Min varukorg: 0,00 kr 0
Din order
Det finns inga varor i varukorgen eftersom du inte har valt någon vara, eller så uppstod ett fel vid din betalning.
Fraktkostnader 0,00 kr
Att betala: 0,00 kr

L’OR® Integritetspolicy

L’OR®-produkter och anknytande tjänster och aktiviteter, inklusive denna webbplats (”L’OR®-produkter”), är utvecklade och marknadsförs av JACOBS DOUWE EGBERTS SE AB och dess respektive affärsenheter i olika länder.
JACOBS DOUWE EGBERTS SE AB verkar för att respektera och skydda din integritet samt dina personuppgifters säkerhet i enlighet med tillämpliga lagar och dataskyddsförordningen (GDPR).

I denna integritetspolicy förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi samlar in dem samt i vilka syften. Det betyder, bland annat, att vi:

Observera att vi även behandlar personuppgifter med hjälp av kakor och liknande teknik. Läs vår Kakpolicy https://www.lorespresso.com/sv-se/cookie-policy/s-1932/ om du vill veta mer om detta. Vi rekommenderar att du läser dessa policyer noggrant. Denna integritetspolicy reviderades senast 19 juli 2018.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

JACOBS DOUWE EGBERTS SE AB ansvarar för insamlingen och behandlingen av personuppgifter i samband med denna integritetspolicy.

Varför vi samlar in dina personuppgifter?

När du väljer att registrera ett konto, köpa en L’OR®-produkt eller på annat sätt kontakta oss, kommer vi att be dig att tillhandahålla vissa personuppgifter, samt viss valfri information om din användning av L’OR®-produkter. De huvudsakliga syftena för vilka vi använder dina personuppgifter är att:

Vilka rättsliga grunder gäller för att behandla dina uppgifter?

Vi behandlar bara din personliga information där vi har en rättslig grund att göra det. De motsvarande rättsliga grunderna för att behandla personuppgifter för ovanstående ändamål är:

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Du kan dela dina personuppgifter med oss på ett antal olika sätt, till exempel genom att:

Personuppgifterna som vi behandlar

Genom att använda märkesprodukterna, lämnar du vissa uppgifter till oss eller våra tjänsteleverantörer eller ombud, som kan innehålla personuppgifter. Vi lagrar och använder endast personuppgifter som tillhandahålls av dig eller som tydligt tillhandahålls till oss för behandlingssyften som nämns ovan eller som nämns när du lämnade personuppgifterna. Vi kommer inte att använda personuppgifter för andra ändamål såvida du inte har samtyckt till detta innan. Följande personuppgiftskategorier kan behandlas av oss:

Hur delar vi dina personuppgifter?

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parts tjänsteleverantörer eller ombud (kallade ”processorer”) för att utföra vissa behandlingsaktiviteter för vår räkning, inklusive de aktiviteter som nämns i denna policy, som parter inblandade i att utföra ett köpavtal (som betalningstjänstleverantörer och paketdistributionstjänster) eller underlättande marknadsföringsinitiativ (som att skicka nyhetsbrev och kampanjer). Vi kommer inte sälja, hyra, leasa eller lämna ut dina personuppgifter till tredje part, och göra det möjligt för dem att använda dina personuppgifter för egna syften. Vi använder tredje parts tjänsteleverantörer för webbplatshotell, betalningshantering, paketdistributionstjänster samt tredje parts reklam.

Vi sluter så kallade ”databehandlingsavtal” med alla parter som behandlar dina personuppgifter för vår räkning, så att de är juridiskt bundna att hålla dina uppgifter konfidentiella, att implementera lämpliga säkerhetsåtgärder, att meddela oss om dina uppgifters säkerhet har överträtts samt andra skyldigheter för att skydda din integritet.

JACOBS DOUWE EGBERTS SE AB säljer ibland (del av) en verksamhet till ett annat företag. Om sådan verksamhet avser L’OR®-produkter, kan ett sådant ägarbyte omfatta överföring av dina personuppgifter till den nya ägaren.

Dessutom kommer vi att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag, där det behövs för att förebygga eller bekämpa bedrägeri, där det krävs för tvistlösning eller för andra brådskande legitima behov som under omständigheterna måste väga tyngre än dina integritetsintressen, som kan omfatta vår verksamhets och vår personals säkerhet.

Vi delar personuppgifter mellan JDE:s dotterbolag enligt våra bindande bolagsregler som finns registrerade hos den nederländska dataskyddsmyndigheten. Vi delar även personuppgifter med tredjepartsannonsörer.

Marknadskommunikation

Vi vill skicka information till dig om L’OR®-produkter och relaterade tjänster som kan intressera dig, utifrån din orderhistorik och beteende på webbplatsen, genom t.ex. e-post eller andra kommunikationskanaler, men vi kommer endast att göra detta om du (i) specifikt samtyckt till att ta emot sådana meddelanden från oss, eller (ii) du har köpt en produkt eller tjänst från oss som liknar den produkt eller tjänst som vi vill informera dig om och du, vid köptillfället, inte använde din rätt att motsätta dig sådana meddelanden.

Du har alltid möjlighet att avsluta din prenumeration på all vidare kommunikation från oss vad gäller L’OR®-produkter och -tjänster genom att klicka på alternativet ”avbryt prenumeration” i sidfoten i e-postmeddelandena som vi skickar, eller genom att besöka din profil online och ändra dina kommunikationsinställningar.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter med en mängd olika säkerhetsåtgärder. Detta kan innefatta säkra registreringsformulär, kryptering av data och begränsad åtkomst till dina personuppgifter.

Vad är lagringsperioder ?

Personuppgifter som samlas in kommer inte att lagras längre än nödvändigt för att uppfylla ändamålen som beskrivs i denna integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs och är försvarbar eller tillåts enligt lag. Ett par exempel:

Överföring av uppgifter

Du ska vara medveten om att affärsenheterna som ansvarar för försäljning och marknadsföring av L’OR®-produkter som visas på denna webbplats, är en del av JACOBS DOUWE EGBERTS SE AB -företag runt om i världen. Till följd av detta, kan dina personuppgifter överföras inom JACOBS DOUWE EGBERTS SE AB -gruppens företag. Dessutom tillhandahålls JACOBS DOUWE EGBERTS SE AB -systemet av en tjänsteleverantör som finns i Nederländerna.

Observera att vissa tredje länder, som USA, inte tillhandahåller en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter. Men du kan vara säker på att JACOBS DOUWE EGBERTS SE AB har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att garantera dina uppgifters sekretess och säkerhet.

Vi lagrar dina personuppgifter i ett moln

Vi kan lagra dina personuppgifter i ett moln. Till följd av detta kan dina personuppgifter behandlas av en molntjänstleverantör för vår räkning och lagras på olika platser i världen. Vi har ingått avtal med sådana molntjänstleverantörer och har vidtagit nödvändiga organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och säkerställa att dina personuppgifter uteslutande kommer att användas för de ändamål som anges i denna integritetspolicy.

Barn

Vi riktar inte in oss på barn under 16 år.

Vi rekommenderar starkt att föräldrar tar en aktiv roll vid kontroll av deras barns onlineaktiviteter. Vi har i allmänhet inte för avsikt att samla in personuppgifter från/eller kommunicera med barn. Men om vi måste kommunicera med barn, strävar vi efter att ge föräldrar eller vårdnadshavare en skälig möjlighet att samtycka innan vi använder barnets personuppgifter, utom där vi endast svarar på barnets fråga eller tillhandahåller den tjänst barnet begär.

Dina rättigheter

All marknadskommunikation som du får erbjuder möjligheten att avsluta prenumerationen på ytterligare marknadskommunikation (dvs. motsätta sig denna användning av dina personuppgifter). Vi kommer försöka att uppfylla din avbrutna prenumeration så snart som möjligt. Observera att om du avslutar din prenumeration på marknadskommunikation, kan vi fortfarande skicka viktiga administrativa meddelanden, som du inte kan avsluta prenumerationen på.

Du kan även begära att granska, korrigera, uppdatera, undertrycka, begränsa eller radera personuppgifter som du tidigare tillhandahållit, eller begära att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter för att överföra dem till ett annat företag (i den mån denna rätt till dataportabilitet tillhandahålls av tillämplig lag), genom kontaktformuläret https://www.lorespresso.com/sv-se/kontakt/s-1735/ där du nämner ditt namn, (företag) och adress. Vi svarar på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

I din begäran, förtydliga vilka personuppgifter du vill ändra, om du vill ta bort personuppgifter från vår databas. För din säkerhet kan vi endast genomföra förfrågningar med hänsyn till personuppgifter som är knutna till den e-postadress som du använder för att skicka din begäran och vi kan behöva verifiera din identitet innan vi implementerar din begäran. Vi kommer försöka att uppfylla din begäran så snart som möjligt.

Observera att vi kan behöva lagra viss information för våra register och/eller slutföra eventuella transaktioner som du påbörjade innan du begärde en ändring eller borttagning (om du t.ex. gör ett köp eller deltar i en kampanj, kan du inte ändra eller ta bort personuppgifter som tillhandahålls förrän köpet eller kampanjen är slutförd).

Dataskyddsmyndigheters roll

Om du har klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter, hjälper vi dig gärna. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i den medlemsstat där du är bosatt. En förteckning över dataskyddsmyndigheter finns här.

Kontakt- och företagsinformation

Skicka frågor och kommentarer om integritet till privacy@jdecoffee.com. Eller kontakta oss via våra kanaler i sociala medier.

JACOBS DOUWE EGBERTS S.E. AB

Adress.
Färögatan 33
164 51 Kista
Sverige/Sweden

Tel.
Tel. 0200-883721
Handelskammare: 01045536

Uppgiftsskyddsombud:
First Privacy GmbH,
Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen, Tyskland
Handelsregister Bremen HRB 29225 HB
www.first-privacy.com
privacy@jdecoffee.com
office@first-privacy.com

Sammanfattning av samtycke

Genom klicka på knappen acceptera nedan, bekräftar jag härmed att jag har läst och förstått ovanstående information, som jag härmed accepterar och jag samtycker uttryckligen till:


Platsväljare

Din order

Det fanns artiklar kvar i varukorgen sedan din förra session. Vi har därför slagit ihop dina varukorgar.

 

Det finns artiklar kvar i varukorgen sedan förra gången.

Visa varukorg