat una data de lliurament, en els 30 dies següents a la confirmació d’enviament, llevat que es donin circumstàncies excepcionals. Si tinguéssim raons per creure que el lliurament pot endarrerir-se, ens posarem en contacte per fer-vos-ho saber.

6.2 Podem lliurar tots els productes que vulgueu fins a 25 kg de pes per tarifa de lliurament individual.

6.3 Sentim no poder acceptar comandes que s’hagin de lliurar a adreces que siguin un apartat de correus, o de persones l’adreça de les quals sigui un apartat de correus. Hi pot haver altres tipus d’adreces per a les quals, en un moment determinat, no puguem acceptar comandes.

6.4 Amb subjecció al que preveu més amunt la clàusula 6.3, els lliuraments es faran a l’adreça que ens hagueu indicat. El risc dels productes és al vostre càrrec des del moment del lliurament. En el cas que seleccioneu l’adreça d’una empresa, s’entendrà que hem lliurat el producte al destinatari si el lliurarem a la recepció de l’adreça de l’empresa. Això no obstant, si haguéssiu optat per lliurament urgent, es requerirà la vostra signatura per al lliurament dels productes.

6.5 Servei de lliurament estàndard al territori espanyol:

Llevat de circumstàncies particulars, el servei de lliurament estàndard és el següent:

País de destinació del lliurament Tarifa de lliurament Termini de lliurament

Territori espanyol 0,99 € 4 dies hàbils

S’entén per «dia hàbil» un dia (que no sigui dissabte, diumenge o festiu a Espanya, a la vostra comunitat autònoma o localitat, depenent d’on s’hagi de fer el lliurament). Advertim que per al lliurament en algunes zones del territori espanyol, hi ha un sobrecàrrec addicional. Aquest sobrecàrrec pot estar subjecte a canvis que es notificaran degudament durant el procés de realització de la comanda, abans d’efectuar-ne el pagament.

6.6 La tarifa de lliurament de 0,99 € no s’aplicarà a les comandes el valor de les quals sigui igual o superior a 25 € per lliurament, fins al pes màxim per lliurament que s’indica més amunt a la clàusula 6.2. No es fan lliuraments els dissabtes, els diumenges ni els festius a Espanya, a la vostra comunitat autònoma o localitat (depenent d’on s’hagi de fer el lliurament).

7. DESISTIMENT DE COMANDES I POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

7.1 Teniu el dret legal de desistir de la vostra comanda en qualsevol moment i sense motiu, segons el que s’estableix a les seccions 7.2, 7.3 i 7.4 següents, dins dels terminis especificats a la taula següent, comptadors a partir de l’endemà del lliurament, sempre que els articles que hagueu demanat no siguin peribles:

Formes de fer una comanda i període de desistiment

 • En línia, utilitzant la nostra pàgina web d’Espanya: 14 dies naturals.
 • Per telèfon, trucant al telèfon d’atenció al client d’Espanya: 14 dies naturals.

Per «dia natural» s’entén qualsevol dia amb independència que sigui dissabte, diumenge o festiu a Espanya. Aquest termini no pot començar mai abans que s’hagi lliurat la comanda.

7.2 Per desistir d’una comanda, heu de:

7.2.1 Triar una de les opcions següents:

7.2.1.1. Posar-vos en contacte amb la línia d’atenció al client corresponent a Espanya. Els números d’atenció al client apareixen a la secció 1.5 d’aquests termes i condicions.

7.2.1.2. Enviar-nos un correu electrònic a l’adreça següent: Consumerservice.ES@jdecoffee.com

7.2.1.3. Retornar-nos els productes, sense demora i sempre abans dels 14 dies naturals següents a la data en què ens heu comunicat que voleu desistir del contracte. Podeu tornar els productes a l’adreça que apareix al correu electrònic de confirmació del vostre desistiment del contracte. Si us plau, introduïu una còpia de la factura al paquet de la devolució i deseu el vostre tiquet o prova d’enviament. Per a això, pots fer servir el formulari oficial de desistiment.

7.2.2 Retornar-nos els productes en el mateix estat en què els vau rebre, com a molt tard en el termini dels 14 dies naturals següents a la data en què ens heu comunicat que voleu desistir del contracte. Els costos directes de devolució dels productes són al vostre càrrec. Si voleu, podeu trucar a atenció al consumidor i sol•licitar una etiqueta de devolució, que simplificarà el procés d’enviament del que voleu retornar i reduirà les despeses d’enviament que haureu d’abonar. El cost de l’enviament de la devolució se us deduirà de l’import del reemborsament. Us informem que l’import de les despeses d’enviament que se us deduiran del reemborsament és el mateix que es carrega per a l’enviament d’una comanda normal.

7.2.4 Vetllar pel bon estat dels productes mentre estiguin en la vostra possessió, com us correspon legalment.

7.3 Si exerciu el vostre dret de desistiment, quedareu subjecte a les seccions 7.1 i 7.2:

7.3.1 Rebreu un reemborsament del preu pagat pels productes, incloses les despeses de lliurament pagades pel lliurament dels productes (mentre que les despeses de devolució seran al vostre càrrec, excepte si els productes retornats estiguessin defectuosos).

7.3.2 Us tornarem els diners mitjançant un abonament utilitzant la mateixa forma de pagament emprada per pagar els productes. L’abonament es farà en el termini de 14 dies, comptadors des de la data en què rebem els productes al nostre magatzem o, alternativament, en el termini de 14 dies, comptadors des del dia en què rebem la prova que ens heu enviat de tornada els productes, en funció del que passi abans.

7.3.3 Declinem qualsevol responsabilitat per les fluctuacions en els tipus de canvi entre l’euro (EUR o €) i qualsevol altra moneda, sempre que hàgim retornat el mateix import en euros (EUR o €) carregat en el moment de fer la comanda. S’entén que s’ha fet una devolució total del preu de compra.

7.4 No podem acceptar desistiments o devolucions de compres que hagin estat utilitzades o obertes, excepte en el cas de productes defectuosos.

8. DADES DE CARÀCTER PERSONAL I SEGURETAT

8.1 Fem ús d’un tercer proveïdor de serveis de pagament («PSP») per tramitar els pagaments relatius a comandes de productes rebudes a través del nostre lloc web d’Espanya o de la línia d’atenció telefònica per a Espanya.

8.2 Si feu la vostra comanda a través del lloc web d’Espanya, l’últim pas del procés de comanda és la transmissió de les dades de la vostra comanda al nostre PSP seleccionat. Aquesta transmissió es fa neta de les dades que se us han presentat al vostre navegador durant el procés de comanda. El PSP us demanarà que seleccioneu un dels mitjans de pagament disponibles i que introduïu les dades corresponents pel que fa al mètode de pagament triat (per exemple, si opteu per pagar amb targeta de crèdit, podrien ser el nom i l’adreça, el número de targeta de crèdit, la data de caducitat de la targeta i els dígits de seguretat del dors de la targeta) per tramitar el pagament.

8.3 Mitjançant l’ús del lloc web del PSP per introduir les vostres dades de pagament, reconeixeu que esteu fent ús del lloc web d’un tercer, i accepteu fer-ho d’acord amb les condicions generals i la política de privacitat d’aquest lloc web. Acceptar aquest ús és una condició per poder fer comandes de productes tant a través del nostre lloc web d’Espanya com mitjançant la nostra línia d’atenció a Espanya. Si no esteu d’acord amb aquestes condicions i aquesta política, no heu de fer la comanda.

8.4 El proveïdor de serveis de pagament esmentat facilita el vostre pagament mitjançant el mètode que hagueu triat durant el procés de pagament. Tant nosaltres com el PSP recopilarem certes dades de caràcter personal vostres durant el procés de realització de la comanda. Utilitzarem aquestes dades de caràcter personal per facilitar la comanda i donar compliment al contracte que sorgeixi entre nosaltres com a resultat de la vostra comanda. En fer-nos una comanda, consentiu que tant nosaltres com el nostre PSP podem fer ús de les vostres dades de caràcter personal a aquest efecte. Aquests usos són addicionals a qualssevol altres usos de les vostres dades de caràcter personal, d’acord amb el que es descriu a la nostra política de privacitat publicada al nostre lloc web.

8.5 Per garantir que el mètode de pagament que heu triat no s’usa sense el vostre consentiment, tant nosaltres com el PSP podrem validar el nom, l’adreça i altra informació personal que ens hagueu facilitat durant el procés de comanda, contrastant-la amb les bases de dades oportunes que són propietat de tercers. En acceptar aquestes condicions generals, doneu el vostre consentiment perquè fem aquestes comprovacions.

8.6 Conservarem certes dades de la vostra comanda, que inclouen algunes de les vostres dades personals, durant un termini raonable després que hagueu completat la comanda. El nostre PSP també conservarà certes dades sobre la vostra comanda, que inclouen algunes de les vostres dades personals, durant un termini raonable i legalment permès després que hagueu completat la comanda. Això es fa perquè puguem donar resposta a les possibles consultes, qüestions, cancel•lacions o reemborsaments que poguessin sorgir.

8.7 Totes les dades que ens faciliteu com a part del procés de comanda es tractaran amb seguretat i d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altra normativa de protecció de dades aplicable.

8.8 El nostre procés de comandes i pagament es codifica mitjançant la tecnologia digital SSL per transmetre les vostres dades a un servidor segur. SSL és l’estàndard del sector per al pagament segur en línia; ofereix un nivell de protecció alt, tant a vós com a nosaltres i al PSP, davant d’operacions fraudulentes. Passarem les dades de la vostra comanda al nostre PSP utilitzant la tecnologia segura SSL.

8.9 Si teniu qualsevol pregunta relativa a seguretat, si us plau, poseu-vos en contacte amb la nostra línia d’atenció telefònica a Espanya.

9. SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

9.1 Intentem sempre prestar-vos el millor servei. No obstant això, si tinguéssiu cap comentari o consulta sobre el servei de venda a distància de L’OR, si us plau, poseu-vos en contacte, en primer lloc, amb nosaltres:

Per telèfon: Espanya: 901 888 037

9.2 La nostra intenció és confirmar la recepció de totes les consultes en un termini de 3 dies laborables i resoldre les queixes en 5 dies laborables. S’entén per «dia hàbil» un dia (que no sigui dissabte, diumenge o festiu a Espanya, a la vostra comunitat autònoma o localitat, depenent d’on s’hagi de fer el lliurament).

10. GENERAL

10.1 Ens reservem el dret de complementar i modificar aquests termes i condicions per la raó que sigui i en qualsevol moment. És responsabilitat vostra com a client revisar-los cada vegada que accediu al servei de venda a distància de L’OR, ja sigui en línia mitjançant el lloc web d’Espanya o per telèfon, a través de la nostra línia d’atenció a Espanya.

10.2 Ens reservem, així mateix, el dret de suspendre, restringir o cancel•lar l’accés al servei de venda a distància de L’OR per qualsevol raó comercial objectiva i en qualsevol moment.

10.3 Aquestes condicions generals i tots els assumptes relatius a comandes fetes a través del nostre lloc web d’Espanya o de la nostra línia d’atenció per a Espanya es regeixen pel dret espanyol i els tribunals espanyols en tenen competència en cas de controvèrsia.

11. RESPONSABILITAT

11.1 Res del que preveuen aquestes condicions generals exclou ni limita la responsabilitat per mort o danys personals per negligència, dol o falsedat o tergiversació de mala fe, per l’incompliment d’obligacions, implícites a l’article 1107 del Codi civil i, per productes defectuosos d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, o la responsabilitat que no estigui limitada o exclosa d’una altra manera d’acord amb la legislació aplicable.

11.2 Subjecte al que disposa la clàusula 13.1 i en la mesura permesa per la normativa aplicable, no responem per les pèrdues derivades de l’incompliment d’aquestes condicions generals que es trobin dins de les categories següents, tot i que aquestes pèrdues siguin resultat d’un incompliment per part nostra:

11.2.1 lucre cessant,

11.2.2 pèrdua de negoci,

11.2.3 pèrdua d’oportunitat,

11.2.4 pèrdua d’estalvis,

11.2.5 pèrdua de l’ús dels diners,

11.2.6 pèrdua de contractes existents o futurs,

11.2.7 pèrdua de dades,

11.2.8 pèrdua de fons de comerç, o

11.2.9 pèrdua de reputació.

11.3 No assumim cap responsabilitat pel possible robatori, pèrdua o destrucció dels vostres productes un cop lliurats a l’adreça de lliurament que hagueu indicat.

12. MARQUES COMERCIALS I DRETS D’AUTOR

12.1 Som titulars o titulars de la llicència de tots els drets sobre els dissenys i la informació que contenen els nostres llocs web, incloent-hi el nostre lloc web d’Espanya (www.lorespresso.com/ca_es). Només esteu autoritzat a imprimir les parts del nostre lloc web d’Espanya a l’efecte de fer comandes de productes al lloc web esmentat. Us heu d’abstenir de fer ús del material del nostre lloc web amb qualsevol altra finalitat.

12.2 «L’OR» és una marca registrada de la nostra propietat, i altres productes que apareixen al web poden ser marques comercials registrades d’altres entitats, que no s’han de copiar ni utilitzar sense el permís d’aquestes entitats.

 

CONDICIONS DE SUBSCRIPCIÓ A CAFÈ L'OR BARISTA

Aquestes condicions regeixen i compleixen el seu acord amb Koninklijke Douwe Egberts B.V en relació amb un pla de subscripció de cafè L'OR.

Al escollir subscriure’t a L'OR, està acceptant els següents termes i condicions addicionals a les principals condicions generals del lloc web de L'OR.

Aquestes condicions són d'aplicació a més de les condicions generals del servei de lliurament a domicili de l'OR, que es poden consultar aquí: https://www.lorespresso.com/ca_es/termes-i-condicions

Els diferents plans de subscripció de l'OR relacionades amb el Cafè són els següents:

- Pla de subscripció LOVER: 10 packs de café

- Pla de subscripció EXPERT: 20 packs de cafè

- Pla de subscripció MESTRE: 30 packs de café

 

CONDICIONS GENERALS DE TOTS ELS PLANS DE SUBSCRIPCIÓ A CAFÉ L'OR

1. QUI POT CONTRACTAR UNA SUBSCRIPCIÓ?

1.1. Els clients han de tenir mínim 18 anys, tenir un compte L'OR i residir a Espanya. Pot registrar-se per crear un compte a través de: https://www.lorespresso.com/ca_es/customer/account/create/

1.2. Subscripció limitada a un (1) pla o participació per persona i per llar.

1.3 JDE es reserva la facultat d'adoptar les mesures que siguin oportunes per evitar conductes que tinguin per finalitat o efecte actuar en frau o incompliment de les normes del programa de subscripció de cafè com ara introduir dades personals inexactes, alterats o falsos. En aquest cas, el subscriptor perdrà el dret a subscriure a aquesta promoció. "

2. PREUS I INFORMACIÓ

Quan es subscriu a un pla de subscripció de cafè L'OR per al lliurament regular dels nostres productes, l'informem de manera clara i visible, abans de realitzar la seva comanda, de la durada del contracte, si escau, si el contracte és per temps indefinit o ha de ser prorrogat automàticament, de les condicions per a la resolució de el contracte i, si s'escau, la durada mínima de les seves obligacions en virtut del contracte.

3. SUBSCRIPCIÓ

3.1 Subscripció

Podem oferir diferents fórmules de subscripció de cafè per al lliurament regular dels nostres productes. Les condicions de lliurament, el període de subscripció (fix o indefinit), el cicle de facturació, així com els costos associats a la subscripció depenen de el pla de subscripció triat. S'apliquen les següents condicions:

3.1.1 Cafè amb pla de subscripció

Els plans de subscripció de Cafè es conclouen per un període fix de dotze (12) mesos, després del qual el contracte finalitza automàticament. Això no afecta el teu dret legal a retirar-te del teu pla de subscripció de Cafè o dins dels catorze (14) dies a partir de la data de recepció dels primers productes.

3.1.2 Lliurament regular

La freqüència i les dates per al lliurament regular basant-se en el pla de subscripció depenen de el pla triat (veure 4.2). En circumstàncies normals, el lliurament s'ha de fer en la data indicada a la Notificació d'acceptació de la Comanda que rebrà per a cada enviament o, si no s'especifica una data de lliurament en el mateix, dins dels trenta (30) dies següents a la data de la notificació d'acceptació de l'ordre. Si creiem que el lliurament pot retardar-se per algun motiu, us ho farem saber.

 

4. PAGAMENTS

4.1 Fem servir un proveïdor de serveis de pagament segur per processar els pagaments. Quan realitza una comanda al nostre lloc web, l'últim pas en el procés de comanda és enviar la seva comanda a la pàgina web del nostre proveïdor de serveis de pagament per al pagament. Pot pagar utilitzant un mètode de pagament amb targeta de crèdit que apareix a la pàgina del nostre proveïdor de serveis de pagament després que la seva comanda hagi estat transferit al seu lloc web per al pagament.

4.2 Si et subscrius a un pla de subscripció, reconeixes i acceptes que nosaltres o el nostre proveïdor de serveis de pagament estem autoritzats a facturar-te de forma periòdica per la teva subscripció.

Per al pla de subscripció de Cafè, l'enviament es realitzarà segons la freqüència que hagis triat: cada 6 mesos, cada 4 mesos o mensualment.

Les dates de pagament i enviament es comunicaran per correu electrònic i s'indicaran en el seu compte. Si aquestes dates canvien, t'avisarem en el moment oportú.

4.3 Si per alguna raó el pagament falla, deixarem d'enviar cafè temporalment fins que el pagament sigui exitós. En aquest cas, pot contactar amb el nostre Servei al Consumidor al telèfon 800600924. Si el pagament no es realitza dins dels tres (3) dies posteriors a la data planificada d'enviament, ens reservem el dret d'iniciar el nostre procés de reclamació intern.

4.4 En cas de demora en el pagament, es poden cobrar interessos de demora d'una quantitat acordada i els costos dels procediments de reclamació raonables. Si els procediments de recuperació interns fallen, tenim dret a enviar el reclam impagament a una agència de cobrament per al seu processament. En aquest cas, pot incórrer en costos pels judicis iniciats per l'agència de cobrament i per la representació legal.

 

5. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS GENERALS

5.1 Modificacions

De tant en tant, podem canviar els termes del pla de subscripció, inclosos els preus associats. En aquest cas, t'enviarem una notificació a l'adreça de correu electrònic associada a la teva comanda i / o el teu compte, indicant-te els canvis i la data a partir de la qual entraran en vigor. Si no desitges acceptar aquests canvis, pots cancel·lar la teva subscripció abans de la data de vigència d'aquests. Els canvis de preu només s'aplicaran als cicles de facturació posteriors a la notificació del canvi, sempre que no hagis cancel·lat la teva subscripció.

 

5.2 No et proporcionarem cap producte o servei si està subjecte a sancions relacionades amb el Reglament (CE) 2580/2001 i el Reglament (CE) 881/2002 (reglaments antiterrorisme) o similars de la Unió Europea o del govern de país en el qual compres els nostres productes o serveis. A l'acceptar aquests termes i condicions, garanteixes que no estàs subjecte a les sancions abans esmentades. En cas d'incompliment d'aquesta clàusula, ens reservem el dret de cancel·lar la teva comanda o cancel·lar la teva subscripció.

Vols combinar les teves cistelles?

Tens una altra cistella desada al compte. Vols afegir aquests productes a la teva cistella actual?

S`eliminaran els productes afegits anteriorment.

Per afegir un pla de subscripció, hem d’eliminar tots els productes afegits anteriors a la cistella. Malauradament, no és possible contractar el pla de subscripció combinat amb productes normals.

You have to finish subscription purchase before adding any products