✓ Breed aanbod in koffie

✓ Premium smaak

✓ Duurzaam geproduceerde koffie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN L’OR

Welkom op de website van L’OR® (“Website”). Deze Website wordt u aangeboden door JACOBS DOUWE EGBERTS BELGIUM. (“JACOBS DOUWE EGBERTS”) met hoofdvestiging op het adres Buro & Design Center Esplanade 1, bus 18 1020 BRUSSEL, België (« JACOBS DOUWE EGBERTS »).

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (“Gebruikersvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle bezoeken aan en elk gebruik van de Website en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze Website aan u wordt/worden aangeboden (de “Informatie”). Door het gebruik van deze Website stemt u in met de Gebruikersvoorwaarden. Deze Gebruikersvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of anderszins aangepast door JACOBS DOUWE EGBERTS. De gewijzigde of aangepaste Gebruikersvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op deze Website.

INFORMATIE EN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie wordt alleen voor algemene informatiedoeleinden aangeboden. JACOBS DOUWE EGBERTS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van (of de onmogelijkheid tot gebruik van) de Website, inclusief schade veroorzaakt door virussen of enige vorm van onjuistheid of ontoereikendheid van de Informatie, tenzij dergelijke schade het resultaat is van enige vorm van bewust wangedrag of grove nalatigheid van de zijde van JACOBS DOUWE EGBERTS of diens leidinggevende medewerkers. JACOBS DOUWE EGBERTS kan verder niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het gebruik van elektronische communicatievormen, inclusief maar niet beperkt tot schade die het gevolg is van storing of vertraging in levering van elektronische communicaties, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door externe partijen of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor elektronische communicaties en de overdracht van virussen.

PRIVACYBELEID

Via of in verband met deze Website aangeboden of verzamelde persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van L’OR. De Gebruikersvoorwaarden zullen onderhevig zijn aan het Privacybeleid van L’OR, zoals geplaatst op deze Website.

GELINKTE SITES

Op deze website kunnen links naar externe internetsites worden aangeboden. JACOBS DOUWE EGBERTS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik en de inhoud van internetsites die aan of vanaf deze site gelinkt zijn. Het Privacybeleid van L’OR is niet van toepassing op enige verwerking van uw persoonsgegevens op of via dergelijke externe sites.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten voor deze Website en de Informatie, inclusief copyrights en andere intellectuele eigendomsrechten, het eigendom van JACOBS DOUWE EGBERTS. Gebruikers krijgen toestemming om de Website en de Informatie te lezen en kopieën te maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door afdrukken of opslaan. Elke andere vorm van gebruik van de Website of de Informatie, bijvoorbeeld de opslag of reproductie van (een deel van) de Website in enige externe internetsite, de creatie van links, hypertekstlinks of dieplinks tussen de Website en enige andere internetsite of enig ander gebruik, vereist voorafgaande, schriftelijke toestemming van JACOBS DOUWE EGBERTS.

“L’OR®” en alle andere handelsmerken die op deze Website figureren zijn geregistreerde handelsmerken van KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. (“KDE”), JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. of de aan haar verbonden ondernemingen.

ONGEVRAAGDE IDEEËN

Als u ongevraagde ideeën en/of materialen, bestaande uit teksten, afbeeldingen, geluiden, software, informatie of anderszins (de “Materialen”) op deze Website plaatst of via e-mail of anderszins naar JACOBS DOUWE EGBERTS verstuurt, dan is het JACOBS DOUWE EGBERTS toegestaan om dergelijke Materialen in volledige mate en kosteloos te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, waarbij JACOBS DOUWE EGBERTS niet gebonden is aan enige vertrouwelijkheidverplichting met betrekking tot dergelijke Materialen. Hiermee vrijwaart en stelt u JACOBS DOUWE EGBERTS schadeloos met betrekking tot alle maatregelen, claims en aansprakelijkheden die worden berokkend, geleden of behouden door JACOBS DOUWE EGBERTS als gevolg van het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen als zijnde een inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van enige externe partij of anderszins onwettig ten opzichte van een externe partij.

VAN TOEPASSING ZIJNDE WET EN JURISDICTIE

Deze Gebruikersvoorwaarden zullen enkel worden onderworpen aan de wetten van Nederland. Alle geschillen die ontstaan in verbinding met deze Gebruikersvoorwaarden, inclusief geschillen met betrekking tot het bestaan en de geldigheid daarvan, dienen te worden beslecht bij de bevoegde rechter van Amsterdam, Nederland, tenzij bindende statutaire vereisten anders voorschrijven.

Winkelmand samenvoegen?

Je hebt artikelen in je winkelmandje. Wil je samenvoegen of helemaal opnieuw beginnen?

Producten die u eerder heeft toegevoegd, worden verwijderd.

Om uw abonnement af te rekenen, moeten we alle andere producten uit uw winkelmandje verwijderen. Het is helaas niet mogelijk om uw koffieabonnement te combineren met andere producten.

You have to finish subscription purchase before adding any products