Mis onze Black Friday-aanbiedingen niet - BEKIJK ALLE DEALS

Mis onze Black Friday-aanbiedingen niet - BEKIJK ALLE DEALS

Menu

✓ Breed aanbod in koffie

✓ Premium smaak

✓ Duurzaam geproduceerde koffie

Privacybeleid van L'OR®

L'OR®-merkproducten en daarmee verband houdende diensten en activiteiten, waaronder deze website (“L'OR®- -merkproducten”), worden ontwikkeld en verkocht door JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. en door haar respectievelijke businessunits in verschillende landen.

JACOBS DOUWE EGBERTS B.V respecteert en beschermt uw privacy en beveiligt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In dit privacybeleid leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze gegevens verzamelen en voor welk doel. Dit betekent onder andere dat we:

 • in detail uitleggen welke categorieën persoonsgegevens we verzamelen en hoe;
 • duidelijk aangeven voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag wij persoonsgegevens verwerken;
 • ernaar streven het verzamelen van persoonsgegevens te beperken tot alleen die gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • eerst uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • passende veiligheidsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen, en dezelfde eisen stellen aan partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om te verzoeken om inzage in en een kopie van uw persoonsgegevens en om deze te laten corrigeren of verwijderen, naast andere rechten die u heeft, zoals hieronder wordt beschreven.

Houd er rekening mee dat we ook persoonsgegevens verwerken door middel van cookies en soortgelijke technologieën. Lees ons cookiebeleid als u hier meer over wilt weten. We raden u aan dit beleid zorgvuldig te lezen. Dit privacybeleid is voor het laatst herzien op 22-5-2018.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wanneer u ervoor kiest om een account bij ons aan te maken, een L'OR®-merkproduct te kopen of anderszins contact met ons op te nemen, zullen wij u om enkele persoonsgegevens vragen, en om enige facultatieve informatie over uw gebruik van L'OR®-merkproducten. De belangrijkste doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken, zijn:

 • om op een persoonlijke manier met u te communiceren, bijvoorbeeld om op uw feedback of serviceaanvragen te reageren en klachten te registreren en af te handelen;
 • om u door middel van onze nieuwsbrief op de hoogte te houden van onze commerciële ontwikkelingen en om u gepersonaliseerde aanbiedingen te doen op basis van uw bestelgeschiedenis en onsite gedrag;
 • om marktonderzoek te doen om inzicht te krijgen in uw behoeften en onze bedrijfsactiviteiten te verbeteren;
 • om uw deelname aan wedstrijden, promoties, enquêtes of websitefuncties te administreren;
 • om uw account voor onze website te administreren;
 • om een overeenkomst uit te voeren, zoals het voltooien van transacties, het administreren en uitvoeren van uw aankopen van L'OR®-merkproducten en daarmee samenhangende diensten;
 • om statusupdates en seviceberichten te verzenden;
 • om kennisgevingen te verzenden bij wijzigingen in ons beleid en andere (juridische) documenten die mogelijk voor u van belang zijn;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Welke wettelijke grondslagen zijn van toepassing op de verwerking van uw gegevens?

We zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken als we hier een rechtsgrondslag voor hebben. De rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden zijn:

 • U hebt ons toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld als u zich hebt geabonneerd op onze nieuwsbrief of als u zich hebt ingeschreven voor een L'OR®-account);
 • Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u of voor de voorbereiding op het op uw verzoek aangaan van een overeenkomst met u (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst op onze website);
 • Verwerking is noodzakelijk voor andere legitieme belangen die we nastreven (zoals het verwerken van IP-adressen om misbruik van onze website te voorkomen of op te sporen en/of om op dergelijk misbruik te reageren en/of om extra informatie op te slaan om u te kunnen identificeren wanneer u geen toegang meer tot uw account hebt);
 • Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zo moeten we bijvoorbeeld op grond van belastingregels bepaalde klantgegevens bewaren).

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

U kunt uw persoonsgegevens op een aantal manieren met ons delen, bijvoorbeeld:

 • door u te abonneren op onze nieuwsbrief;
 • door via e-mail, telefoon of sociale media of schriftelijk te communiceren met onze klantenservice;
 • door uw L'OR®-merkproduct te registreren (online of door de ingevulde antwoordkaart die bij het product is geleverd terug te sturen);
 • door deel te nemen aan een promotie, evenement, wedstrijd of online forum, of door een vragenlijst in te vullen of mee te doen aan een onderzoek dat met L'OR®-merkproducten verband houdt;
 • door een L'OR®-merkproduct of een dienst rechtstreeks via onze website aan te schaffen;
 • door een account aan te maken;
 • door op sociale media deel te nemen aan een activiteit die met L'OR®-merkproducten verband houdt door op "vind ik leuk" of "delen" te klikken;
 • door te vragen om berichten op uw mobiele telefoon/apparaat te ontvangen;
 • door deel te nemen aan producttesten of enquêtes;
  • door in te loggen via sociale media: door uw inloggegevens van Facebook, LinkedIn of andere sociale media te gebruiken om een account te maken of om in te loggen;
 • via cookies die door JDE of derden op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u onze websites bezoekt en de cookies accepteert (zie ons cookiebeleid voor meer informatie).

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Door gebruik van de merkproducten te maken, laat u bij ons of bij onze dienstverleners of agenten bepaalde gegevens achter, die persoonsgegevens kunnen omvatten. Wij bewaren en gebruiken alleen persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt of die ons duidelijk worden verstrekt voor verwerkingsdoeleinden zoals hierboven vermeld of zoals vermeld wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt. Tenzij u hiervoor voorafgaand toestemming hebt gegeven, zullen wij de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:

 • Contactgegevens (bijvoorbeeld naam en achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Andere persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld geslacht, geboortedatum (facultatief), nationaliteit, taal);
 • Financiële en transactiegegevens (bijvoorbeeld bankrekeninggegevens, creditcardnummer of betaalpasnummer);
 • Accountgegevens (bijvoorbeeld gebruikersnaam, wachtwoord).
 • Informatie over uw L'OR®-product.

Hoe delen wij uw persoonsgegevens?

Voor bepaalde verwerkingsactiviteiten kunnen we uw persoonsgegevens delen met externe dienstverleners of agenten ("verwerkers" genoemd), zoals partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van een koopovereenkomst (zoals aanbieders van betaaldiensten en pakketbezorging). We zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, leasen of verstrekken aan derden zodat zij uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. We gebruiken externe dienstverleners voor website-hosting, zoals InterShop, voor betalingsverwerking, zoals WorldPay, voor pakketbezorgingsdiensten, zoals DPD en voor advertenties van derden, zoals Google Ads.

We sluiten zogeheten "gegevensverwerkingsovereenkomsten" met alle partijen die uw persoonlijke gegevens namens ons verwerken, zodat zij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens vertrouwelijk te houden, passende veiligheidsmaatregelen te nemen, ons op de hoogte te brengen als de beveiliging van uw gegevens is geschonden, en om zich aan andere verplichtingen te houden om uw privacy te beschermen.

JACOBS DOUWE EGBERTS B.V verkoopt soms (een deel van) een bedrijf aan een andere onderneming. Wanneer dit bedrijf verband houdt met L'OR®-merkproducten, kunnen bij een dergelijke eigendomsoverdracht ook uw persoonsgegevens aan de nieuwe eigenaar worden overgedragen.

Verder zullen wij uw persoonsgegevens vrijgeven indien dat wettelijk vereist is, waar dat nodig is ter voorkoming of bestrijding van fraude, als dat nodig is voor geschillenbeslechting, of als er sprake is van een andere dringende legitieme behoefte die onder de omstandigheden zwaarder moet wegen dan uw privacybelangen, waaronder de veiligheid van onze onderneming en de veiligheid van onze medewerkers.

Commerciële berichten

We sturen u graag informatie over L'OR®-merkproducten en daarmee verband houdende diensten die u mogelijk interesseren. Deze berichten worden gebaseerd op uw bestelgeschiedenis en onsite gedrag en kunnen via e-mail of andere communicatiekanalen worden verstuurd. We sturen deze berichten echter alleen als: i) u specifiek toestemming geeft om dergelijke berichten van ons te ontvangen; of ii) u een product of dienst bij ons hebt gekocht vergelijkbaar met het product of de dienst waarover we u graag zouden willen informeren en u op het moment van aankoop geen gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de ontvangst van dergelijke berichten.

U kunt altijd aangeven dat u geen berichten meer van ons met betrekking tot L'OR®-merkproducten en -diensten wilt ontvangen door op de afmeldoptie in de voettekst van onze e-mails te klikken of door online uw communicatie-voorkeuren in uw profiel te wijzigen.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

We beschermen uw persoonsgegevens door middel van een verscheidenheid aan beveiligingsmaatregelen, zoals het gebruik van beveiligde registratieformulieren, gegevenscodering en beperking van de toegang tot uw persoonsgegevens.

Wat zijn de bewaartermijnen?

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de in dit privacybeleid genoemde doeleinden te verwezenlijken, tenzij een langere bewaartermijn vereist en verdedigbaar is of wettelijk toegestaan is. Een paar voorbeelden:

 • Uw aankoop. Alle persoonsgegevens met betrekking tot uw aankoop worden bewaard totdat de bestelling is voltooid en tot twee jaar nadat de wettelijke garantieperiode is verstreken, tenzij u een account hebt aangemaakt. In dat geval worden de gegevens bewaard gedurende de periode die hierna wordt aangegeven. Houd er rekening mee dat sommige persoonlijke gegevens voor een langere periode moeten worden bewaard om aan wettelijke (fiscale) verplichtingen te voldoen.
 • Uw account. Persoonsgegevens met betrekking tot uw account (zoals uw gebruikersnaam, wachtwoord, facturen en alle andere persoonsgegevens die in uw account zijn opgeslagen) blijven bewaard totdat u besluit om uw account te verwijderen, en tot drie maanden daarna.
 • Als u contact met ons opneemt. Als u besluit contact met ons op te nemen, bewaren wij alle ontvangen persoonsgegevens zolang dat nodig is om uw verzoek te behandelen, en tot drie maanden daarna.
 • Uw inschrijving voor onze commerciële berichten. Als u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief of andere commerciële berichten, worden alle persoonsgegevens die voor dit doel worden verwerkt, zoals uw naam en e-mailadres, bewaard totdat u besluit zich af te melden. Als u zich afmeldt, kunnen we uw (e-mail)adres bewaren en toevoegen aan een lijst met partijen die zich hebben afgemeld. Als dat het geval is, worden deze gegevens gedurende drie maanden bewaard nadat u zich hebt afgemeld, uitsluitend om aan te geven dat u geen commerciële berichten wilt ontvangen.
 • Bij deelname aan prijsvragen, enquêtes en producttesten. Alle persoonsgegevens die mogelijk bij uw deelname aan prijsvragen, enquêtes en producttesten worden verwerkt, worden gedurende twee jaar bewaard nadat ze zijn verzameld.

Overdracht van gegevens

U dient zich ervan bewust te zijn dat de businessunits die verantwoordelijk zijn voor de verkoop en marketing van de L'OR®-merkproducten zoals die op deze website worden weergegeven, deel uitmaken van JACOBS DOUWE EGBERTS B.V-bedrijven over de hele wereld. Als gevolg hiervan kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen binnen de JACOBS DOUWE EGBERTS B.V-groep. Verder wordt het systeem van JACOBS DOUWE EGBERTS B.V gehost door een serviceprovider in Nederland.

Opslag van persoonsgegevens in een cloud

We kunnen uw persoonsgegevens bewaren in een cloud. Als gevolg hiervan kunnen uw persoonsgegevens namens ons worden verwerkt door een cloudserviceprovider en worden opgeslagen op verschillende locaties over de hele wereld. We zijn contractuele overeenkomsten aangegaan met dergelijke cloudserviceproviders en hebben de nodige organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden genoemd.

Kinderen

We richten ons niet op kinderen jonger dan 16 jaar.

Uw rechten

Bij elk commercieel bericht dat u ontvangt, hebt u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor verdere commerciële berichten (dat wil zeggen, u kunt bezwaar maken tegen dit gebruik van uw persoonsgegevens). We zullen proberen om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw afmeldingsverzoek te voldoen. Als u zich afmeldt voor commerciële berichten, kunnen we u nog wel belangrijke administratieve berichten sturen, waarvoor u zich niet kunt afmelden.

U kunt ons ook verzoeken om persoonsgegevens die u eerder aan ons hebt verstrekt, in te zien, te corrigeren, bij te werken, te onderdrukken, te beperken of te verwijderen, of ons verzoeken om een elektronische kopie van uw persoonsgegevens, die u vervolgens aan een ander bedrijf kunt overdragen (voor zover u dit recht op gegevensoverdraagbaarheid op grond van de toepasselijke wetgeving hebt), door contact op te nemen met privacy@jdecoffee.com onder vermelding van uw naam, eventuele bedrijfsnaam en adres. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Maak in uw verzoek duidelijk welke persoonsgegevens u wilt wijzigen, of welke persoonsgegevens u in onze database wilt onderdrukken. Voor uw eigen bescherming kunnen we alleen verzoeken in behandeling nemen die betrekking hebben op de persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan het specifieke e-mailadres dat u gebruikt om ons uw verzoek te sturen. Het is mogelijk dat we uw identiteit moeten verifiëren voordat we aan uw verzoek voldoen. We zullen proberen om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek te voldoen.

Het is mogelijk dat we bepaalde gegevens moeten bewaren om administratieve redenen en/of om transacties af te ronden die u hebt gestart voordat u een wijziging of verwijdering hebt aangevraagd (als u bijvoorbeeld een aankoop doet of aan een promotieactie deelneemt, kan het zijn dat u de verstrekte persoonsgegevens pas na de afronding van die aankoop of promotieactie kunt wijzigen of verwijderen).

De rol van gegevensbeschermingsautoriteiten

Als u klachten hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, helpen we u graag verder. Niettemin hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u woont. Een lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten is hier beschikbaar.

Contact- en bedrijfsgegevens

Stuur uw vragen en opmerkingen over gegevensbescherming naar privacy@jdecoffee.com of neem via sociale media contact met ons op.

www.first-privacy.com
privacy@jdecoffee.com
office@first-privacy.com

Winkelmand samenvoegen?

U heeft al artikelen in uw winkelmand in uw account, wilt u deze artikelen samenvoegen?

Producten die u eerder heeft toegevoegd, worden verwijderd.

Om uw abonnement af te rekenen, moeten we alle andere producten uit uw winkelmandje verwijderen. Het is helaas niet mogelijk om uw koffieabonnement te combineren met andere producten.

You have to finish subscription purchase before adding any products