✓ Breed aanbod in koffie

✓ Premium smaak

✓ Duurzaam geproduceerde koffie

ACTIEVOORWAARDEN PROMOTIE

20% korting op L'OR koffie en accessoires bij aankoop vanaf € 45 van 06/02/2024 tot 25/03/2024. De korting is van toepassing op capsules, bundels en accessoires. De korting is niet van toepassing op L'OR BARISTA, melkopschuimers en in combinatie met andere lopende aanbiedingen op hetzelfde moment.

Exclusieve 25% korting bij aankoop van 4 pakjes of meer L'OR bonen van 06/02/2024 tot 25/03/2024. De korting is van toepassing op bonen. De korting is niet van toepassing op L'OR BARISTA, melkopschuimers en in combinatie met andere lopende aanbiedingen op hetzelfde moment.

Ontvang 25% korting op koffiebundels tussen 06/02/2024 en 25/03/2024. Deze korting is specifiek voor koffiebundels en kan niet worden gecombineerd met andere speciale promoties die gelijktijdig lopen.

Voorwaarden kortingscodes

• Kortingscodes kunnen niet worden gebruikt op reeds afgeprijsde producten of in combinatie met andere promoties.
• Per bestelling kan slechts één code worden gebruikt.
• U kunt geen kortingscode toepassen nadat de bestelling is geplaatst.
• Voorwaarden kunnen per code verschillen: minimale bestelwaarde/in aanmerking komende producten en einddatum.

 

ACTIEVOORWAARDEN PROMOTIE

Krijg 20% korting bij aankoop van minmaal 10 koffiepakketten (€36,90) van 18/04/2023 tot 16/06/2023. De korting is van toepassing op capsules, bundels en accessoires. De korting is niet van toepassing op L'OR BARISTA, melkopschuimers en in combinatie met andere lopende aanbiedingen op hetzelfde moment.

Krijg 20% korting bij aankoop van minmaal 4 zakken L'OR bonen van 18/04/2023 tot 16/06/2023. De korting is van toepassing op bonen. De korting is niet van toepassing op L'OR BARISTA, melkopschuimers en in combinatie met andere lopende aanbiedingen op hetzelfde moment.

 

ACTIEVOORWAARDEN PROMOTIE

Krijg 30% korting op L'OR koffiebundels, beschikbaar van 15.11.2022 tot 28.11.2022. De korting is van toepassing op geselecteerde bundels. Het is niet van toepassing in combinatie met andere speciale promoties die tegelijkertijd lopen.

 

ACTIEVOORWAARDEN CASHBACK

Lees hier

ACTIEVOORWAARDEN L'OR BARISTA AANBIEDING

De aanbiedingen op de verschillende bundels zijn als volgt:

L'OR BARISTA PIANO NOIR + 100 capsules (€140,29) voor €99,99

L'OR SUBLIME BLACK + 100 capsules (€140,29) voor €99,99

L'OR SUBLIME GREY + 100 capsules (€140,29) voor €99,99

L'OR SUBLIME WHITE + 100 capsules (€140,29) voor €99,99

L'OR SUBLIME RED + 100 capsules (€140,29) voor €99,99

De L'OR BARISTA deal is geldig vanaf 09/01/2024 tot 25/03/2024.

 

 • Deze aanbieding kan niet worden gecombineerd met andere lopende kortingen of promoties
 • Er is slechts een beperkte voorraad van de machines voor deze promotie
 • kunt slechts eenmalig deelnemen aan deze promotie

 

WEDSTRIJDREGLEMENT

ARTIKEL 1 – ORGANISATOR / ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP 

De actie “500 machines L’OR BARISTA te winnen” is een online wedstrijd zonder aankoopverplichting georganiseerd door JACOBS DOUWE EGBERTS BE BV, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0401.288.505, met maatschappelijke zetel gevestigd te België, in 1020 Brussel, Buro & design Center, Esplanade 1 Bus 18.

 

De wedstrijd loopt van 12/06/2023 [00:00] tot en met 09/07/2023 [23:59] (hierna 'duur van de actie' genoemd) en wordt gehost op de website www.winlorsublimemachine.be

 

ARTIKEL 2 – DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Deelname aan de wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar (geboren in 2003 of eerder) die beschikken over een eigen e-mailadres, die in eigen naam deelnemen en die woonachtig zijn in België. Teveel inzendingen van dezelfde deelnemer, van verschillende allianties kunnen buiten beschouwing worden gelaten. Van deelname zijn uitgesloten: personeelsleden van JACOBS DOUWE EGBERTS BE BV, alsook alle rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken werknemers en hun familie.

 

ARTIKEL 3 – MEDIA VOOR DE WEDSTRIJD  

De wedstrijd wordt aangekondigd via de volgende kanalen: 

 • Facebook
 • Instagram
 • Communicaties aanwezig in verkooppunten waar L’OR verkocht wordt in België en het Groothertogdom Luxemburg evenals advertenties in tijdschriften van de distributeurs.

 

De wedstrijd is enkel toegankelijk via een computer, tablet of mobiele telefoon overeenstemmend met het artikel 5 hieronder. 

 

ARTIKEL 4 – FACEBOOK/INSTAGRAM

 

 1. De deelnemer erkent dat de Wedstrijd wordt georganiseerd door JACOBS DOUWE EGBERTS BE BV en niet door Facebook/Instagram. Facebook/Instagram kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor elementen die verband houden met de Wedstrijd.
 2. JACOBS DOUWE EGBERTS BE BV erkent dat Facebook/Instagram de Wedstrijd op geen enkele wijze ondersteunt, uitvoert, goedgekeurd heeft of er op een andere wijze mee geassocieerd is.
 3. De deelnemer verstrekt zijn/haar gegevens aan JACOBS DOUWE EGBERTS BE BV en niet aan Facebook/Instagram.

 

ARTIKEL 5 – PRINCIPE EN VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD – DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De actie “500 machines L’OR BARISTA te winnen” loopt van 12/06/2023 tot en met 09/07/2023.  Om geldig aan deze wedstrijd deel te nemen, moeten de deelnemers de volgende procedure volgen tot hun deelname is bevestigd: 

 

 1. Surfen naar de website winlorsublimemachine.be
 2. Zijn contactgegevens invullen. De deelnemer moet zich identificeren met zijn volledige en correcte persoonlijke gegevens: naam en voornaam, thuisadres, e-mailadres en telefoonnummer. Het e-mailadres dient om de winnaar in te lichten. De deelnemer moet de algemene voorwaarden van de wedstrijd aanvaarden door het desbetreffende vakje aan te vinken. Inzendingen met een ongeldig of tijdelijk e-mailadres of met onjuiste gegevens zullen niet in rekening worden genomen.
 3. Antwoord geven op de volgende vraag: “Wat is de sterkte van L'OR RISTRETTO koffie?” (Kies het juiste antwoord uit de 3 mogelijkheden : 8, 10 of 11)
 4. Antwoord geven op de volgende vraag: “Hoeveel mensen denkt u dat op de laatste dag van de actie* aan de wedstrijd zullen deelnemen?”

*09/07/2023 van [00:00] tot [23:59]

 1. Bevestig uw deelname

 

Deelnemen kan slechts 1 keer per emailadres.

 

Na de eerste deelname ontvangt de deelnemer per e-mail een coupon ter waarde van 0,50 euro, bij aankoop van L'OR koffiecapsules of L'OR koffiebonen, geldig gedurende 45 dagen (einddatum gebruik coupon: 31/12/2023) na afdrukken in de verkooppunten waar de deelnemende L'OR producten verkrijgbaar zijn.

 

Het is niet mogelijk om op een andere manier aan deze wedstrijd deel te nemen dan de manier die in dit reglement wordt beschreven. Deelnames via de post worden niet in rekening genomen. Er wordt niet geantwoord op telefonische vragen over de voorwaarden van de wedstrijd of over de interpretatie van dit reglement. 

Alle kosten die verband houden met de deelname aan deze wedstrijd (telefoon, computer, portkosten ...) zijn volledig ten laste van de deelnemers. Deelnemers kunnen in geen geval eisen dat de organiserende vennootschap deze kosten betaalt. 

De organiserende vennootschap behoudt zich het recht voor om uitleg te vragen of om deelnames te annuleren die in strijd lijken te zijn met de regels die in dit reglement worden beschreven. 

De deelnemers verlenen hun toestemming aan de organiserende vennootschap om hun identiteit en domicilie te controleren. 

De winnaars worden aangeduid volgens de regels die zijn beschreven in artikel 7 van dit reglement.  Deze persoonlijke informatie is nodig om te controleren dat de deelnemer oud genoeg is om deel te nemen. 

 

ARTIKEL 6 – WEDSTRIJDPRIJZEN 

Aan het eind van de wedstrijd winnen de 500 deelnemers die de eerste vraag correct beantwoord hebben en die correct geantwoord hebben op de schiftingsvraag, of het juiste antwoord zo kort mogelijk benaderen.

Er kan slechts 1 prijs worden gewonnen per postadres.

Zij winnen een L'OR Sublime koffiemachine uit de LM9012-serie. De kleur van de machine kan niet worden gekozen.

 

ARTIKEL 7 – AANDUIDING VAN DE WINNAARS 

Om een L’OR Sublime koffiemachine te winnen, moeten de deelnemers de procedures zoals beschreven in artikel 5 volgen. 

 

Selectie: De deelnemers worden geselecteerd op basis van hun antwoorden op de in artikel 5 vermelde vragen. De deelnemer met de juiste antwoorden (of die er het dichtst bij zit) wordt als winnaar geselecteerd. Indien meer dan één deelnemer de juiste antwoorden geeft of deze het dichtst benadert, is de winnaar degene die het eerst aan de wedstrijd heeft deelgenomen. 

De winnaars worden vanaf 19/07/2023 gecontacteerd via het e-mailadres dat zij bij hun inschrijving hebben opgegeven.

De prijs wordt naar het bij de inschrijving opgegeven postadres gestuurd.

Indien het door de deelnemer opgegeven e-mailadres onjuist blijkt te zijn en/of de winnaar niet reageert binnen de toegestane tijd (7 werkdagen vanaf de datum waarop de winnaar van de prijs op de hoogte is gesteld), of niet beschikbaar is op de vastgestelde datum om de prijs te winnen, verbeurt de winnaar de prijs en heeft hij geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

 

De aangeboden prijs kan door de winnaars geenszins worden betwist, noch (geheel of gedeeltelijk) worden geruild tegen zijn waarde in geld, noch worden geruild tegen of vervangen door een andere prijs van welke waarde dan ook en om welke reden dan ook. 

 

Indien de omstandigheden dat vereisen (overmacht, gebeurtenissen waarover de organiserende vennootschap geen controle heeft), behoudt de organiserende vennootschap zich het recht voor om de gewonnen prijs te vervangen door een andere prijs met een equivalente waarde, zonder dat zij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld. 

De prijs wordt tijdens de hele duur van de wedstrijd slechts eenmaal toegekend op naam en kan niet worden overgedragen aan derden. 

 

ARTIKEL 8 – OVERHANDIGING VAN DE PRIJZEN  

De winnaar verklaart dat de persoonsgegevens die kunnen worden gevraagd accuraat, waarheidsgetrouw en correct zijn. 

Indien de contactgegevens onjuiste en/of onvolledige en/of valse informatie bevatten, waardoor de organiserende vennootschap geen contact kan opnemen met de betreffende winnaar, wordt de uitreiking van de prijs geannuleerd. 

Als de prijs niet aan de winnaar kan worden overhandigd of als de prijs terug naar de afzender wordt verzonden, gaat de prijs definitief verloren. 

De winnaar zal gecontacteerd worden, in verband met de prijs, via het e-mail adres dat door hem/haar werd doorgegeven bij zijn/haar deelname aan de wedstrijd. 

Indien de prijs om enige reden niet kan worden toegekend, kan de prijs door de organiserende vennootschap opnieuw worden toegekend aan een andere deelnemer van de wedstrijd. Deze deelnemer zal worden gekozen volgens de criteria die zijn beschreven in artikel 7. 

Indien het om welke reden dan ook onmogelijk is de prijs aan de winnaar toe te kennen, kan de prijs door het organiserende bedrijf aan een andere deelnemer aan de wedstrijd worden toegewezen, met een termijn van 7 werkdagen vanaf de datum waarop de winnaar in kennis is gesteld van de onmogelijkheid de prijs toe te kennen. Deze deelnemer wordt aangewezen volgens de criteria van artikel 7.

De organiserende vennootschap kan zich niet in de plaats stellen van de initiële verkoper van de prijzen. Bijgevolg verbinden de winnaars zich ertoe om de organiserende vennootschap niet aansprakelijk te stellen in verband met de prijzen, in het bijzonder wat de staat en de kwaliteit ervan betreft. Bovendien kan de organiserende vennootschap geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de winnaars lijden door het gebruik van hun prijs. De deelnemers die niets winnen ontvangen hierover geen bericht.

 

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID  

De organiserende vennootschap kan geenszins aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing in de internetverbinding en/of de ontvangstapparatuur die het goede verloop van de wedstrijd verhindert. 

De organiserende vennootschap behoudt zich het recht voor om deze wedstrijd (en in het bijzonder de aangekondigde datums) om welke redenen dan ook te verkorten, te verlengen of te wijzigen (inclusief om elke aangekondigde datum uit te stellen), zonder dat zij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld en zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. 

De organiserende vennootschap behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid tot wedstrijddeelname tijdelijk op te schorten indien zij (of haar eventuele hostingprovider) niet langer kan instaan voor de continuïteit van de dienst die nodig is voor het goede verloop van de wedstrijd.  Voorts behoudt de organiserende vennootschap zich het recht voor om de wedstrijd stop te zetten of op te schorten in geval van fraude, of in alle gevallen waarin het computersysteem om welke reden dan ook prijzen zou toekennen die niet in dit reglement zijn voorzien. In deze gevallen wordt het bericht waarmee de deelnemer op de hoogte wordt gesteld van een eventuele winst als nietig beschouwd. 

De organiserende vennootschap wijst elke aansprakelijkheid af voor enige incidenten en/of ongevallen die kunnen plaatsvinden tijdens het bezit van de toegekende prijs en/of die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan en in het algemeen elke ontevredenheid bij de overhandiging van de prijs. 

 

ARTIKEL 10 – OVERMACHT  

De organiserende vennootschap kan geenszins aansprakelijk worden gesteld als de wedstrijd, in geval van overmacht en om redenen waarvoor zij niet verantwoordelijk is, niet kan plaatsvinden onder de voorziene omstandigheden (vertraging, verlies tijdens het transport, volledige of gedeeltelijke vernietiging of enige andere reden). 

 

ARTIKEL 11 – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER  

De organiserende vennootschap verwerkt de gegevens van de deelnemers in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). 

De gegevens die in het kader van deze wedstrijd worden verzameld, worden verwerkt met het oog op het beheer van de wedstrijd (vaststelling van de geldigheid van deelnames, controles, prijsuitreiking enz.). 

Overeenkomstig met de GDPR-wetgeving, kunnen de deelnemers op elk moment en kosteloos: hun gegevens raadplegen en een kopie ontvangen (makkelijk bruikbaar is voor de overdraagbaarheid van de gegevens); vragen hun gegevens te verwijderen; onjuiste of onvolledige gegevens aan te passen; vragen voor een beperkt gebruik van hun gegevens, tegengaan dat hun gegevens gebruikt worden voor dataprocessing en vooral voor directe marketing doeleinden. Om dit te doen volstaat het om een e-mail te versturen naar: privacy@JDEcoffee.com (Veelgestelde vragen | L’OR Espresso (lorespresso.com)). De aanvraag zal dan zo spoedig mogelijk behandeld worden en in ieder geval 1 maand na het ontvangen van de aanvraag. Overeenkomstig met de GDPR-wetgeving, hebben de deelnemers het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer zij de behandeling van hun gegevens als illegaal beschouwen. 

De Privacy Policy van JACOBS DOUWE EGBERTS BE BV kan geraadpleegd worden via www.winlorsublimemachine.be

 

ARTIKEL 12 – REGLEMENT  

Elke deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van dit integrale reglement zonder enig voorbehoud.  

Dit reglement kan tijdens de wedstrijd worden gewijzigd, of er kunnen bepalingen worden toegevoegd of verwijderd. Dit gebeurt in de vorm van (een) aanhangsel(s). 

Het reglement kan tijdens de hele duur van de wedstrijd worden geraadpleegd op de website  www.winlorsublimemachine.be. Er wordt voor, tijdens of na de wedstrijd niet per brief of telefonisch gecommuniceerd over de wedstrijd. 

Praktische problemen over de interpretatie of de toepassing van het reglement zullen worden geregeld door de organiserende vennootschap. 

Beslissingen zijn definitief en onherroepelijk. 

 

ARTIKEL 13 – INTELLECTUELE RECHTEN  

Elke reproductie, weergave of aanpassing van alle of een deel van de elementen die vermeld staan op de website  www.winlorsublimemachine.be, of enig ander reclamemedium gebruikt voor de publicatie, organisatie of uitvoering van deze wedstrijd, is ten strengste verboden. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de wedstrijd en de uitvoering ervan behoren exclusief toe, en zijn voorbehouden aan, de Organiserende onderneming. 

 

ARTIKEL 14 - TOEPASSELIJK RECHT  

Dit reglement werd opgesteld naar Belgisch recht. Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit dit reglement, meer bepaald met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en/of uitvoering ervan, zijn de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

 

ACTIEVOORWAARDEN MACHINEREGISTRATIE

 • Registreer uw L'OR BARISTA om €20 te ontvangen bij uw volgende bestelling.

 • Deze kortingsbon is geldig op bestellingen van minimaal €55.

 • De geldigheidsduur voor het gebruik van deze kortingsbon is 8 weken vanaf datum van registratie van de L’OR BARISTA koffiemachine.

 • Deze aanbieding is niet te combineren met andere promotiecodes, is niet van toepassing op lopende aanbiedingen of op accessoires.

 • De standaard algemene voorwaarden van onze online shop zijn hierop van toepassing.

ACTIEVOORWAARDEN PROMOTIE NIEUWSBRIEF INSCHRIJVING

Deze aanbieding is geldig bij een minimum besteding vanaf €30 (exclusief bezorgkosten). Van toepassing op capsules, capsule bundels en accessoires (glazen, capsulecollectie, geschenkdozen, etc.). Niet geldig voor L'OR BARISTA koffiemachines en de melkopschuimer. Deze promo is niet cumuleerbaar met andere promoties. De standaard algemene voorwaarden van de website zijn van toepassing.

Winkelmand samenvoegen?

Je hebt artikelen in je winkelmandje. Wil je samenvoegen of helemaal opnieuw beginnen?

Producten die u eerder heeft toegevoegd, worden verwijderd.

Om uw abonnement af te rekenen, moeten we alle andere producten uit uw winkelmandje verwijderen. Het is helaas niet mogelijk om uw koffieabonnement te combineren met andere producten.

You have to finish subscription purchase before adding any products