✓ Breed aanbod in koffie

✓ Premium smaak

✓ Duurzaam geproduceerde koffie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE ONLINE SHOP

L'OR - THUISLEVERINGSDIENST - ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN (BELGIË)

Lees deze Algemene Verkoopvoorwaarden zorgvuldig door voordat u producten bestelt. Door producten te bestellen, accepteert u deze Algemene Verkoopvoorwaarden. U hebt de mogelijkheid om ze op te slaan en af te drukken.

 1. INLEIDING

1.1 De L'OR Home Delivery Service wordt geregeld door deze Algemene Voorwaarden van JACOBS DOUWE EGBERTS BE BV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Buro & Design Center Esplanade 1, Postbus 18 1020 Brussel, België en waarvan het ondernemingsnummer 0401.288.505 is, en de termen "JACOBS DOUWE EGBERTS", "wij", "ons", "onze" en soortgelijke uitdrukkingen verwijzen naar dat bedrijf. Het bijbehorende btw-identificatienummer is BE0401.288.505.

 

1.2 In deze Algemene Verkoopvoorwaarden verwijzen de termen "Klant", "u" of "uw" en vergelijkbare uitdrukkingen naar de persoon of het bedrijf dat een bestelling bij ons plaatst in overeenstemming met deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

 

1.3 U kunt Producten bestellen voor levering uitsluitend in België via onze website voor. Op uw bestelling zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, ongeacht de wijze waarop de bestelling is geplaatst. Deze website is bedoeld voor de aankoop van Producten door particulieren. Als u als professional bestelt, kunt u geen belastingen of soortgelijke heffingen aftrekken.

 

2. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden hebben geen enkele invloed op uw wettelijke rechten.

 

2.2 De manier waarop wij uw gegevens verwerken en beschermen wordt zowel in deze Algemene Verkoopvoorwaarden als in ons Privacybeleid beschreven. Privacybeleid gepubliceerd op onze website.

3. PRIJS

3.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW. Alle prijzen zijn alleen in euro's (€).

 

3.2 De totale kosten van uw bestelling, inclusief BTW en verzendkosten, worden aangegeven wanneer u uw bestelling bevestigt. De aangegeven prijs is het bedrag in euro's (€) dat u moet betalen.

 

3.3. Houd er rekening mee dat sommige banken extra kosten kunnen toevoegen aan het bedrag van uw bestelling vanwege het feit dat u een contract hebt met JACOBS DOUWE EGBERTS BE BV . In dit geval raden we u aan om direct contact op te nemen met uw bank om uit te zoeken waarom.

 

3.4 De prijzen van de Producten en de leveringskosten zijn de prijzen die op het moment van de bestelling voor België op onze website vermeld staan.

 

3.5 Productprijzen en bezorgkosten kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in de prijs van onze Producten en verzendkosten die worden doorgevoerd nadat een Verzendbevestiging aan u is verzonden, hebben geen invloed op bestellingen die u al hebt geplaatst. De Verzendbevestiging wordt in meer detail uitgelegd in artikel 5.1 hieronder.

 

3.6 Onze Belgische website bevat een groot aantal Producten en het is mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, de prijzen van sommige Producten op onze Belgische website onjuist zijn vermeld. Normaal gesproken controleren wij de prijzen tijdens ons verzendproces, zodat als de juiste prijs voor een product lager is dan de prijs die wij hebben vermeld, wij u de lagere prijs in rekening brengen wanneer wij het Product naar u verzenden.

4. BESTELLING EN BETALING

4.1 Om een bestelling te plaatsen op de website www.lorespresso.com/fr_be, moet de Klant:

 

  • meerderjarig zijn,
  • handelingsbekwaam zijn,
  • een afleveradres hebben in België ,
  • houder zijn van een bankkaart (Visa, Mastercard, Maestro, Paypal );
  • deze Algemene Verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud hebben gelezen en aanvaard

U kunt onze producten op bestellen:

 

4.1.1 online op onze website voor België www.lorespresso.com/fr_be.

 

Wanneer u online een bestelling plaatst, wordt u gevraagd de gegevens van de huidige bestelling te controleren en indien nodig te wijzigen. U bevestigt uw bestelling definitief door op de knop Bestellingsbevestiging te klikken.

 

4.2 Wij accepteren alleen vouchers die zijn uitgegeven door L'OR Home Delivery Service.

 

4.3 Wij streven ernaar alle door u bestelde Producten te leveren. In het onwaarschijnlijke geval dat een Product niet op voorraad is, stellen wij u hiervan op de hoogte en schorten wij uw bestelling op totdat het ontbrekende artikel of de ontbrekende artikelen beschikbaar zijn. Wij leveren geen enkel deel van uw bestelling totdat alle door u bestelde artikelen op voorraad en leverbaar zijn. Dit kan gevolgen hebben voor de levertijden.

 

4.3.1 U wordt geïnformeerd als een artikel niet beschikbaar is en kunt binnen 30 (dertig) dagen worden terugbetaald.

 

4.4 Als u online bestelt, sturen wij u na ontvangst van uw bestelling automatisch een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de gegevens van uw bestelling ("Bevestigings-e-mail"). Deze Bevestigingse-mail wordt verzonden naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling en is geen garantie voor beschikbaarheid.

 

4.5 Om uw bestelling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, hebben we uw volledige en juiste adres nodig, inclusief postcode, een telefoonnummer overdag en je e-mailadres (als je dat hebt).

 

4.6 Het factuuradres dat u opgeeft moet hetzelfde zijn als het factuuradres dat u hebt opgegeven en geregistreerd bij de door u geselecteerde creditcard- of debitcardprovider of een andere betaalserviceprovider die uw bestelling valideert. Het spijt ons u te moeten informeren dat het niet verstrekken van de juiste informatie ertoe zal leiden dat uw bestelling wordt opgeschort totdat de juiste informatie is verstrekt.

 

4.7 Uw bestelling wordt pas verwerkt nadat al uw betalingsgegevens zijn ingevoerd.

 

4.8 De enige wijze van betaling die wordt geaccepteerd is per creditcard (Visa, Mastercard Maestro, Paypal). Alle creditcardgegevens zullen worden gevalideerd vóór verzending.  Jacobs Douwe Egberts B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen in de verwerking van bestellingen als gevolg van onvolledige of foutieve informatie. In geval van onjuiste of onvolledige informatie wordt de bestelling opgeschort totdat de noodzakelijke aanvullende informatie is verstrekt. De informatie die wordt gevraagd tijdens het bestelproces, en in het bijzonder de naam en het adres van de Klant, is noodzakelijk voor Jacobs Douwe Egberts BV om de factuur en de bestelling tijdig te kunnen verzenden. Het telefoonnummer en e-mailadres van de Klant zijn verplicht, omdat deze de afdeling Retourzendingen en de Hulplijn in staat stellen om indien nodig contact op te nemen met de Klant.

 

4.9 Wij maken gebruik van een externe betalingsdienstaanbieder om betalingen te verwerken. Als u een bestelling plaatst op onze website voor België, is de laatste stap in het bestelproces de overdracht van uw bestelling naar de website van onze betaalserviceprovider voor betaling. U kunt betalen met een van de betaalmethoden die worden vermeld op de pagina van onze betaalserviceprovider zodra u bent doorgestuurd naar hun website voor betaling.

 

4.10 Uw gedetailleerde betalingsgegevens worden verzameld op het moment dat u uw bestelling bevestigt. Uw rekening wordt echter pas gedebiteerd nadat uw bestelling is verzonden. In uitzonderlijke gevallen kan de verzending van een bestelling vertraging oplopen door onvoorziene omstandigheden. In dit geval, en afhankelijk van uw betaalwijze, wordt uw rekening 3 tot 7 dagen na het plaatsen van uw bestelling gedebiteerd.

 

4.11 Als u problemen ondervindt bij het verwerken van uw bestelling of betaling, neem dan contact op met onze Belgische Consumentenservice. Het nummer van de Consumentenservice staat vermeld in paragraaf 9.1 van deze Algemene Voorwaarden.

 

4.12 Alle bestellingen worden voor verzending gecontroleerd bij de betalingsprovider. Zorg er daarom voor dat de informatie die u verstrekt correct is. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het opschorten van een bestelling als gevolg van het verstrekken van onjuiste of ongeldige betalingsinformatie.

 

4.13 Indien nodig kan elke bestelling zo snel mogelijk worden getraceerd. Klachten moeten worden gericht aan onze hulplijn. U wordt gevraagd om uw bestelreferentienummer op te geven als u telefonisch heeft besteld of uw postcode als u via onze website voor België heeft besteld.

4. 14 Jacobs Douwe Egberts BE BV behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren van een Klant met wie zij een geschil heeft met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling.

 

4.15 Automatische registratiesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling.

 

4.16 Alle bestellingen die op de website www.lorespresso.com/fr_be worden geplaatst, moeten met een creditcard worden betaald via de beveiligde online betaaloptie. De bankrekening van de klant wordt gedebiteerd zodra de bestelde producten zijn verzonden.

 

4.17 De Klant krijgt een persoonlijke bestelreferentie toegewezen. De Klant is verplicht deze referentie te bewaren en mee te delen in alle uitwisselingen met betrekking tot zijn bestelling en in het bijzonder in geval van een klacht.

 

4.18 De bestelling wordt geacht te zijn afgesloten wanneer de beveiligde betaaldienst de betaling per bankkaart valideert. In dit verband machtigt de Klant Jacobs Douwe Egberts BE BV uitdrukkelijk om de gevraagde informatie door te geven aan een derde, in het bijzonder zijn/haar bankkaartnummer, of om bijkomende informatie in te winnen bij deze derde, in het bijzonder om de authenticiteit van zijn/haar identiteit vast te stellen of om een initiële autorisatie te verkrijgen van de bankinstelling voor elke transactie.

 

4.19 Jacobs Douwe Egberts BE BV behoudt zich het recht voor om de prijzen van producten en promotionele aanbiedingen te wijzigen, maar de producten zullen worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment dat de bestellingen worden geregistreerd.

5. HOE EEN CONTRACT TUSSEN U EN ONS TOT STAND KOMT

5.1 Op onze website voor België:

 

5.1.1 Zodra u een bestelling hebt geplaatst op onze website voor België, ontvang je een Bevestigingse-mail.

 

5.1.2 Wij bevestigen de verzending van uw bestelling per e-mail ("Bevestiging Verzending").

 

5.1.3 De overeenkomst komt tot stand na betaling van uw Bestelling.

 

5.2 BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

DE PRODUCTEN BLIJVEN EIGENDOM VAN Jacobs Douwe Egberts BE BV TOT DE VOLLEDIGE BETALING VAN DE PRIJS.

6. LEVERING

6.1 Als algemene regel geldt dat uw bestelling bij u moet worden afgeleverd op de afleverdatum die wordt vermeld in de verzendbevestiging of, als er geen afleverdatum wordt vermeld, niet later dan 30 dagen na validatie van uw bestelling. Als er enige reden is om aan te nemen dat de levering vertraging zal oplopen, zullen we proberen contact met u op te nemen.

 

Er wordt niet geleverd op zon- en feestdagen. In geval van vertraging na de geplande leverdatum of na het verstrijken van de maximale termijn van 30 dagen, kunt u per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of schriftelijk op een duurzame drager om annulering van het contract verzoeken. Als de bestelling wordt geannuleerd, betalen wij u binnen veertien (14) dagen na ontvangst van dit annuleringsverzoek terug.

 

6.2 Wij kunnen zoveel Producten leveren als u wilt, tot een maximum gewicht van 25 kg per levering.

 

6.3 Helaas kunnen we geen bestellingen accepteren voor levering aan een adres dat een postbusnummer bevat, of van iemand wiens adres een postbusnummer bevat. We kunnen soms ook geen bestellingen accepteren voor levering op andere adressen.

 

6.4 Behoudens de bepalingen van artikel 6.3 hierboven, vinden leveringen plaats op het door u opgegeven adres. U bent verantwoordelijk voor de Producten vanaf het moment van levering. Als u een zakelijk adres kiest voor de levering van uw bestelling, worden wij geacht het Product aan de ontvanger te hebben geleverd door het achter te laten bij de receptie van het opgegeven afleveradres.

 

6.5 Leveringen zijn alleen mogelijk in België. Leveringskosten zijn niet van toepassing op bestellingen met een waarde van €30 of meer voor een enkele levering, op voorwaarde dat het pakket niet zwaarder is dan 25 kg. Er wordt niet geleverd op zon- en feestdagen.

 

6.6 Indien de Klant afwezig is op het ogenblik van de levering, heeft hij/zij 15 werkdagen de tijd om het pakket af te halen op het aangegeven adres, vanaf de datum van het deponeren van het leveringsbericht in zijn brievenbus. Indien deze termijn wordt overschreden, zal het pakket aan ons worden teruggezonden. Het is wel verstaan dat Jacobs Douwe Egberts BE BV extra leveringskosten van 4 euro zal aanrekenen indien de Klant opnieuw geleverd wenst te worden.

7. HERROEPINGSRECHT

7.1 Zodra u uw bestelling hebt ontvangen, hebt u het recht om deze te herroepen. In overeenstemming met kunt u ons binnen veertien (14) duidelijke dagen na de datum van ontvangst van uw bestelling zonder opgaaf van redenen op de hoogte stellen van uw beslissing de bestelling te herroepen:

 

  • of door contact op te nemen met onze "L'OR Conseil"-hulplijn op 0800 98433 (gratis vanaf een vaste lijn in België). De hulplijn is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur.
  • of door ons een e-mail te sturen naar het volgende adres Consumerservice.B@jdecoffee.com met vermelding van de naam, voornaam en het adres dat u hebt opgegeven toen u uw bestelling plaatste, evenals je bestelnummer.

Zodra wij uw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebben ontvangen, sturen wij u een e-mail waarin wordt bevestigd dat uw herroeping in aanmerking is genomen en waarin het postadres wordt vermeld waarnaar de Producten moeten worden teruggestuurd.

 

7.2 Zodra u ons op de hoogte hebt gesteld van uw wens om de overeenkomst te herroepen, hebt u 14 dagen de tijd om de Producten op uw kosten aan ons te retourneren. U dient de Producten goed beschermd in de originele verpakking te retourneren. Voeg een kopie van de afleverbon bij uw retourzending en bewaar het verzendbewijs. Om dit te doen kunt u het officiële orderannuleringsformulier gebruiken;

 

7.3 In het geval van herroeping in overeenstemming met deze voorwaarden, betalen wij u het totale bedrag van de geretourneerde Producten terug, inclusief de kosten voor het verzenden van uw bestelling, door het crediteren van de bankrekening waarmee u de Producten heeft betaald binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de retourafdeling de geretourneerde Producten heeft ontvangen of de datum waarop u het bewijs van verzending van de geretourneerde Producten heeft geleverd (zoals blijkt uit een ontvangstbevestiging of een poststempel), afhankelijk van welke datum eerder valt. De restitutie vindt plaats in euro's (€).

 

7.4. Zodra de consument een koffiecapsule uit de doos heeft gebruikt, verliest hij zijn herroepingsrecht voor deze verpakking.

 

7.5 Als u een probleem hebt met een online aankoop en u komt er met ons niet uit, dan kunt u via dit platform uw klacht naar een erkende geschillenbeslechtingsinstantie sturen: https://ec.europa.eu/odr

8. PERSOONLIJKE GEGEVENS EN BEVEILIGING

8.1 Daarnaast maken wij gebruik van een derde partij payment service provider ("PSP") voor het verwerken van betalingen met betrekking tot bestellingen voor Producten die wij ontvangen via onze website voor België of via onze telefonische hulpdiensten.

 

8.2 Als u via onze website voor België bestelt, is de laatste fase van het bestelproces de overdracht van uw bestelgegevens aan de door ons gekozen PSP. Dit wordt duidelijk uit de informatie die u tijdens het bestelproces in uw browser krijgt. De betalingsdienstaanbieder zal u vragen een van de mogelijke betalingswijzen te kiezen en de nodige informatie over dit betalingsmiddel in te vullen (betaling met een creditcard kan bijvoorbeeld informatie vereisen over naam en adres, creditcardnummer, vervaldatum van de kaart en het cryptogram op de achterzijde van de kaart) om tot betaling te kunnen overgaan.

 

8.3 Wanneer u de PSP-website gebruikt om betalingsinformatie in te voeren, erkent u dat u de website van een derde gebruikt en stemt u ermee in dit te doen in overeenstemming met de Algemene Verkoopvoorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden van de site die van toepassing zijn op die website. Aanvaarding van dergelijk gebruik is een van de voorwaarden voor het bestellen van Producten via onze website voor België of via onze telefonische assistentiediensten.

 

8.4 Deze betalingsdienstaanbieder faciliteert uw betaling op de manier die u kiest tijdens het bestelproces. Zowel wij als de betalingsdienstaanbieder verzamelen bepaalde persoonlijke gegevens over u tijdens het bestelproces. We gebruiken deze persoonlijke gegevens om uw bestelling te faciliteren en om een contract uit te voeren dat tussen ons is gesloten naar aanleiding van uw bestelling. Door een bestelling te plaatsen, geeft uons en onze PSP toestemming om uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden te gebruiken. Dit gebruik vormt een aanvulling op elk ander gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in ons Privacybeleid dat op onze website staat. U kunt het lezen door hier te klikken.

 

8.5 Om ervoor te zorgen dat de betalingsmethode van uw keuze niet zonder uw toestemming wordt gebruikt, kunnen wij en/of de betalingsdienstaanbieder de naam, het adres en andere persoonlijke gegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, valideren aan de hand van de databases van de betreffende externe bankinstelling. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, gaat uermee akkoord dat dergelijke controles worden uitgevoerd.

 

8.6 We bewaren bepaalde informatie met betrekking tot uw bestelling, waaronder sommige van uw persoonlijke gegevens, gedurende een redelijke periode na uw bestelling. Onze PSP bewaart ook bepaalde informatie met betrekking tot uw bestelling, waaronder bepaalde persoonlijke gegevens, gedurende een redelijke periode na uw bestelling. Zo kunnen we eventuele vragen, problemen, annuleringen of terugbetalingen behandelen.

 

8.7 Alle gegevens die u ons tijdens het bestelproces verstrekt, worden veilig en in overeenstemming met de wet op de bescherming van persoonsgegevens van 8 december 1992 behandeld.

 

8.8 Dankzij een systeem van gegevenscodering kan de Klant zijn kaartnummer invoeren zonder dat iemand dit kan onderscheppen. Jacobs Douwe Egberts BE BV is zich bewust van zijn verplichtingen inzake betalingsbeveiliging en bescherming van persoonsgegevens en heeft de nodige maatregelen genomen om deze gegevens actief te beschermen op het niveau van de site, de databank en de toegangsprovider.

 

8.9 Als u vragen hebt over veiligheid, neem dan contact op met onze hulplijn

9. KLANTENSERVICE

9.1 Wij streven ernaar een service van hoge kwaliteit te bieden. Mocht u echter opmerkingen hebben of problemen ondervinden met de L'OR Home Delivery Service, neem dan in eerste instantie contact met ons op:

 

Per telefoon: Telefonische Bijstandsdienst: 0800 98433 (gratis gesprek vanaf een vaste lijn in België).

 

9.2 Wij verbinden ons ertoe om alle vragen binnen de 3 werkdagen te beantwoorden en om klachten binnen de 5 werkdagen te behandelen. Werkdagen" betekent alle dagen (behalve zaterdag, zondag en feestdagen in België).

 

9.3 In geval van een klacht kunt u contact opnemen met het online platform voor geschillenbeslechting ODR. Het doel van dit platform is om consumenten procedures aan te bieden voor de minnelijke schikking van geschillen die worden voorgesteld door entiteiten die bevoegd zijn om geschillen tussen consumenten en bedrijven of vrije beroepen in de Europese Unie te behandelen. Vergeet niet het volgende e-mailadres te vermelden: Consumerservice.B@jdecoffee.com

10. ALGEMEEN

10.1 Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook en op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid als consument om te lezen telkens wanneer u gebruik maakt van de L'OR Home Delivery Service, hetzij online op onze website voor België, hetzij door te bellen naar onze telefonische assistentie.

 

10.2 Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de Algemene Verkoopsvoorwaarden in hun huidige versie, en elke wijziging zal worden meegedeeld.

 

10.3 Wij behouden ons ook het recht voor om de toegang tot de L'OR Home Delivery Service om welke reden dan ook en op elk gewenst moment op te schorten, te beperken of te beëindigen.

 

10.4 Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, en elke aangelegenheid met betrekking tot bestellingen via onze website voor België of via onze telefonische assistentiediensten worden beheerst door het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor elk geschil.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Jacobs Douwe Egberts BE BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid:

 

  • Als de website www.lorespresso.com/fr_be om technische redenen niet toegankelijk is;
  • Voor informatie verstrekt door partnersites www.lorespresso.com/fr_be;

Jacobs Douwe Egberts BE BV blijft verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de beschrijving van de producten die te koop worden aangeboden op de website www.lorespresso.com/fr_be, de kwaliteit van deze producten en de leverings- en betalingsvoorwaarden die in deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beschreven.

In het geval van producten die niet voldoen aan de informatie die is gegeven op het moment van presentatie van de T DISC producten op de www.lorespresso.com/fr_be website of die verborgen gebreken vertonen, zullen deze worden vervangen of vergoed, afhankelijk van de beschikbaarheid van vergelijkbare producten.

Terugbetaling of levering van nieuwe producten zal plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst door Jacobs Douwe Egberts BE BV V van de producten die niet conform zijn of verborgen gebreken vertonen.

In het geval dat de producten niet beschikbaar zijn, zal Jacobs Douwe Egberts BE BV overgaan tot terugbetaling via bankoverschrijving ten belope van het bedrag van de bestelling. In dit geval zijn de kosten voor het terugzenden van de producten ten laste van Jacobs Douwe Egberts BE BV, op basis van een aangetekend pakket met ontvangstbewijs tegen het normale posttarief. Jacobs Douwe Egberts BE BV aanvaardt geen retourzendingen door een andere vervoerder dan De Post.

Elke garantie is uitgesloten in geval van defecten en verslechtering als gevolg van externe gebeurtenissen, ongevallen, in het bijzonder slijtage, installatie en gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies. Eveneens uitgesloten van garantie zijn producten die zijn gewijzigd, gerepareerd, geïntegreerd of toegevoegd door de Klant of enige andere persoon die niet is geautoriseerd door Jacobs Douwe Egberts BE BV V. De garantie is niet van toepassing op zichtbare gebreken aan het product waarvoor de Klant niet binnen 7 dagen na levering van de producten een klacht of voorbehoud heeft ingediend. De bepalingen van dit artikel vormen geen beletsel voor de wettelijke garantie voor verborgen gebreken en de conformiteitsgarantie, wanneer het product wordt verkocht aan een consument of aan een niet-beroepsbeoefenaar.

De Klant garandeert Jacobs Douwe Egberts BE BV van de juistheid van de informatie gebruikt bij het plaatsen van de bestelling en voor de levering. Hij garandeert tevens dat hij bevoegd is om het betaalmiddel te gebruiken dat hij heeft gebruikt om de bestelde producten te betalen.

 

11.2 Niets in deze Algemene Verkoopvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, fraude of bedrog, voor niet-nakoming van verplichtingen met betrekking tot levering zoals bedoeld, verborgen gebreken en aansprakelijkheid voor producten met gebreken of enige aansprakelijkheid die op geen enkele wijze kan worden beperkt of uitgesloten volgens de Belgisch wet.

 

11.3 Onder voorbehoud van punt 11.2 zijn wij niet aansprakelijk voor de volgende gevolgschade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Algemene Verkoopvoorwaarden door ons, zelfs als deze schade het gevolg is van het niet naleven van deze bepalingen door ons:

 

11.3.1 winstderving;

 

11.3.2 commercieel verlies;

 

11.3.3 verlies van kans;

 

11.3.4 verlies van spaargelden;

 

11.3.5 verlies van bestaande of toekomstige contracten;

 

11.3.6 verlies van gegevens;

 

11.3.7 verlies van klanten; en/of

 

11.3.8 reputatieschade.

 

11.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of vernietiging van uw Producten nadat deze zijn afgeleverd op het opgegeven afleveradres.

 

11.5 Elke persoon die op een frauduleuze manier gebruik maakt van de bestelprocedure voor producten of deze kaapt, wordt ervan op de hoogte gebracht dat Jacobs Douwe Egberts BE BV zich ertoe machtigt om alle nodige informatie mee te delen aan de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de repressie van dergelijke fraude, onverminderd elke gerechtelijke actie en eis tot schadevergoeding.

 

11.6 Jacobs Douwe Egberts BE BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard ook, die zou kunnen voortvloeien uit de niet-uitvoering of slechte uitvoering van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden door de Klant, met inbegrip van slecht gebruik van de verkochte Producten, een onvoorziene of onoverkomelijke daad van een derde, of een geval van overmacht zoals gewoonlijk gedefinieerd door de wet, de rechtspraak van de Belgische hoven en rechtbanken.

12. HANDELSMERKEN EN AUTEURSRECHT

12.1 Wij zijn eigenaar van alle rechten op de afbeeldingen en informatie die op onze websites worden gepubliceerd, inclusief onze website voor België (www.lorespresso.com/fr_be). U mag delen van onze Belgische website alleen afdrukken om Producten van onze Belgische website te bestellen. U mag geen enkel deel van onze websites voor andere doeleinden gebruiken.

13. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT

In geval van een geschil dient de Klant eerst contact op te nemen met Jacobs Douwe Egberts BE BV waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Buro & Design Center Esplanade 1, Postbus 18 1020 Brussel, België en waarvan het ondernemingsnummer het volgende is: 0401.288.505 om een minnelijke schikking te verkrijgen.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Alle geschillen of interpretatieproblemen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. Bij afwezigheid van een voorwaarde wordt deze geacht te worden beheerst door de gangbare praktijk in de sector van de verkoop op afstand in België.

14. GARANTIE

U kunt gebruikmaken van de wettelijke garantie als de niet-conformiteit van het product of de producten wordt vastgesteld binnen 2 jaar na levering van de goederen.

 

Wij leveren geen producten of diensten aan u als u onderworpen bent aan sancties in verband met Verordeningen (EG) 2580/2001 en (EG) 881/2002 (antiterrorismeverordeningen) of vergelijkbare verordeningen (met name VS), zoals van tijd tot tijd herzien, opgelegd door de Europese Unie of de regering van het land waarin u onze producten of diensten koopt. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, garandeert u dat u niet onderworpen bent aan een van de bovenstaande sancties. Als u niet aan deze clausule voldoet, behouden wij ons het recht voor om uw bestelling te annuleren of uw abonnement te annuleren of te beëindigen.

VOORWAARDEN KOFFIE ABONNEMENT L'OR

1. Abonnement 

Deze voorwaarden regelen uw overeenkomst met JACOBS DOUWE EGBERTS BE BV in verband met een abonnement op Café L'OR.

 Door te kiezen voor een abonnement op een Café L'OR-abonnementspakket, accepteert u de volgende specifieke Café L'OR-abonnementsvoorwaarden.

 Deze algemene voorwaarden van L'OR Café Abonnement zijn van toepassing in aanvulling op de algemene voorwaarden voor de L'OR thuisbezorgservice, die hier kunnen worden geraadpleegd:

Algemene voorwaarden van L'OR (lorespresso.com)

 Er zijn verschillende opties beschikbaar met het L'OR Café-abonnement, zodat u regelmatig capsules thuis kunt ontvangen

L'OR biedt verschillende koffieabonnementpakketten:

 

- L'OR Café AMATEUR-abonnement

- L'OR Café PASSIONNÉ-abonnement

- L'OR Café EXPERT-abonnement

 

Door een L'OR-abonnement af te sluiten, gaat u akkoord met de aankoop van L'OR-capsules in een hoeveelheid en met een leveringsfrequentie die afhankelijk is van de gekozen abonnementsformule (zie 4). De Café L'OR-abonnementen zijn van onbepaalde duur en kunnen daarom op elk moment kosteloos worden opgezegd, overeenkomstig artikel 7 van de Algemene Voorwaarden van de L'OR Home Delivery Service.

De leveringsvoorwaarden, de abonnementsperiode (vast of onbepaald), de factureringscyclus en de aan het abonnement verbonden kosten zijn afhankelijk van het gekozen abonnementspakket. Tenzij anders overeengekomen, zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

2. Wie kan zich abonneren op een van onze abonnementen?

Klanten moeten minstens 18 jaar oud zijn, een L'OR-account hebben en in België wonen. U kunt een account aanmaken op ‘Maak een nieuwe klantaccount aan’ (lorespresso.com)

Aanbieding beperkt tot één abonnement per account.

3. Prijzen en informatie

Wanneer u zich abonneert op een L'OR Abonnementspakket voor regelmatige levering van onze producten, informeren wij u op duidelijke en zichtbare wijze en voordat wij uw bestelling valideren over de duur van het contract, indien van toepassing, of, als het contract van onbepaalde duur is of automatisch wordt verlengd, over de voorwaarden voor beëindiging van het contract en, indien van toepassing, over de minimale duur van uw verplichtingen uit hoofde van het contract.

4. Levering

Regelmatige levering. De frequentie en data van levering zijn afhankelijk van het gekozen Abonnementspakket (zie 1). Onder normale omstandigheden dient de levering plaats te vinden op de leveringsdatum die is vermeld in het orderbevestigingsbericht dat u voor elke zending ontvangt of, indien daarin geen leveringsdatum is vermeld, binnen dertig (30) dagen na de datum van het orderbevestigingsbericht. Als wij van mening zijn dat de levering om welke reden dan ook vertraagd kan zijn, zullen wij proberen contact met u op te nemen.

Als u een Café L'OR-abonnement neemt, kunt u kiezen uit de volgende opties:

 

- L'OR Café AMATEUR: u ontvangt 10 verpakkingen L'OR-capsules naar keuze en profiteert van 15% korting ten opzichte van de huidige prijzen op de site (niet cumuleerbaar met andere promoties). De kosten van het abonnement zijn afhankelijk van de gekozen capsules en de leveringsfrequentie. Als u bijvoorbeeld 10 verpakkingen kiest die elk €3,59 kosten, kost de bestelling na de korting €30,52. Als u 10 verpakkingen kiest die elk €3,69 kosten, is de kost van de bestelling na korting €31,37.

 

- L'OR Café PASSIONNE: Je ontvangt 20 pakjes L'OR-capsules naar keuze en profiteert van 25% korting ten opzichte van de huidige prijzen op de site (niet cumuleerbaar met andere promoties). De kosten van het abonnement zijn afhankelijk van de gekozen capsules en de leveringsfrequentie. Als u bijvoorbeeld 20 verpakkingen kiest die elk €3,59 kosten, dan zijn de kosten van de bestelling na de korting €53,85. Als je 20 verpakkingen kiest die elk €3,69 kosten, is de kost van de bestelling na korting €55,35.

 

- L'OR Café EXPERT: u ontvangt 30 pakjes L'OR-capsules naar keuze en profiteert van een korting van 30% ten opzichte van de huidige prijzen op de website (niet cumuleerbaar met andere promoties). Als u bijvoorbeeld 30 pakjes kiest die elk €3,59 kosten, bedragen de totale kosten van uw bestelling na de korting €75,39. Als je 30 pakjes kiest die elk €3,69 kosten, kost je bestelling €77,49 na de korting.

5. Facturering

5.1. We gebruiken een beveiligde betalingsserviceprovider om betalingen te verwerken. Wanneer u een bestelling plaatst op onze website, is de laatste stap in het bestelproces het doorsturen van uw bestelling naar de website van onze betaalserviceprovider voor betaling. U kunt betalen met een creditcard die wordt vermeld op de pagina van onze betaalserviceprovider nadat uw bestelling is doorgestuurd naar hun website voor betaling.

5.2. Als u een abonnement neemt op een L'OR Abonnementspakket, erkent u en stemt u ermee in dat wij of onze betalingsdienstaanbieder bevoegd zijn om u een periodieke factuur voor uw Abonnement te sturen. Het L'OR Abonnement omvat terugkerende kosten die aan u in rekening worden gebracht op het moment van verzending.

 Voor alle Café L’OR-abonnementen vindt facturering om de twee (2) of drie (3) maanden plaats, afhankelijk van de gekozen leveringsfrequentie. De betalings- en leveringsgegevens worden per e-mail meegedeeld en worden vermeld op uw persoonlijke L'OR-account. Als deze data veranderen, wordt u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Wanneer u zich voor het eerst abonneert, worden de terugkerende kosten die u hebt gekozen voor de volgende twee/drie maanden in rekening gebracht, afhankelijk van het type L'OR Abonnementspakket (zie 1.3.2).

 5.4. Als, om welke reden dan ook, de betaling uitblijft, zullen wij de verzending van de capsules tijdelijk stopzetten totdat de betaling is verricht. In dit geval kunt u contact opnemen met onze Consumentenservice. Als de betaling niet binnen 3 dagen voor de volgende verzending is voldaan, behouden wij ons het recht voor om het abonnement tijdelijk op te schorten.

 5.5. Als de betaling ondanks onze aanmaningen niet binnen een maand na verzending van de eerste aanmaning wordt verricht, zijn wij gerechtigd om de openstaande schuld voor de totale openstaande bedragen ter afhandeling over te dragen aan een incassobureau. In dit geval moet u mogelijk een vergoeding betalen voor de procedure van het incassobureau en voor juridische bijstand.

6. Algemeen

 

6.1. Van tijd tot tijd kunnen wij de voorwaarden van het Abonnementsplan wijzigen, met inbegrip van de bijbehorende prijzen. In dat geval sturen wij u een bericht naar het e-mailadres dat aan uw bestelling en/of account is gekoppeld, waarin de wijzigingen en de datum waarop de wijzigingen van kracht worden, worden vermeld. Als u niet bereid bent deze wijzigingen te accepteren, kunt u uw abonnement opzeggen vóór de datum waarop de wijzigingen van kracht worden. Prijswijzigingen zijn alleen van toepassing op factureringscycli die volgen op de kennisgeving van de wijziging, op voorwaarde dat u uw abonnement niet hebt opgezegd.

 

6.3. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de L'OR-service voor thuisbezorging te allen tijde en om welke reden dan ook op te schorten, te beperken of te beëindigen.

 

6.4. Deze voorwaarden en alle kwesties met betrekking tot bestellingen die via onze website worden geplaatst, vallen onder het Belgische recht en de Belgische rechtbanken.

 

6.5. Wij zullen geen producten of diensten aan u leveren als u onderworpen bent aan sancties in verband met Verordeningen (EG) 2580/2001 en (EG) 881/2002 (antiterrorismeregelgeving) of vergelijkbare verordeningen (met name in de VS), zoals van tijd tot tijd herzien, opgelegd door de Europese Unie of de regering van het land waarin u onze producten of diensten afneemt.

 

Door deze algemene voorwaarden te accepteren, garandeert u dat u niet onderworpen bent aan de bovenstaande boetes. In geval van niet-naleving van deze clausule behouden wij ons het recht voor uw bestelling te annuleren of uw Abonnement te annuleren of te beëindigen.

 

Winkelmand samenvoegen?

Je hebt artikelen in je winkelmandje. Wil je samenvoegen of helemaal opnieuw beginnen?

Producten die u eerder heeft toegevoegd, worden verwijderd.

Om uw abonnement af te rekenen, moeten we alle andere producten uit uw winkelmandje verwijderen. Het is helaas niet mogelijk om uw koffieabonnement te combineren met andere producten.

You have to finish subscription purchase before adding any products