____
Menú

✓   Enviament gratis a compra superiors a € 30

✓  De 2-6 dies de lliurament

✓  Devolució gratis

BASES PROMOCIÓ L'OR ESPRESSO

Promoció disponible del 2020.08.24 fins les 23:59 h del 2020.09.27 o fins a esgotar existències de les unitats disponibles de L'OR Barista 13.

 • Un cop esgotat l'estoc disponible de L'OR Barista 13, només estarà disponible el 25% de descompte fins a les 23:59 h del 2020.09.27
 • Aquesta promoció és vàlida per a comandes per un import mínim de 50 € (descomptes i despeses d'enviament no incloses).
 • S'enviarà de regal un pack de L'OR Barista 13 per compra.
 • Per rebre el pack de L'OR Barista 13 de regal és imprescindible incloure el codi BARISTA13.
 • No aplicable amb altres promocions en curs. S'apliquen els termes i condicions de la pàgina web estàndard.

 

BASES PROMOCIÓ L'OR ESPRESSO

Oferta 25% de descompte en cafè L’OR i accessoris en comandes de 50 €, disponible des del 12.10.2021 fins el dia 22.11.2021 a les 23:59h. El descompte de cafè L'OR és aplicable a les categories càpsules i accessoris. No és aplicable a L'OR BARISTA, l’espumador de llet i altres promocions especials que s'executin alhora.

 

BASES PROMOCIÓ L'OR BARISTA

La present promoció es desenvoluparà d'acord amb les següents BASES

 

1.- Consideracions de caràcter general.

Les entitats mercantils PHILIPS IBERICA, SA (societat unipersonal), amb CIF A28017143, i domicili social al C / Maria de Portugal, 1-28.050 MADRID des d'ara PHILIPS i Jacobs Douwe Egberts ES SLU (Des d'ara JDE), amb domicili a 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) Av. Can Prat nº 25 i CIF núm B08027021; organitzen, desenvolupen i posen a disposició dels usuaris la promoció denominada L'OR BARISTA: Aconsegueix la nova cafetera L'OR Barista per 59€ i/o L’OR Barista Sublime per 69€ en endavant La promoció.

La participació en la present promoció es regeix pel que disposa l'apartat "Condicions de Participació".

 

2.- Pàgina de la promoció:

La redempció de la promoció és ONLINE i per a això es disposa d'accés a la següent adreça de web https://www.lorespresso.com/ca_es/ .

 

El fet de participar en la present promoció atorga la condició de participant, i implica l'acceptació, sense cap reserva, de les Bases contingudes en el present document.

 

3.- Objecte de la promoció.

Durant el període vigent que duri la promoció en qüestió, el consumidor tindrà dret a rebre la CAFETERA L’OR Barista per 59€ i/o L’OR Barista Sublime per 69€.

 

Els models de la cafetera detallats en el quadre següent:

 

Referència

Preu Regular Cafetera

Preu de cafetera amb promoció

Silky Beige Base

99,99 €

59 €

Midnight Blue Base

99,99 €

59 €

Piano Noir Base

99,99 €

59 €

Moonstone Grey Base

99,99 €

59 €

Velvet Rouge Base

99,99 €

59 €

Satin Blanc Base

99,99 €

59 €

L'OR Sublime Piano Noir

99,98 €

69 €

L'OR Sublime Sunset Rubis

99,98 €

69 €

L'OR Sublime Cashmere Gris

99,98 €

69 €

L'OR Sublime Satin Blanc

99,98 €

69 €

4- Àmbit de la promoció.

La present promoció es desenvolupa exclusivament en el territori espanyol amb excepció de Ceuta, Melilla y les Illes Canàries. La redenció de la promoció es exclusiva a l’àmbit del comerç electrònic, específicament a https://www.lorespresso.com/ca_es/  y a qualsevol distribuïdor que s’adhereixi posteriorment.

 

5.- Durada de la promoció.

El període durant el qual s'ha de realitzar la compra del producte que dona dret a participar en la promoció comença el dia 12 d’octubre de 2021 a les 00.01 hores i finalitza el 15 de novembre de 2021 a les 23.59 hores. Passada aquesta data, estarà disponible el registre per donar d'alta la cafetera, però no la promoció objecte d'aquestes bases.

 

6.- Condicions de participació.

6.1.- Persones legitimades per a participar en la promoció

Podrà participar en la promoció, la persona física major de divuit (18) anys que sigui consumidor final, amb residència habitual en el territori espanyol i que adquireixi durant el període promocional el producte inclòs dins de la promoció.

Promoció limitada a una (1) participació per persona i per llar.

L'acceptació expressa d'aquestes bases és condició necessària per poder participar en la promoció. Es considera que el participant ha acceptat les bases al facilitar les seves dades de conformitat amb l'apartat anterior.

 

6.2.- Mecànica de participació.

Totes aquelles persones que desitgin participar en la promoció hauran de complir amb els requisits establerts en els termes i condicions de les presents bases i disposar d’un compte a la web de L’OR.

Al moment de realitzar la compra a https://www.lorespresso.com/ca_es/  el participant podrà escollir Cafetera L'OR Barista d'un dels models i colors indicats en el punt 3.

Aquesta promoció no és combinable amb altres promocions en curs.

 

7.- Tractament de dades de caràcter personal.

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades s’incorporaran en un fitxer propietat sota la responsabilitat de JDE, amb la finalitat de dur a terme:

a) La seva participació en la present promoció

b) La gestió i lliurament a domicili de la Cafetera L'Or Barista

c) El compliment de qualssevol obligacions fiscals o d'una altra índole que siguin d'aplicació en relació amb la promoció.

En compliment amb la normativa vigent, Les dades facilitades pel client en crear voluntàriament un compte amb l'Or seran propietat de JDE, de manera indefinida, sempre que l'usuari no comuniqui el contrari a l'adreça de correu electrònic privacy@jdecoffee.com

JDE informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això pel que JDE es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça de correu electrònic privacy@jdecoffee.com

 

8.- Modificació de les presents Bases Legals.

L'entitat JDE es reserva el dret a modificar total o parcialment les presents Bases Legals, incloent-hi, modificant o eliminant clàusules, sense assumir cap responsabilitat per aquestes modificacions, sempre que hi hagi causa justificada o força major, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases i condicions de participació.

 

9. Normes de control i seguretat

JDE es reserva la facultat d'adoptar totes les mesures que resultin oportunes per evitar qualsevol conducta de la qual l'organitzadora sospiti que tingui per finalitat o efecte qualsevol intent d'actuar en frau de la present promoció, en incompliment de les seves normes o en perjudici d'altres participants, la primera i immediata conseqüència serà l'exclusió del participant i la pèrdua de tot dret a la promoció.

Així mateix, JDE es reserva el dret a excloure als participants en cas d'aportar o penjar material que contingui virus, cucs o qualsevol altre codi informàtic dirigit a o apte per fer mal, interferir, interceptar o vulnerar la seguretat de qualsevol sistema, informació o dades, així com quan les dades personals facilitades siguin incorrectes o falses.

La constatació que un participant ha actuat de forma abusiva, ha introduït dades personals inexactes, alterades o falses, o ha incomplert alguna de les condicions d'aquestes bases legals, i l’inhabilitarà per tornar a participar en la promoció.

 

10.- Disponibilitat de les presents Bases Legals.

Les presents Bases Legals estaran disponibles per als participants de la promoció en https://www.lorespresso.com/ca_es/termes-i-condicions podent ser consultades en qualsevol moment.

BASES PROMOCIÓ L'OR LOVER

La present promoció es desenvoluparà d'acord amb les següents BASES

 

1.- Consideracions de caràcter general.

Les entitats mercantils PHILIPS IBERICA, SA (societat unipersonal), amb CIF A28017143, i domicili social al C / Maria de Portugal, 1-28.050 MADRID des d'ara PHILIPS i Jacobs Douwe Egberts ES SLU (Des d'ara JDE), amb domicili a 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) Av. Can Prat nº 25 i CIF núm B08027021; organitzen, desenvolupen i posen a disposició dels usuaris la promoció denominada L'OR LOVERS: Aconsegueix de regal la nova cafetera L'OR Barista per la compra de 170 càpsules L’OR  en endavant La promoció.

La participació en la present promoció es regeix pel que disposa l'apartat "Condicions de Participació".

 

2.- Pàgina de la promoció:

La redempció de la promoció és ONLINE i per a això es disposa d'accés a la següent adreça de web https://www.lorespresso.com/ca_es/lorlover.

El fet de participar en la present promoció atorga la condició de participant, i implica l'acceptació, sense cap reserva, de les Bases contingudes en el present document.

 

3.- Objecte de la promoció.

Tot consumidor final que adquireixi el següent lot de 170 càpsules L'OR detallat al quadre següent:

# PACKS

LOT ELS PREFERITS 59,93€

Caps x pack

4

Ristretto

10

4

Onyx

10

4

Colombia

10

1

Suntuoso

10

1

BIO 9

10

2

L'OR Ristretto Decaffeinato

10

1

BARISTA DOUBLE BARISTA SELECTION XXL

10

17 PACKS

TOTAL CÀPSULES

170 CÀPSULES

 

i compleixi amb els requisits i condicions establerts en aquestes bases, tindrà dret a rebre un regal pel valor de 99,99 € que consisteix en una CAFETERA L'OR Barista

d'un dels models detallats en el quadre següent:

 

Referencia

Preu Regular Cafetera

Preu de cafetera amb la promoció

Silky Beige Base

99,99 €

0 €

Midnight Blue Base

99,99 €

0 €

Piano Noir Base

99,99 €

0 €

Velvet Rouge Base

99,99 €

0 €

Moonstone Grey Base

99,99 €

0 €

Satin Blanc Base

99,99 €

0 €

 

Hi ha 7.500 cafeteres disponibles.

 

4- Àmbit de la promoció.

La present promoció es desenvolupa exclusivament en el territori espanyol amb excepció de Ceuta, Melilla y les Illes Canàries. La redenció de la promoció es exclusiva a l’àmbit del comerç electrònic, específicament a https://www.lorespresso.com/ca_es/lorlover y a qualsevol distribuïdor que s’adhereixi posteriorment.

 

5.- Durada de la promoció.

El període durant el qual s'ha de realitzar la compra del producte que dona dret a participar en la promoció comença el dia 7 de setembre de 2021 a les 00.01 hores i finalitza el 11 d’octubre de 2021 a les 23.59 hores, o fins a esgotar existència d' les 9.500 cafeteres L'OR Barista dels models detallats en el punt 3 disponibles per a aquesta promoció. Passada aquesta data, o un cop esgotades les existències, estarà disponible el registre per donar d'alta la cafetera, però no la promoció objecte d'aquestes bases.

 

6.- Condicions de participació.

6.1.- Persones legitimades per a participar en la promoció

Podrà participar en la promoció, la persona física major de divuit (18) anys que sigui consumidor final, amb residència habitual en el territori espanyol i que adquireixi durant el període promocional el producte inclòs dins de la promoció.

Promoció limitada a una (1) participació per persona i per llar.

En cas de devolució del lot de 170 càpsules L'OR s'haurà de retornar també la cafetera

L'acceptació expressa d'aquestes bases és condició necessària per poder participar en la promoció. Es considera que el participant ha acceptat les bases al facilitar les seves dades de conformitat amb l'apartat anterior.

 

6.2.- Mecànica de participació.

Totes aquelles persones que desitgin participar en la promoció hauran de complir amb els requisits establerts en els termes i condicions de les presents bases i disposar d’un compte a la web de L’OR.

Al moment de realitzar la compra a https://www.lorespresso.com/ca_es/lorlover del lot de 170 càpsules detallat en el punt 3, el participant també podrà escollir Cafetera L'OR Barista d'un dels models i colors indicats en el punt 3.

Aquesta promoció no és combinable amb altres promocions en curs.

Amb la compra del lot de 170 càpsules especificat en el punt 3, en un mateix acte de compra sortirà gratis un (1) cafetera d'un dels models i colors indicats en el punt 3 d'aquestes bases legals.

 

7.- Tractament de dades de caràcter personal.

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades han estat incorporades en un fitxer propietat sota la responsabilitat de JDE, amb la finalitat de dur a terme:

a) La seva participació en la present promoció

b) La gestió i lliurament a domicili de la comanda i la Cafetera L'Or Barista de regal.

c) El compliment de qualssevol obligacions fiscals o d'una altra índole que siguin d'aplicació en relació amb la promoció.

En compliment amb la normativa vigent, Les dades facilitades pel client en crear voluntàriament un compte amb l'OR seran tractades per JDE per les finalitats indicades, sempre que l'usuari no comuniqui el contrari a l'adreça de correu electrònic privacy@jdecoffee.com

JDE informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això pel que JDE es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça de correu electrònic privacy@jdecoffee.com

 

8.- Modificació de les presents Bases Legals.

L'entitat JDE es reserva el dret a modificar total o parcialment les presents Bases Legals, incloent-hi, modificant o eliminant clàusules, sense assumir cap responsabilitat per aquestes modificacions, sempre que hi hagi causa justificada o força major, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases i condicions de participació.

 

9. Normes de control i seguretat

JDE es reserva la facultat d'adoptar totes les mesures que resultin oportunes per evitar qualsevol conducta de la qual l'organitzadora sospiti que tingui per finalitat o efecte qualsevol intent d'actuar en frau de la present promoció, en incompliment de les seves normes o en perjudici d'altres participants, la primera i immediata conseqüència serà l'exclusió del participant i la pèrdua de tot dret a la promoció.

Així mateix, JDE es reserva el dret a excloure als participants en cas d'aportar o penjar material que contingui virus, cucs o qualsevol altre codi informàtic dirigit a o apte per fer mal, interferir, interceptar o vulnerar la seguretat de qualsevol sistema, informació o dades, així com quan les dades personals facilitades siguin incorrectes o falses.

La constatació que un participant ha actuat de forma abusiva, ha introduït dades personals inexactes, alterades o falses, o ha incomplert alguna de les condicions d'aquestes bases legals, i l’inhabilitarà per tornar a participar en la promoció.

 

10.- Disponibilitat de les presents Bases Legals.

Les presents Bases Legals estaran disponibles per als participants de la promoció en https://www.lorespresso.com/ca_es/termes-i-condicions podent ser consultades en qualsevol moment.

 

BASES PROMOCIÓ L'OR LOVER

La present promoció es desenvoluparà d'acord amb les següents BASES

 

1.- Consideracions de caràcter general.

Les entitats mercantils PHILIPS IBERICA, SA (societat unipersonal), amb CIF A28017143, i domicili social al C / Maria de Portugal, 1-28.050 MADRID des d'ara PHILIPS i Jacobs Douwe Egberts ES SLU (Des d'ara JDE), amb domicili a 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) Av. Can Prat nº 25 i CIF núm B08027021; organitzen, desenvolupen i posen a disposició dels usuaris la promoció denominada L'OR LOVERS: Aconsegueix de regal la nova cafetera L'OR Barista per la compra de 170 càpsules L’OR en endavant La promoció.

La participació en la present promoció es regeix pel que disposa l'apartat "Condicions de Participació".

 

2.- Pàgina de la promoció:

La redempció de la promoció és ONLINE i per a això es disposa d'accés a la següent adreça de web https://www.lorespresso.com/ca_es/lorlover.

El fet de participar en la present promoció atorga la condició de participant, i implica l'acceptació, sense cap reserva, de les Bases contingudes en el present document.

 

3.- Objecte de la promoció.

Tot consumidor final que adquireixi el següent lot de 170 càpsules L'OR detallat al quadre següent:

# PACKS

LOT ELS PREFERITS 59,93€

Caps x pack

1

Splendente

10

1

Ristretto Decaffeinato

10

3

Ristretto

10

2

Onyx

10

3

Colombia

10

1

Doble Barista Selection XXL

10

4

Indonesia

10

1

BIO Organic 9

10

1

Limited Edition – Arabica Catuai

10

17 PACKS

TOTAL CÀPSULES

170 CÀPSULES

 

i compleixi amb els requisits i condicions establerts en aquestes bases, tindrà dret a rebre un regal pel valor de 99,99 € que consisteix en una CAFETERA L'OR Barista

d'un dels models detallats en el quadre següent:

Referencia

Preu Regular Cafetera

Preu de cafetera amb la promoció

Silky Beige Base

99,99 €

0 €

Midnight Blue Base

99,99 €

0 €

Piano Noir Base

99,99 €

0 €

Moonstone Grey Base

99,99 €

0 €

Velvet Rouge Base

99,99 €

0 €

Satin Blanc Base

99,99 €

0 €

Metal Lever

99,99 €

0 €

 

Hi ha 9.500 cafeteres disponibles.

 

4- Àmbit de la promoció.

La present promoció es desenvolupa exclusivament en el territori espanyol amb excepció de Ceuta, Melilla y les Illes Canàries. La redenció de la promoció es exclusiva a l’àmbit del comerç electrònic, específicament a https://www.lorespresso.com/ca_es/lorlover y a qualsevol distribuïdor que s’adhereixi posteriorment.

 

5.- Durada de la promoció.

El període durant el qual s'ha de realitzar la compra del producte que dona dret a participar en la promoció comença el dia 8 de juny de 2021 a les 00.01 hores i finalitza el 16 d’agost de 2021 a les 23.59 hores, o fins a esgotar existència d' les 9.500 cafeteres L'OR Barista dels models detallats en el punt 3 disponibles per a aquesta promoció. Passada aquesta data, o un cop esgotades les existències, estarà disponible el registre per donar d'alta la cafetera, però no la promoció objecte d'aquestes bases.

 

6.- Condicions de participació.

6.1.- Persones legitimades per a participar en la promoció

Podrà participar en la promoció, la persona física major de divuit (18) anys que sigui consumidor final, amb residència habitual en el territori espanyol i que adquireixi durant el període promocional el producte inclòs dins de la promoció.

Promoció limitada a una (1) participació per persona i per llar.

En cas de devolució del lot de 170 càpsules L'OR s'haurà de retornar també la cafetera

L'acceptació expressa d'aquestes bases és condició necessària per poder participar en la promoció. Es considera que el participant ha acceptat les bases al facilitar les seves dades de conformitat amb l'apartat anterior.

 

6.2.- Mecànica de participació.

Totes aquelles persones que desitgin participar en la promoció hauran de complir amb els requisits establerts en els termes i condicions de les presents bases i disposar d’un compte a la web de L’OR.

Al moment de realitzar la compra a https://www.lorespresso.com/ca_es/lorlover del lot de 170 càpsules detallat en el punt 3, el participant també podrà escollir Cafetera L'OR Barista d'un dels models i colors indicats en el punt 3.

Aquesta promoció no és combinable amb altres promocions en curs.

Amb la compra del lot de 170 càpsules especificat en el punt 3, en un mateix acte de compra sortirà gratis un (1) cafetera d'un dels models i colors indicats en el punt 3 d'aquestes bases legals.

 

7.- Tractament de dades de caràcter personal.

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades han estat incorporades en un fitxer propietat sota la responsabilitat de JDE, amb la finalitat de dur a terme:

a) La seva participació en la present promoció

b) La gestió i lliurament a domicili de la comanda i la Cafetera L'Or Barista de regal.

c) El compliment de qualssevol obligacions fiscals o d'una altra índole que siguin d'aplicació en relació amb la promoció.

En compliment amb la normativa vigent, Les dades facilitades pel client en crear voluntàriament un compte amb l'OR seran tractades per JDE per les finalitats indicades, sempre que l'usuari no comuniqui el contrari a l'adreça de correu electrònic privacy@jdecoffee.com

JDE informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això pel que JDE es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça de correu electrònic privacy@jdecoffee.com

 

8.- Modificació de les presents Bases Legals.

L'entitat JDE es reserva el dret a modificar total o parcialment les presents Bases Legals, incloent-hi, modificant o eliminant clàusules, sense assumir cap responsabilitat per aquestes modificacions, sempre que hi hagi causa justificada o força major, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases i condicions de participació.

 

9. Normes de control i seguretat.

JDE es reserva la facultat d'adoptar totes les mesures que resultin oportunes per evitar qualsevol conducta de la qual l'organitzadora sospiti que tingui per finalitat o efecte qualsevol intent d'actuar en frau de la present promoció, en incompliment de les seves normes o en perjudici d'altres participants, la primera i immediata conseqüència serà l'exclusió del participant i la pèrdua de tot dret a la promoció.

Així mateix, JDE es reserva el dret a excloure als participants en cas d'aportar o penjar material que contingui virus, cucs o qualsevol altre codi informàtic dirigit a o apte per fer mal, interferir, interceptar o vulnerar la seguretat de qualsevol sistema, informació o dades, així com quan les dades personals facilitades siguin incorrectes o falses.

La constatació que un participant ha actuat de forma abusiva, ha introduït dades personals inexactes, alterades o falses, o ha incomplert alguna de les condicions d'aquestes bases legals, i l’inhabilitarà per tornar a participar en la promoció.

 

10.- Disponibilitat de les presents Bases Legals.

Les presents Bases Legals estaran disponibles per als participants de la promoció en https://www.lorespresso.com/ca_es/termes-i-condicions podent ser consultades en qualsevol moment.

BASES PROMOCIÓ SORTEIG “L´OR EXPERIÈNCIA GASTRONOMICA 200€ EN RESTAURANTS MICHELIN"

La present Promoció es desenvoluparà conforme a les següents BASES

 

1.- Consideracions de caràcter general.

 

L'entitat mercantil JACOBS DOUWE EGBERTS ÉS S.L.U. (d'ara endavant JDE), amb domicili en 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) Av. Ca Prat núm. 25 i CIF núm. B08027021; organitza, desenvolupa i posa a la disposició dels usuaris la promoció denominada ´Participa en el sorteig d'una experiència gastronòmica valorada en 200€ per la compra mínima de 45€ en càpsules de cafè L’OR d'ara endavant “la promoció”.

La participació en la present promoció es regirà pel que es disposa en l'apartat “Condicions de Participació”.

 

2.- Pàgina de la Promoció:

La redempció de la promoció és ONLINE i per a això es disposa d'accés en la següent adreça de web https://www.lorespresso.com/ca_es

El fet de participar a la present promoció atorga la condició de participant, i implica l'acceptació, sense cap reserva, de les Bases contingudes en el present document.

 

3.- Objecte de la promoció.

Tot consumidor final que a través d'https://www.lorespresso.com/ca_es faci una compra mínima de 45€ en càpsules de cafè L’OR podrà participar en el sorteig d'una experiència Gastronòmica per un valor de 200€ per a gaudir en qualsevol restaurant de la Guia Michelin durant 2021

Hi ha 35 vouchers de 200€ disponibles.

 

4.- Àmbit de la promoció.

La present promoció es desenvolupa exclusivament en el territori espanyol amb excepció de Ceuta, Melilla i les Illes Canàries. La redempció de la promoció és exclusiva en l'àmbit del comerç electrònic, específicament a https://www.lorespresso.com/ca_es

 

 

5.- Durada de la promoció.

El període durant el qual s'ha de realitzar la compra del producte que dóna dret a participar en la promoció comença el dia 17 d'agost de 2021 a les 00.01 hores i finalitza el 6 de setembre de 2021 a les 23.59 hores.

 

6.- Condicions de participació.

6.1.- Persones legitimades per a participar en la promoció

Podrà participar en la promoció, la persona física major de divuit (18) anys que sigui consumidor final, amb residència habitual en el territori espanyol i que adquireixi durant el període promocional el producte inclòs dins de la promoció.

Promoció limitada a una (1) participació per compra i per llar.

Per a poder participar en el sorteig de les experiències gastronòmiques ha d'acceptar els acabis i condicions d'aquestes bases legals.

 

6.2.- Mecànica de participació

Totes aquelles persones que desitgin participar en la Promoció hauran de complir amb els requisits establerts en els termes i condicions de les presents bases i tenir creada un compte en la web https://www.lorespresso.com/ca_es

Al moment de realitzar la compra de càpsules en https://www.lorespresso.com/ca_es per un mínim de 45€ i en acceptar els termes i condicions de la promoció podrà participar en el sorteig.

Al moment de realitzar la compra ha d'indicar expressament que accepta participar en aquesta promoció.

És necessari ingressar el codi LORXMICHELIN abans de completar la seva compra de càpsules L’OR:

Els premis s'adjudicaran mitjançant un sorteig que es realitzarà amb la plataforma SORTEA2 https://www.sortea2.com/,

Els guanyadors seran contactats via email, en l'adreça amb la qual hagi creat el seu compte https://www.lorespresso.com/ca_es .

Rebrà el voucher de l'experiència Gastronòmica a aquesta direcció d'email.

En el cas de no poder contactar amb algun guanyador transcorreguts 3 intents s'entendrà que el guanyador renúncia al premi i repetirà el mateix procés per a triar un nou guanyador.

 

 

6.3 Com canviar el voucher de 200€ per a gaudir de l'experiència gastronòmica?

Has de fer tu mateix la reserva, per al dia i hora que desitgis, en un restaurant de la selecció de la Guia MICHELIN

España & Portugal 2021. Et recordem que la data de la reserva ha d'estar compresa entre el 15 de Desembre de 2020

i el 31 de Desembre de 2021. No és necessari que aportis informació sobre aquest document al restaurant, nosaltres l'informarem.

 

Com buscar el restaurant i gestionar la reserva?

 • Compra l'edició de la Guia MICHELIN España & Portugal 2021. Disponible en els punts de venda habituals.
 • En la pàgina web de la Guia guide.michelin.com/es podràs buscar el teu restaurant preferit i fer també la reserva en línia, només en una selecció de restaurants amb aquest sistema. Per a la resta, contacta directament amb el restaurant.
 • a través de l'App de la Guia Michelin
 • A través de la web o l'App de El tenedor partener de la Guia Michelin en aquells restaurants adherits al sistema de reserves en línia d'aquesta plataforma.
 • Consultant la teva llista de contactes, segur que ja tens algun restaurant preferit.

Una vegada hagis formalitzat la teva reserva, QUE HAURÀS DE REALITZAR Al TEU NOM, envia’ns un correu electrònic a galaguia.michelin@michelin.com amb les següents dades:

- El teu codi exclusiu de validació estarà en la part inferior del document PDF que t'enviarem.

- Nom del restaurant i ubicació.

- Data i hora de la reserva.

- Si tens una reserva que t'han confirmat amb un e-mail, pots indicar-la a l’email galaguia.michelin@michelin.com directament. Però no oblidis afegir el codi d'aquest document.

Amb aquestes dades, galaguia.michelin@michelin.com gestionarà la teva reserva amb el restaurant i i informaran que es faran càrrec d'un import de 200€ de la factura d'aquesta reserva, si et gastes més, tu pagues la diferència, si et gastes menys, la diferència és per al restaurant, així de fàcil.

MICHELIN abonarà un total de 200€, en nom del guanyador, al restaurant on aquest hagi realitzat la reserva. En cas de realitzar una consumició inferior a aquesta quantitat, no es realitzarà cap devolució als guanyadors, sent el saldo per al propi restaurant. Si la consumició superés l'import dels 200€, la diferència haurà de ser abonada en el restaurant pel guanyador.

MICHELIN no assumirà despeses per anul·lació o modi¬*cación de la reserva.

 

7.- Tractament de dades de caràcter personal.

De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades han estat incorporats en un fitxer propietat sota la responsabilitat de JDE, amb la finalitat de dur a terme:

 1. La seva participació a la present promoció
 2. El compliment de qualssevol obligació fiscal o d'una altra índole que sigui aplicable en relació amb la promoció.
 3. Per a les finalitats incloses en la Política de Privacitat de JDE.

 

En compliment amb la normativa vigent, Les dades facilitades pel consumidor en crear voluntàriament un compte amb L´OR seran tractats per JDE, sempre que l'usuari no comuniqui el contrari a l'adreça de correu electrònic privacy@jdecoffee.com

JDE informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que JDE es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça de correu electrònic privacy@jdecoffee.com.

 

8.- Modificació de les presents Bases Legals.

L'entitat JDE es reserva el dret a modificar totalment o parcialment les presents Bases Legals, incloent, modificant o eliminant clàusules, sense assumir cap responsabilitat per tals modificacions, sempre que mediï causa justificada o força major, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases i condicions de participació.

 

 

 

9. - Normes de control i seguretat

 

JDE es reserva la facultat d'adoptar quantes mesures resultin oportunes per a evitar qualsevol conducta de la qual l'organitzadora sospiti que tingui per finalitat o efecte qualsevol intent d'actuar en frau de la present promoció, en incompliment de les seves normes o en perjudici d'altres participants, que la seva primera i immediata conseqüència serà l'exclusió del participant i la pèrdua de tot dret a la promoció.

Així mateix, “L’OR” es reserva el dret a excloure als participants en cas d'aportar o penjar material que contingui virus, cucs o qualsevol altre codi informàtic dirigit a o apte per a danyar, interferir, interceptar o vulnerar la seguretat de qualsevol sistema, informació o dades, així com quan les dades personals facilitades siguin incorrectes o falsos.

La constatació que un participant ha actuat de manera abusiva ha introduït dades personals inexactes, alterats o falsos, o ha incomplit alguna de les condicions d'aquestes bases legals, li inhabilitarà per a tornar a participar en la promoció.

 

 

10.- Disponibilitat de les presents Bases Legals.

 

Les presents Bases Legals estaran disponibles per als participants de la promoció en https://www.lorespresso.com/ca_es/terminos-y-condiciones-de-la-tienda-online podent ser consultades en qualsevol moment.

BASES PROMOCIÓ L'OR BARISTA

La present promoció es desenvoluparà d'acord amb les següents BASES

 

1.- Consideracions de caràcter general.

Les entitats mercantils PHILIPS IBERICA, SA (societat unipersonal), amb CIF A28017143, i domicili social al C / Maria de Portugal, 1-28.050 MADRID des d'ara PHILIPS i Jacobs Douwe Egberts ES SLU (Des d'ara JDE), amb domicili a 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) Av. Can Prat nº 25 i CIF núm B08027021; organitzen, desenvolupen i posen a disposició dels usuaris la promoció denominada L'OR BARISTA: Aconsegueix la nova cafetera L'OR Barista per 59€  en endavant La promoció.

La participació en la present promoció es regeix pel que disposa l'apartat "Condicions de Participació".

 

2.- Pàgina de la promoció:

La redempció de la promoció és ONLINE i per a això es disposa d'accés a la següent adreça de web https://www.lorespresso.com/ca_es/ .

 

El fet de participar en la present promoció atorga la condició de participant, i implica l'acceptació, sense cap reserva, de les Bases contingudes en el present document.

 

3.- Objecte de la promoció.

Durant el període vigent que duri la promoció en qüestió, el consumidor tindrà dret a rebre la CAFETERA L’OR Barista per 59€.

 

Els models de la cafetera detallats en el quadre següent:

 

Referència Preu Regular Cafetera Preu de cafetera amb promoció
Silky Beige Base 99,99 € 59 €
Midnight Blue Base 99,99 € 59 €
Piano Noir Base 99,99 € 59 €
Moonstone Grey Base 99,99 € 59 €
Velvet Rouge Base 99,99 € 59 €
Satin Blanc Base 99,99 € 59 €

 

4- Àmbit de la promoció.

La present promoció es desenvolupa exclusivament en el territori espanyol amb excepció de Ceuta, Melilla y les Illes Canàries. La redenció de la promoció es exclusiva a l’àmbit del comerç electrònic, específicament a https://www.lorespresso.com/ca_es/  y a qualsevol distribuïdor que s’adhereixi posteriorment.

 

5.- Durada de la promoció.

El període durant el qual s'ha de realitzar la compra del producte que dona dret a participar en la promoció comença el dia 17 d’agost de 2021 a les 00.01 hores i finalitza el 30 d’agost de 2021 a les 23.59 hores. Passada aquesta data, estarà disponible el registre per donar d'alta la cafetera, però no la promoció objecte d'aquestes bases.

 

6.- Condicions de participació.

6.1.- Persones legitimades per a participar en la promoció

Podrà participar en la promoció, la persona física major de divuit (18) anys que sigui consumidor final, amb residència habitual en el territori espanyol i que adquireixi durant el període promocional el producte inclòs dins de la promoció.

Promoció limitada a una (1) participació per persona i per llar.

L'acceptació expressa d'aquestes bases és condició necessària per poder participar en la promoció. Es considera que el participant ha acceptat les bases al facilitar les seves dades de conformitat amb l'apartat anterior.

 

6.2.- Mecànica de participació.

Totes aquelles persones que desitgin participar en la promoció hauran de complir amb els requisits establerts en els termes i condicions de les presents bases i disposar d’un compte a la web de L’OR.

Al moment de realitzar la compra a https://www.lorespresso.com/ca_es/  el participant podrà escollir Cafetera L'OR Barista d'un dels models i colors indicats en el punt 3.

Aquesta promoció no és combinable amb altres promocions en curs.

 

7.- Tractament de dades de caràcter personal.

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades s’incorporaran en un fitxer propietat sota la responsabilitat de JDE, amb la finalitat de dur a terme:

a) La seva participació en la present promoció

b) La gestió i lliurament a domicili de la Cafetera L'Or Barista

c) El compliment de qualssevol obligacions fiscals o d'una altra índole que siguin d'aplicació en relació amb la promoció.

En compliment amb la normativa vigent, Les dades facilitades pel client en crear voluntàriament un compte amb l'Or seran propietat de JDE, de manera indefinida, sempre que l'usuari no comuniqui el contrari a l'adreça de correu electrònic privacy@jdecoffee.com

JDE informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això pel que JDE es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça de correu electrònic privacy@jdecoffee.com

 

8.- Modificació de les presents Bases Legals.

L'entitat JDE es reserva el dret a modificar total o parcialment les presents Bases Legals, incloent-hi, modificant o eliminant clàusules, sense assumir cap responsabilitat per aquestes modificacions, sempre que hi hagi causa justificada o força major, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases i condicions de participació.

 

9. Normes de control i seguretat

JDE es reserva la facultat d'adoptar totes les mesures que resultin oportunes per evitar qualsevol conducta de la qual l'organitzadora sospiti que tingui per finalitat o efecte qualsevol intent d'actuar en frau de la present promoció, en incompliment de les seves normes o en perjudici d'altres participants, la primera i immediata conseqüència serà l'exclusió del participant i la pèrdua de tot dret a la promoció.

Així mateix, JDE es reserva el dret a excloure als participants en cas d'aportar o penjar material que contingui virus, cucs o qualsevol altre codi informàtic dirigit a o apte per fer mal, interferir, interceptar o vulnerar la seguretat de qualsevol sistema, informació o dades, així com quan les dades personals facilitades siguin incorrectes o falses.

La constatació que un participant ha actuat de forma abusiva, ha introduït dades personals inexactes, alterades o falses, o ha incomplert alguna de les condicions d'aquestes bases legals, i l’inhabilitarà per tornar a participar en la promoció.

 

10.- Disponibilitat de les presents Bases Legals.

Les presents Bases Legals estaran disponibles per als participants de la promoció en https://www.lorespresso.com/ca_es/termes-i-condicions podent ser consultades en qualsevol moment.

BASES PROMOCIÓ  L’OR BARISTA + 50 CÀPSULES DE REGAL

La present promoció es desenvoluparà d'acord amb les següents BASES

 

1.- Consideracions de caràcter general.

Les entitats mercantils PHILIPS IBERICA, SA (societat unipersonal), amb CIF A28017143, i domicili social al C / Maria de Portugal, 1-28.050 MADRID des d'ara PHILIPS i Jacobs Douwe Egberts ES SLU (Des d'ara JDE), amb domicili a 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) Av. Can Prat nº 25 i CIF núm B08027021; organitzen, desenvolupen i posen a disposició dels usuaris la promoció denominada L’OR BARISTA + 50 CÀPSULES DE REGAL : Aconsegueix la  cafetera L'OR Barista + 50 càpsules L’OR per 59€ en endavant La promoció.

 

La participació en la present promoció es regeix pel que disposa l'apartat "Condicions de Participació".

 

2.- Pàgina de la promoció:

La redempció de la promoció és ONLINE i per a això es disposa d'accés a la següent adreça de web https://www.lorespresso.com/ca_es/

 

El fet de participar en la present promoció atorga la condició de participant, i implica l'acceptació, sense cap reserva, de les Bases contingudes en el present document.

 

3.- Objecte de la promoció.

Tot consumidor final que adquireixi la cafetera L’OR BARISTA (models detallats a continuació en el següent quadre):

 

el següent lot de 170 càpsules L'OR detallat al quadre següent:

 

Referència

Preu Regular Cafetera

Preu de cafetera amb promoció

Black Metal Lever (limited edition)

99,99 €

59 €

Velvet Rouge Base

99,99 €

59 €

Satin Blanc Base

99,99 €

59 €

 

i compleixi amb els requisits i condicions establerts en aquestes bases, tindrà dret a rebre un regal el següent lot de 50 càpsules L'OR detallat al quadre següent:

# PACKS

LOT ELS PREFERITS

Caps x pack

1

Ristretto

10

1

Suntuoso

10

1

Colombia

10

1

Ristretto DOUBLE XXL

10

1

Barista DOUBLE XXL

10

5 PACKS

TOTAL CÀPSULES

50 CÀPSULES

 

 

4- Àmbit de la promoció.

La present promoció es desenvolupa exclusivament en el territori espanyol amb excepció de Ceuta, Melilla y les Illes Canàries. La redenció de la promoció es exclusiva a l’àmbit del comerç electrònic, específicament a https://www.lorespresso.com/ca_es/ i a qualsevol distribuïdor que s’adhereixi posteriorment.

 

5.- Durada de la promoció.

El període durant el qual s'ha de realitzar la compra del producte que dona dret a participar en la promoció comença el dia 17.08.2021 fins les del 30.08.2021. Passada aquesta data estarà disponible el registre per donar d'alta la cafetera, però no la promoció objecte d'aquestes bases.

 

6.- Condicions de participació.

 

6.1.- Persones legitimades per a participar en la promoció

Podrà participar en la promoció, la persona física major de divuit (18) anys que sigui consumidor final, amb residència habitual en el territori espanyol i que adquireixi durant el període promocional el producte inclòs dins de la promoció.

 

Promoció limitada a una (1) participació per persona i per llar.

En cas de devolució la cafetera L’OR Barista, s'haurà de retornar també el lot de 50 càpsules L'OR.

L'acceptació expressa d'aquestes bases és condició necessària per poder participar en la promoció. Es considera que el participant ha acceptat les bases al facilitar les seves dades de conformitat amb l'apartat anterior.

 

6.2.- Mecànica de participació.

Totes aquelles persones que desitgin participar en la promoció hauran de complir amb els requisits establerts en els termes i condicions de les presents bases i disposar d’un compte a la web de L’OR.

 

Al moment de realitzar la compra a https://www.lorespresso.com/ca_es/ de la cafetera L’OR BARISTA detalladles al punt 3, el participant tindrà dret a rebre de regal el lot de 50 càpsules L’OR detallat al punt 3.

 

Aquesta promoció no és combinable amb altres promocions en curs.

 

7.- Tractament de dades de caràcter personal.

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades han estat incorporades en un fitxer propietat sota la responsabilitat de JDE, amb la finalitat de dur a terme:

a) La seva participació en la present promoció

b) La gestió i lliurament a domicili de la comanda i la Cafetera L'Or Barista.

c) El compliment de qualssevol obligacions fiscals o d'una altra índole que siguin d'aplicació en relació amb la promoció.

 

En compliment amb la normativa vigent, Les dades facilitades pel client en crear voluntàriament un compte amb l'Or seran propietat de JDE, de manera indefinida, sempre que l'usuari no comuniqui el contrari a l'adreça de correu electrònic privacy@jdecoffee.com

 

JDE informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això pel que JDE es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

 

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça de correu electrònic privacy@jdecoffee.com

 

8.- Modificació de les presents Bases Legals.

L'entitat JDE es reserva el dret a modificar total o parcialment les presents Bases Legals, incloent-hi, modificant o eliminant clàusules, sense assumir cap responsabilitat per aquestes modificacions, sempre que hi hagi causa justificada o força major, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases i condicions de participació.

 

9. Normes de control i seguretat

JDE es reserva la facultat d'adoptar totes les mesures que resultin oportunes per evitar qualsevol conducta de la qual l'organitzadora sospiti que tingui per finalitat o efecte qualsevol intent d'actuar en frau de la present promoció, en incompliment de les seves normes o en perjudici d'altres participants, la primera i immediata conseqüència serà l'exclusió del participant i la pèrdua de tot dret a la promoció.

 

Així mateix, JDE es reserva el dret a excloure als participants en cas d'aportar o penjar material que contingui virus, cucs o qualsevol altre codi informàtic dirigit a o apte per fer mal, interferir, interceptar o vulnerar la seguretat de qualsevol sistema, informació o dades, així com quan les dades personals facilitades siguin incorrectes o falses.

 

La constatació que un participant ha actuat de forma abusiva, ha introduït dades personals inexactes, alterades o falses, o ha incomplert alguna de les condicions d'aquestes bases legals, i l’inhabilitarà per tornar a participar en la promoció.

 

10.- Disponibilitat de les presents Bases Legals.

Les presents Bases Legals estaran disponibles per als participants de la promoció en https://www.lorespresso.com/ca_es/termes-i-condicions podent ser consultades en qualsevol moment.

BASES PROMOCIÓ DIA DE LA MARE – L’OR BARISTA

La present promoció es desenvoluparà d'acord amb les següents BASES

 

1.- Consideracions de caràcter general.

Les entitats mercantils PHILIPS IBERICA, SA (societat unipersonal), amb CIF A28017143, i domicili social al C / Maria de Portugal, 1-28.050 MADRID des d'ara PHILIPS i Jacobs Douwe Egberts ES SLU (Des d'ara JDE), amb domicili a 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) Av. Can Prat nº 25 i CIF núm B08027021; organitzen, desenvolupen i posen a disposició dels usuaris la promoció denominada DIA DE LA MARE – L’OR BARISTA: Aconsegueix la  cafetera L'OR Barista + 50 càpsules L’OR per 59€ en endavant La promoció.

La participació en la present promoció es regeix pel que disposa l'apartat "Condicions de Participació".

 

2.- Pàgina de la promoció:

La redempció de la promoció és ONLINE i per a això es disposa d'accés a la següent adreça de web https://www.lorespresso.com/ca_es/

El fet de participar en la present promoció atorga la condició de participant, i implica l'acceptació, sense cap reserva, de les Bases contingudes en el present document.

 

3.- Objecte de la promoció.

Tot consumidor final que adquireixi la cafetera L’OR BARISTA (models detallats a continuació en el següent quadre):

el següent lot de 170 càpsules L'OR detallat al quadre següent:

 

Referència

Preu Regular Cafetera

Preu de cafetera amb promoció

Black Metal Lever (limited edition)

99,99 €

59 €

Velvet Rouge Base

99,99 €

59 €

Satin Blanc Base

99,99 €

59 €

 

i compleixi amb els requisits i condicions establerts en aquestes bases, tindrà dret a rebre un regal el següent lot de 50 càpsules L'OR detallat al quadre següent:

 

# PACKS

LOT ELS PREFERITS

Caps x pack

1

Ristretto

10

1

Sontuoso

10

1

Colombia

10

1

Ristretto DOUBLE XXL

10

1

Barista DOUBLE XXL

10

5 PACKS

TOTAL CÀPSULES

50 CÀPSULES

 

 

4- Àmbit de la promoció.

La present promoció es desenvolupa exclusivament en el territori espanyol amb excepció de Ceuta, Melilla y les Illes Canàries. La redenció de la promoció es exclusiva a l’àmbit del comerç electrònic, específicament a https://www.lorespresso.com/ca_es/ i a qualsevol distribuïdor que s’adhereixi posteriorment.

 

5.- Durada de la promoció.

El període durant el qual s'ha de realitzar la compra del producte que dona dret a participar en la promoció comença el dia 13 d’Abril de 2021 a les 00.01 hores i finalitza el 31 de març de 2021 a les 23.59 hores, o fins a esgotar existència d' les 3.500 cafeteres L'OR Barista dels models detallats en el punt 3 disponibles per a aquesta promoció. Passada aquesta data estarà disponible el registre per donar d'alta la cafetera, però no la promoció objecte d'aquestes bases.

 

6.- Condicions de participació.

 

6.1.- Persones legitimades per a participar en la promoció

Podrà participar en la promoció, la persona física major de divuit (18) anys que sigui consumidor final, amb residència habitual en el territori espanyol i que adquireixi durant el període promocional el producte inclòs dins de la promoció.

Promoció limitada a una (1) participació per persona i per llar.

En cas de devolució la cafetera L’OR Barista, s'haurà de retornar també el lot de 50 càpsules L'OR.

L'acceptació expressa d'aquestes bases és condició necessària per poder participar en la promoció. Es considera que el participant ha acceptat les bases al facilitar les seves dades de conformitat amb l'apartat anterior.

 

6.2.- Mecànica de participació.

Totes aquelles persones que desitgin participar en la promoció hauran de complir amb els requisits establerts en els termes i condicions de les presents bases i disposar d’un compte a la web de L’OR.

Al moment de realitzar la compra a https://www.lorespresso.com/ca_es/ de la cafetera L’OR BARISTA detalladles al punt 3, el participant tindrà dret a rebre de regal el lot de 50 càpsules L’OR detallat al punt 3.

Aquesta promoció no és combinable amb altres promocions en curs.

 

7.- Tractament de dades de caràcter personal.

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades han estat incorporades en un fitxer propietat sota la responsabilitat de JDE, amb la finalitat de dur a terme:

 1. a) La seva participació en la present promoció
 2. b) La gestió i lliurament a domicili de la comanda i la Cafetera L'Or Barista.
 3. c) El compliment de qualssevol obligacions fiscals o d'una altra índole que siguin d'aplicació en relació amb la promoció.

En compliment amb la normativa vigent, Les dades facilitades pel client en crear voluntàriament un compte amb l'Or seran propietat de JDE, de manera indefinida, sempre que l'usuari no comuniqui el contrari a l'adreça de correu electrònic privacy@jdecoffee.com

 

JDE informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això pel que JDE es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça de correu electrònic privacy@jdecoffee.com

 

 

8.- Modificació de les presents Bases Legals.

L'entitat JDE es reserva el dret a modificar total o parcialment les presents Bases Legals, incloent-hi, modificant o eliminant clàusules, sense assumir cap responsabilitat per aquestes modificacions, sempre que hi hagi causa justificada o força major, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases i condicions de participació.

 

9.- Normes de control i segureta

 

JDE es reserva la facultat d'adoptar totes les mesures que resultin oportunes per evitar qualsevol conducta de la qual l'organitzadora sospiti que tingui per finalitat o efecte qualsevol intent d'actuar en frau de la present promoció, en incompliment de les seves normes o en perjudici d'altres participants, la primera i immediata conseqüència serà l'exclusió del participant i la pèrdua de tot dret a la promoció.

Així mateix, JDE es reserva el dret a excloure als participants en cas d'aportar o penjar material que contingui virus, cucs o qualsevol altre codi informàtic dirigit a o apte per fer mal, interferir, interceptar o vulnerar la seguretat de qualsevol sistema, informació o dades, així com quan les dades personals facilitades siguin incorrectes o falses.

La constatació que un participant ha actuat de forma abusiva, ha introduït dades personals inexactes, alterades o falses, o ha incomplert alguna de les condicions d'aquestes bases legals, i l’inhabilitarà per tornar a participar en la promoció.

 

10.- Disponibilitat de les presents Bases Legals.

Les presents Bases Legals estaran disponibles per als participants de la promoció en https://www.lorespresso.com/ca_es/termes-i-condicions podent ser consultades en qualsevol moment.

BASES PROMOCIÓ L'OR BARISTA

La present promoció es desenvoluparà d'acord amb les següents BASES

 

1.- Consideracions de caràcter general.

 

Les entitats mercantils PHILIPS IBERICA, SA (societat unipersonal), amb CIF A28017143, i domicili social al C / Maria de Portugal, 1-28.050 MADRID des d'ara PHILIPS i Jacobs Douwe Egberts ES SLU (Des d'ara JDE), amb domicili a 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) Av. Can Prat nº 25 i CIF núm B08027021; organitzen, desenvolupen i posen a disposició dels usuaris la promoció denominada L'OR BARISTA: Aconsegueix la nova cafetera L'OR Barista per 59€  en endavant La promoció.

La participació en la present promoció es regeix pel que disposa l'apartat "Condicions de Participació".

 

2.- Pàgina de la promoció:

 

La redempció de la promoció és ONLINE i per a això es disposa d'accés a la següent adreça de web https://www.lorespresso.com/ca_es/ .

 

El fet de participar en la present promoció atorga la condició de participant, i implica l'acceptació, sense cap reserva, de les Bases contingudes en el present document.

 

3.- Objecte de la promoció.

 

Durant el període vigent que duri la promoció en qüestió, el consumidor tindrà dret a rebre la CAFETERA L’OR Barista per 59€.

 

Els models de la cafetera detallats en el quadre següent:

 

 

Referència

Preu Regular Cafetera

Preu de cafetera amb promoció

Silky Beige Base

99,99 €

59 €

Midnight Blue Base

99,99 €

59 €

Piano Noir Base

99,99 €

59 €

Moonstone Grey Base

99,99 €

59 €

Velvet Rouge Base

99,99 €

59 €

Satin Blanc Base

99,99 €

59 €

 

 

4- Àmbit de la promoció.

 

La present promoció es desenvolupa exclusivament en el territori espanyol amb excepció de Ceuta, Melilla y les Illes Canàries. La redenció de la promoció es exclusiva a l’àmbit del comerç electrònic, específicament a https://www.lorespresso.com/ca_es/lorlover y a qualsevol distribuïdor que s’adhereixi posteriorment.

 

5.- Durada de la promoció.

 

El període durant el qual s'ha de realitzar la compra del producte que dona dret a participar en la promoció comença el dia 22 de març de 2021 a les 00.01 hores i finalitza el 12 d’abril de 2021 a les 23.59 hores. Passada aquesta data, estarà disponible el registre per donar d'alta la cafetera, però no la promoció objecte d'aquestes bases.

 

6.- Condicions de participació.

 

6.1.- Persones legitimades per a participar en la promoció

 

Podrà participar en la promoció, la persona física major de divuit (18) anys que sigui consumidor final, amb residència habitual en el territori espanyol i que adquireixi durant el període promocional el producte inclòs dins de la promoció.

Promoció limitada a una (1) participació per persona i per llar.

 

 

L'acceptació expressa d'aquestes bases és condició necessària per poder participar en la promoció. Es considera que el participant ha acceptat les bases al facilitar les seves dades de conformitat amb l'apartat anterior.

 

 

6.2.- Mecànica de participació.

 

Totes aquelles persones que desitgin participar en la promoció hauran de complir amb els requisits establerts en els termes i condicions de les presents bases i disposar d’un compte a la web de L’OR.

 

Al moment de realitzar la compra a https://www.lorespresso.com/ca_es/  el participant podrà escollir Cafetera L'OR Barista d'un dels models i colors indicats en el punt 3.

 

Aquesta promoció no és combinable amb altres promocions en curs.

 

7.- Tractament de dades de caràcter personal.

 

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades s’incorporaran en un fitxer propietat sota la responsabilitat de JDE, amb la finalitat de dur a terme:

 1. a) La seva participació en la present promoció
 2. b) La gestió i lliurament a domicili de la Cafetera L'Or Barista
 3. c) El compliment de qualssevol obligacions fiscals o d'una altra índole que siguin d'aplicació en relació amb la promoció.

 

En compliment amb la normativa vigent, Les dades facilitades pel client en crear voluntàriament un compte amb l'Or seran propietat de JDE, de manera indefinida, sempre que l'usuari no comuniqui el contrari a l'adreça de correu electrònic privacy@jdecoffee.com

 

JDE informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això pel que JDE es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça de correu electrònic privacy@jdecoffee.com

 

 

8.- Modificació de les presents Bases Legals.

 

L'entitat JDE es reserva el dret a modificar total o parcialment les presents Bases Legals, incloent-hi, modificant o eliminant clàusules, sense assumir cap responsabilitat per aquestes modificacions, sempre que hi hagi causa justificada o força major, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases i condicions de participació.

 

 1. Normes de control i seguretat

 

JDE es reserva la facultat d'adoptar totes les mesures que resultin oportunes per evitar qualsevol conducta de la qual l'organitzadora sospiti que tingui per finalitat o efecte qualsevol intent d'actuar en frau de la present promoció, en incompliment de les seves normes o en perjudici d'altres participants, la primera i immediata conseqüència serà l'exclusió del participant i la pèrdua de tot dret a la promoció.

 

Així mateix, JDE es reserva el dret a excloure als participants en cas d'aportar o penjar material que contingui virus, cucs o qualsevol altre codi informàtic dirigit a o apte per fer mal, interferir, interceptar o vulnerar la seguretat de qualsevol sistema, informació o dades, així com quan les dades personals facilitades siguin incorrectes o falses.

 

La constatació que un participant ha actuat de forma abusiva, ha introduït dades personals inexactes, alterades o falses, o ha incomplert alguna de les condicions d'aquestes bases legals, i l’inhabilitarà per tornar a participar en la promoció.

 

10.- Disponibilitat de les presents Bases Legals.

 

Les presents Bases Legals estaran disponibles per als participants de la promoció en https://www.lorespresso.com/ca_es/termes-i-condicions podent ser consultades en qualsevol moment.

BASES PROMOCIONALS L´OR BARISTA

La present promoció es desenvoluparà d'acord amb les següents BASES 

1.- Consideracions de caràcter general.

Les entitats mercantils PHILIPS IBERICA, SA (societat unipersonal), amb CIF A28017143, i domicili social al C / Maria de Portugal, 1-28.050 MADRID (des d'ara PHILIPS) i Jacobs Douwe Egberts ES SLU (des d'ara JDE), amb domicili a 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) Av. Can Prat nº 25 i CIF núm B08027021; organitzen, desenvolupen i posen a disposició dels usuaris la promoció denominada Cafetera L’OR BARISTA + LOT DE 100 CÀPSULES PER 69€.  en endavant “La promoció”.

La participació en la present promoció es regeix pel que disposa l'apartat "Condicions de Participació".

 

2.- ÀMBIT de la promoció:

La redempció de la promoció és ONLINE i per a això es disposa d'accés a la següent adreça de web https://www.lorespresso.com/ca_es/

El fet de participar en la present promoció atorga la condició de participant, i implica l'acceptació, sense cap reserva, de les Bases contingudes en el present document.

 

2.1.- Objecte de la promoció ONLINE:

La present promoció per a la compra a la web https://www.lorespresso.com/ca_es/

consisteix a poder adquirir la cafetera L'OR Barista + Lot de 100 càpsules de cafè L'OR per només 69 €, a més d'obtenir 20 € en crèdit per a la compra de càpsules de cafè l'OR al registrar la teva cafetera a www.lorespresso.es. Veure varietats incloses al lot a l’ apartatat "Composició del lot".

Veure models cafetera L'OR Barista inclosos en aquesta promoció a la taula següent.

Referència

Preu Regular Cafetera L’OR Barista

+lot de 100

Preu Promoció   Cafetera L’OR Barista + lot de 100 càpsules  

Silky Beige Base + Lot 100 càpsules

137,29 €

69€

Midnight Blue Base + Lot 100 càpsules

137,29 €

69€

Piano Noir Base+ Lot 100 càpsules

137,29 €

69€

Moonstone Grey Base + Lot 100 càpsules

137,29 €

69€

Velvet Rouge Base + Lot 100 càpsules

137,29 €

69€

Satin Blanc Base + Lot 100 càpsules

137,29 €

69€

 

Hi ha 1.000 unitats de cafeteres disponibles per la promoción ONLINE disponible a https://www.lorespresso.com/ca_es/

 

COMPOSICIÓ DEL LOT DE 100 CÀPSULES

 

 • 1 pack de L’OR Ristretto 11 (10x)
 • 1 pack L’OR Colombia 8 (10x) – Gama L’OR Origins
 • 1 pack L’OR Ristretto Decaffeinato 9 (10x)
 • 1 pack L’OR ONYX 12 (10x)
 • 1 Pack L’OR Suntuoso 8 (10x)
 • 1 pack Barista Selection 13 (10x)
 • 1 pack L’OR Indonesia 9 (10x) – Gama L’OR Origins
 • 1 pack L’OR Guatemala 7 (10x) – Gama L’OR Origins
 • 1 pack L’OR BARISTA Doble Barista Selection 13 (x10)

 

-     1 pack L’OR BARISTA Doble Ristretto 11 (x10)

 

2.2.- Duració de la promoció.

La promoció, en aquest cas, en el canal ONLINE https://www.lorespresso.com/ca_es/

la data de promoció comença el dia 2 de febrer de 2021 a les 00.01 hores i finalitza el 1 de març de 2021 a les 23.59 hora o fins esgotar l'existències de les 1.000 unitats disponibles per a aquest únic canal ONLINE. Passada aquesta data, o un cop esgotades les existències, estarà disponible el registre per donar d'alta la cafetera, però no la promoció objecte d'aquestes bases.

 

2.3- Condicions de participació.

 

2.3.1- Persones legitimades per a participar en la promoció

 

Podrà participar en la promoció, la persona física major de divuit (18) anys que sigui consumidor final, amb residència habitual en el territori espanyol i que adquireixi durant el període promocional el producte inclòs dins de la promoció.

 

2.3.2.- Mecànica de participació ONLINE

 

Totes aquelles persones que desitgin participar en la promoció hauran de complir amb els requisits establerts en els termes i condicions de les presents bases, a més de tenir creat un compte a la pàgina web de L'OR.

Aquesta promoció no és combinable amb altres promocions en curs.

Amb la compra d'un dels models en el punt 2.1, en un mateix acte de compra només estarà en promoció una (1) cafetera d'un dels models i colors indicats en el punt 2.1 d'aquestes bases legals.

3.- Tractament de dades de caràcter personal.

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades han estat incorporades en un fitxer propietat sota la responsabilitat de JDE, amb la finalitat de dur a terme:

 1. a) La seva participació en la present promoció
 2. b) La gestió i lliurament a domicili de la comanda.
 3. c) El compliment de qualssevol obligacions fiscals o d'una altra índole que siguin d'aplicació en relació amb la promoció.

 

En compliment amb la normativa vigent, Les dades facilitades pel client en crear voluntàriament un compte amb l'Or seran propietat de JDE, de manera indefinida, sempre que l'usuari no comuniqui el contrari a l'adreça de correu electrònic privacy@jdecoffee.com

 

JDE informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això pel que JDE es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça de correu electrònic privacy@jdecoffee.com

 

4.- Modificació de les presents Bases Legals.

L'entitat JDE es reserva el dret a modificar total o parcialment les presents Bases Legals, incloent-hi, modificant o eliminant clàusules, sense assumir cap responsabilitat per aquestes modificacions, sempre que hi hagi causa justificada o força major, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases i condicions de participació.

 

 1. Normes de control i seguretat

JDE es reserva la facultat d'adoptar totes les mesures que resultin oportunes per evitar qualsevol conducta de la qual l'organitzadora sospiti que tingui per finalitat o efecte qualsevol intent d'actuar en frau de la present promoció, en incompliment de les seves normes o en perjudici d'altres participants, la primera i immediata conseqüència serà l'exclusió del participant i la pèrdua de tot dret a la promoció.

 

Així mateix, JDE es reserva el dret a excloure als participants en cas d'aportar o penjar material que contingui virus, cucs o qualsevol altre codi informàtic dirigit a o apte per fer mal, interferir, interceptar o vulnerar la seguretat de qualsevol sistema, informació o dades, així com quan les dades personals facilitades siguin incorrectes o falses.

 

La constatació que un participant ha actuat de forma abusiva, ha introduït dades personals inexactes, alterades o falses, o ha incomplert alguna de les condicions d'aquestes bases legals, i l’inhabilitarà per tornar a participar en la promoció.

 

6.- Disponibilitat de les presents Bases Legals.

 

Les presents Bases Legals estaran disponibles per als participants de la promoció en https://www.lorespresso.com/ca_es/termes-i-condicions podent ser consultades en qualsevol moment.

BASES PROMOCIONALS L´OR BARISTA

BASES PROMOCIONS L’OR BARISTA

La present promoció es desenvoluparà d'acord amb les següents BASES

1.- Consideracions de caràcter general.

Les entitats mercantils PHILIPS IBERICA, SA (societat unipersonal), amb CIF A28017143, i domicili social al C / Maria de Portugal, 1-28.050 MADRID des d'ara PHILIPS i JACOBS DOUWE EGBERTS ÉS SLU (Des d'ara JDE), amb domicili a 08100 Mollet de Vallès (Barcelona) Av. Can Prat nº 25 i CIF número B08027021; organitzen, desenvolupen i posen a disposició dels usuaris les promocions denominades L'OR BARISTA: Cafetera L'OR BARISTA amb fins -50% de descompte des d'ara "La promoció", en tot el territori nacional excepte Ceuta, Melilla i Illes Canàries per a les compres realitzades a la web https://www.lorespresso.com/ca_es/ .

Aquestes promocions poden ser realitzades en línia a través de la web https://www.lorespresso.com/ca_es/ , i en els establiments adherits a la promoció d'acord amb les condicions existents per a cada un dels canals participants d'aquesta promoció.

La participació en cadascuna de les promocions es regeix pel que disposa l'apartat "Condicions de Participació"

 

2.- Àmbit de la Promoció:

La promoció es desenvolupa en els punts de venda dels distribuïdors minoristes que s'adhereixin a la mateixa en el territori nacional i en els seus respectius entorns digitals. També estarà disponible a la pàgina web www.lorespresso.com/ca_es (excepte per als territoris de Ceuta, Melilla i Illes Canàries per a les compres realitzades en  web)

 

2.1.- Objecte de la promoció ONLINE:

La present promoció per a la compra a la web www.lorespresso.com/ca_es consisteix en poder adquirir les CAFETERES l'OR BARISTA dels models indicats a continuació a un preu promocional en funció del següent detall. El descompte depèn del model de la cafetera, d'acord al que indica el següent quadre.

 

Promoció Black Friday:

   

PVP Cafetera

PVP Promoció

Piano Noir Base

LM8012/60

              99,99 €

                            59 €

Silky Beige Base

LM8012/10

              99,99 €

                            59 €

Velvet Rouge Base

LM8012/80

              99,99 €

                            59 €

Midnight Blue Base

LM8012/40

              99,99 €

                            59 €

Cashmere Grey Base

LM8012/70

             99,99 €

                            59 €

Piano Noir Premium

LM8016/90

            119,99 €

                            79 €

Piano Noir Latte

LM8014/60

            159,99 €

                            109 €

Piano Noir Premium Latte

LM8018/90

            179,99 €

                          129 €

 

Hi ha 3.000 unitats de cafeteres disponibles per a la promoció ONLINE a https://www.lorespresso.com/ca_es/ .

 

2.2.- Objecte de la promoció Resta establiments adherits a la promoció:

La present promoció consisteix a poder adquirir les CAFETERES l'OR BARISTA dels models indicats a continuació a un preu promocional recomanat en funció del següent detall. El descompte depèn del model de la cafetera, d'acord al que indica el quadre següent:

 

Promoció Black Friday:

   

PVPr Cafetera

PVPr Promoció

Piano Noir Base

LM8012/60

              99,99 €

                            59 €

Silky Beige Base

LM8012/10

              99,99 €

                            59 €

Velvet Rouge Base

LM8012/80

              99,99 €

                            59 €

Midnight Blue Base

LM8012/40

              99,99 €

                            59 €

Cashmere Grey Base

LM8012/70

             99,99 €

                            59 €

Piano Noir Premium

LM8016/90

            119,99 €

                            79 €

Piano Noir Latte

LM8014/60

            159,99 €

                            109 €

Piano Noir Premium Latte

LM8018/90

            179,99 €

                          129 €

 

Els preus regular i de promoció per als productes en els punts de venda dels distribuïdors minoristes que s'adhereixin a la mateixa en el territori nacional i en els seus respectius entorns digitals són recomanats, podent modificar-los els distribuïdors minoristes.

En cas que el preu de compra per part del consumidor sigui superior als recomanats PHILIPS i JDE no reemborsaran la diferència a comprador.

 

2.2.- Durada de la promoció.

 

El període durant el qual s'ha de realitzar la compra del producte que dona dret a participar a la promoció comença 5/1/2020 a les 00.01 hores i finalitza 1/2/2021 a les 23.59 hora, en els diferents establiments adherits a la promoció.

En el cas de la promoció en el canal en línia www.lorespresso.com/ca_es les dates de promoció són les mateixes fins a esgotar les existències de les 3.000 unitats disponibles per a aquest canal. Passada aquesta data, o un cop esgotades les existències, estarà disponible el registre per donar d'alta la cafetera, però no la promoció objecte d'aquestes bases.

 

2.3.- Condicions de participació.

2.3.1.- Persones legitimades per participar A La promoció.

Podrà participar a la promoció, la persona física major de divuit (18) anys que sigui consumidor final, amb residència habitual al territori espanyol i que adquireixi durant el període promocional el producte inclòs dins de la promoció.

Promoció limitada a una (1) participació per persona i per llar.

L'acceptació expressa d'aquestes bases és condició necessària per poder participar a la Promoció. Es considera que el participant ha acceptat les bases al facilitar les seves dades de conformitat amb l'apartat anterior.

 

2.3.2.- Mecànica de participació ONLINE

 

Totes aquelles persones que desitgin participar a la promoció hauran de complir amb els requisits establerts en els termes i condicions de les presents bases, a més de tenir creat un compte a la pàgina web de L'OR.

Aquesta promoció no és combinable amb altres promocions en curs.

Amb la compra d'un dels models en el punt 2.1, en un mateix acte de compra només estarà en promoció una (1) cafetera d'un dels models i colors indicats en el punt 2.1 d'aquestes bases legals.

 

3.- Tractament de dades de caràcter personal de la promoció on-line a través del web https://www.lorespresso.com/ca_es/

 

En conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades han estat incorporades en un fitxer propietat sota la responsabilitat de JDE, amb la finalitat de dur a terme:

 1. a) La seva participació en la present promoció
 2. b) La gestió i lliurament a domicili de la comanda de la Cafetera L'OR BARISTA en promoció.
 3. c) El compliment de qualsevol tipus d’obligacions fiscals o d'una altra índole que s'apliquin en relació amb la promoció.
 4. d) Per a les finalitats incloses en la política de privacitat de l'OR.

 

JDE informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això pel que JDE es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça de correu electrònic privacy@jdecoffee.com

 

4.- Modificació de les presents Bases Legals.

L'entitat JDE es reserva el dret a modificar total o parcialment les presents Bases Legals, incloent-hi, modificant o eliminant clàusules, sense assumir cap responsabilitat per aquestes modificacions, sempre que hi hagi causa justificada o força major, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases i condicions de participació.

 

 1. Normes de control i seguretat

JDE es reserva la facultat d'adoptar totes les mesures que resultin oportunes per evitar qualsevol conducta de la qual l'organitzadora sospiti que tingui per finalitat o efecte qualsevol intent d'actuar en frau de la present promoció, en incompliment de les seves normes o en perjudici d'altres participants, la primera i immediata conseqüència serà l'exclusió del participant i la pèrdua de tot dret a la promoció.

Així mateix, "L'OR" es reserva el dret a excloure als participants en cas d'aportar o penjar material que contingui virus o qualsevol altre codi informàtic dirigit o apte per fer mal, interferir, interceptar o vulnerar la seguretat de qualsevol sistema, informació o dades, així com quan les dades personals facilitades siguin incorrectes o falses.

La constatació que un participant ha actuat de forma abusiva, ha introduït dades personals inexactes, alterats o falses, o ha incomplert alguna de les condicions d'aquestes bases legals, li inhabilita per tornar a participar en la promoció.

 

6.- Disponibilitat de les presents Bases Legals.

Les presents Bases Legals estaran disponibles per als participants de la promoció en https://www.lorespresso.com/ca_es/termes-i-condicions i a les pàgines web dels clients adherits a la promoció podent ser consultades en qualsevol moment.

La present promoció es desenvoluparà d'acord amb les següents BASES 

1.- Consideracions de caràcter general.

Les entitats mercantils PHILIPS IBERICA, SA (societat unipersonal), amb CIF A28017143, i domicili social al C / Maria de Porugal, 1-28.050 MADRID des d'ara PHILIPS i JACOBS Douwe Egberts ÉS SLU (Des d'ara JDE), amb domicili a 08100 Mollet de Vallès (Barcelona) Av. Can Prat nº 25 i CIF núm B08027021; organitzen, desenvolupen i posen a disposició dels usuaris les promocions denominades l'Or BARISTA: Nova L'OR Barista + lot de 50 càpsules de REGAL per 59 € en endavant les promocions.

Aquestes promocions serà realitzada online a través del web https://www.lorespresso.com/es_es/ (veure apartat 2 d’aquestes bases).

La participació en cadascuna de les promocions es regeix pel que disposa l'apartat "Condicions de Participació" de cada un dels canals.

2.- Promoció on-line a través de https://www.lorespresso.com/es_es/

La redempció de la promoció ONLINE es disposa d'accés a la següent adreça de web https://www.lorespresso.com/es_es/.

El fet de participar en la present promoció atorga la condició de participant, i implica l'acceptació, sense cap reserva, de les Bases contingudes en el present document.

2.1.- Objecte de la promoció ONLINE.

Tot consumidor final que adquireix un dels 3 lots de cafetera L'OR Barista i 50 càpsules L'OR detallat en el següent quadre:

 

 

Lot virtual 1

 

Lot virtual 2

 

Lot virtual 3

 

 

model

cantidad

caps. Per pack

model

cantidad

caps. Per pack

model

cantidad

caps. Per pack

Modelo Cafetera

Noir

1

-

Velvet Rouge

1

-

Satin Blanc

1

-

Cápsula normal

Ristretto

1

10 caps

Ristretto

1

10 caps

Forza

1

10 caps

 

Colombia

1

10 caps

Colombia

1

10 caps

Decaffeinato

1

10 caps

 

Onyx

1

10 caps

Onyx

1

10 caps

Profondo

1

10 caps

Cápsula doble

Profondo

1

10 caps

Profondo

1

10 caps

Ristretto

1

10 caps

 

Barista

1

10 caps

Barista

1

10 caps

Barista

1

10 caps

TOTAL CAPS:

   

50 caps

   

50 caps

   

50 caps

 

i compleixi amb els requisits i condicions establerts en aquestes bases, tindrà dret a rebre la cafetera amb un descompte de 49,99 € i un regal de cafè pel valor de 20,35 €

d'un dels models detallats en el quadre següent:

 

Referencia

Preu regular Cafetera

Preu Recomanat de Cafetera amb Promoció

Piano Noir Base

LM8012/60

99,99 €

59€

Satin Blanc Base

LM8012/00

99,99 €

59€

Velvet Rouge Base

LM8012/80

99,99 €

59€

 

Hi ha 800 unitats de cafeteres disponibles per a la promoció ONLINE disponible a https://www.lorespresso.com/es_es/.

 

2.2.- Àmbit de la promoció Online. 

La present promoció es desenvolupa exclusivament en el territori espanyol amb excepció de Ceuta, Melilla i les Illes Canàries. La redempció de la promoció és exclusiva en l'àmbit del comerç electrònic, específicament a  https://www.lorespresso.com/es_es/

 

2.3.- Duración de la promoció ONLINE

El període durant el qual s'ha de realitzar la compra del producte que dóna dret a participar en la promoció comença el dia 13 d'octubre de 2020 a les 00.01 hores i finalitza el 16 de novembre de 2020 a les 23.59 hores, o fins a esgotar existència de les 800 cafeteres l'OR Barista dels models detallats en el punt 2.1 disponibles per a aquesta promoció. Passada aquesta data, o un cop esgotades les existències, estarà disponible el registre per donar d'alta la cafetera, però no la promoció objecte d'aquestes bases.

 

2.4.- Condicions de participació.

 

2.4.1.- Persones legitimades per a participar en la promoció ONLINE

Podrà participar en la promoció, la persona física major de divuit (18) anys que sigui consumidor final, amb residència habitual en el territori espanyol i que adquireixi durant el període promocional el producte inclòs dins de la promoció.

Promoció limitada a una (1) participació per persona i per llar.

En cas de devolució de la cafetera s’haurà de retornar tambe el lot de 50 càpsules

L'acceptació expressa d'aquestes bases és condició necessària per poder participar en la Promoció. Es considera que el participant ha acceptat les bases al facilitar les seves dades de conformitat amb l'apartat anterior.

 

2.4.2.- Mecànica de participació ONLINE

Totes aquelles persones que desitgin participar en la promoció hauran de complir amb els requisits establerts en els termes i condicions de les presents bases i tenir creat un compte a la web de L'OR.

A l'hora de realitzar la compra a https://www.lorespresso.com/es_es/  d'uns dels lots de 50 càpsules detallats en el punt 2.1, el participant també podrà escollir Cafetera L'OR Barista d'un dels models i colors indicats en el punt 2.1

Aquesta promoció no és combinable amb altres promocions en curs.

Amb la compra d'un o diversos lots de 50 càpsules especificats en el punt 2.1, en un mateix acte de compra només estarà en promoció una (1) cafetera d'un dels models i colors indicats en el punt 2.1 d'aquestes bases legals.

3.- Tractament de dades de caràcter personal de la promoció on-line a través del web https://www.lorespresso.com/es_es/

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades han estat incorporades en un fitxer propietat sota la responsabilitat de JDE, amb la finalitat de dur a terme:

 1. a) La seva participació en la present promoció
 2. b) La gestió i lliurament en domicili de la comanda de la Cafetera L'OR Barista + lot de 50 càpsules en promoció.
 3. c) El compliment de qualssevol obligacions fiscals o d'una altra índole que siguin d'aplicació en relació amb la promoció.
 4. d) Per a les finalitats incloses en la política de privacitat de l'OR.

En compliment amb la normativa vigent, Les dades facilitades pel client al crear voluntàriament un compte amb l'Or seran propietat de JDE, de manera indefinida, sempre que l'usuari no comuniqui el contrari a l'adreça de correu electrònic privacy@jdecoffee.com

JDE informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i acualizada. És per això pel que JDE es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça de correu electrònic privacy@jdecoffee.com

 

4.- Modificació de les presents Bases Legals.

L'entitat JDE es reserva el dret a modificar total o parcialment les presents Bases Legals, incloent-hi, modificant o liminando clàusules, sense assumir cap responsabilitat per aquestes modificacions, sempre que hi hagi causa justificada o força major, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases i condicions de participació.

 

 1. Normes de control i seguretat

 

JDE es reserva la facultat d'adoptar totes les mesures que resultin oportunes per evitar qualsevol conducta de la qual la organizaora sospiti que tingui per finalitat o efecte qualsevol intent d'actuar en frau de la present promoció, en incompliment de les seves normes o en perjudici d'altres participants, la primera i immediata conseqüència serà l'exclusió de l'participant i la pèrdua de tot dret a la promoció.

Així mateix, "L'OR" es reserva el dret a excloure als participants en cas d'aportar o penjar material que contingui virus, cucs o qualsevol altre codi informàtic dirigit ao apte per fer mal, interferir, interceptar o vulnerar la seguretat de qualsevol sistema, informació o dades, així com quan les dades personals facilitades siguin incorrectes o falses.

La constatació que un participant ha actuat de forma abusiva ha introduït dades personals inexactes, alterats o falses, o ha incomplert alguna de les condicions d'aquestes bases legals, li inhabilita per tornar a participar en la promoció.

 

6.- Disponibilitat de les presents Bases Legals.

 

Les presents Bases Legals estaran disponibles per als participants i la promoció en https://www.lorespresso.com/es_es/terminos-y-condiciones-de-la-tienda-online ia les pàgines web dels clients adherits a la promoció podent ser consultades en qualsevol moment.

 

 

BASES PROMOCIÓ "REGISTRA LA TEVA L'OR BARISTA"

-Registra la teva L'Or Barista per obtenir un descompte de 20€ en la teva propera compra.

El descompte és vàlid per 6 setmanes des del registre de la teva L'OR BARISTA.

Aquesta oferta no pot ser combinada amb cap altre codi promocional i no s'aplica a ofertes especials com els accessoris.

Vols combinar les cistelles?

Has desat una cistella al teu compte. Vols afegir-ne el contingut a la teva cistella actual?

You saved a shopping basket on your account. Subscription can not be bought with another products, so they are going to be deleted?

You have to finish subscription purchase before adding any products