Min varukorg: 0,00 kr 0
Din order
Det finns inga varor i varukorgen eftersom du inte har valt någon vara, eller så uppstod ett fel vid din betalning.
Fraktkostnader 0,00 kr
Att betala: 0,00 kr

L’OR Sekretesspolicy

Omfattning

Denna sekretesspolicy för L’OR® styr insamling, användning och andra former av behandling av personuppgifter av JACOBS DOUWE EGBERTS B.V, dess affilierade bolag och/eller dotterbolag ”JDE”) i anslutning till L’OR® produkter samt på denna webbplats. Genom användande av denna webbplats vidkänner och accepterar du villkoren i denna Sekretesspolicy.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

JACOBS DOUWE EGBERTS BV (”JDE”), Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, Nederländerna, är den juridiska person som ytterst ansvarar för all insamling och all behandling av dina personuppgifter i anslutning till L’OR® produkter.

JDE är dedikerade att respektera och värna om din integritet och skyddet av de personuppgifter du delar med oss.

Varför samlar vi in personuppgifter?

När du väljer att registrera dig eller på annat sätt kontakta oss kommer vi att be dig om vissa personuppgifter, såsom namn, adress, hemland och e-postadress samt valfria uppgifter om hur du använder L’OR® produkter. Dessa uppgifter gör det möjligt för JDE att:

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Du kan dela dina personuppgifter med oss på många olika sätt, till exempel genom att:

Hur delar vi dina personuppgifter?

Vi vill informera dig om att affärsenheterna som ansvarar för försäljning och marknadsföring av L’OR® produkter är JDE-bolag runt om i världen. Härav kan dina personuppgifter komma att delas/flyttas till andra delar av världen.

Vi vill också informera om att vissa länder (s.k. tredje länder) inte erbjuder ett motsvarande skydd av av personuppgifter. Du kan emellertid vara försäkrad om att JDE vidtar nödvändiga åtgärder för att försäkra sekretess och skydd av dina personuppgifter.

JDE kan även dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer från tredje part eller deras ombud för viss bearbetning på uppdrag av JDE. JDE kommer inte, om inte annat anges i denna Sekrtesspolicy, att sälja, hyra ut, leasa eller lämna dina personuppgifter till tredje part eller tillåta användande av dina personuppgifter för egna ändamål. JDE kräver att dessa tjänsteleverantörer skyddar dina personuppgifter.

Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter om så krävs enligt lag, när det är nödvändigt för att förhindra eller bekämpa bedrägerier, om det är nödvändigt för tvistlösning, eller för något annat legitimt behov som under rådande omständigheter måste uppväga din rätt till personlig integritet, till exempel säkerheten för vår verksamhet och vår personal.

Dina val

Om du väljer att registrera dig hos oss och/eller L’OR® produkter ger du JDE och dess ombud tillstånd att samla in, lagra, använda, lämna ut och på annat sätt behandla dina personuppgifter enligt de ändamål som beskrivs ovan.

Om du väljer alternativet ”Skicka ett e-postmeddelande till mig varje gång en ny anställning som matchar min profil läggs in (platsannons)” så kontaktar vi dig vid matchande platsannonser.

Registrering för L’OR® produkter

Vi skickar gärna information, exempelvis via e-post, reguljärpost eller andra kanaler, om L’OR® produkter som kan vara intressant för dig , men vi kommer bara att göra det om du specifikt samtycker till att få sådana meddelanden från oss.

Observera att ditt beslut att inte delta nu inte kommer att påverka kommunikationsinställningarna som du redan har delat med oss tidigare genom användning av olika kontaktdata eller ett annat användarkonto.

Du har alltid möjlighet att avprenumerera vidare kommunikation från oss och eller L’OR® produkter genom att använda något av följande avprenumerationsalternativ:

Observera att om du har avprenumererat vidare kommunikation gällande L’OR® produkter, på grund av bearbetningstiden och produktionsscheman, kan du fortfarande få meddelanden som är på utgång.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

JDE kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot förlust eller olaglig behandling av dessa data. Detta kan inkludera användning av säkra registreringsformulär, kryptering av data, och begränsning av åtkomst till dina personuppgifter.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Efter inaktivering eller raderande av ditt konto, kommer dina personuppgifter att raderas inom skälig tid. Vi kommer endast att behålla personuppgifter som rör ditt konto för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

Cookies

En cookie är en liten datafil som lagras på din dator i webbläsaren när vissa webbsidor besöks. En cookie innehåller inte information och samlar inte in information isolerat, men när den läses av en server via en webbläsare kan den ge information för att underlätta en mer användarvänlig tjänst som att upptäcka fel. Se vår cookiepolicy för mer information om vad cookies är, hur vi använder cookies och hur man kontrollerar cookies.

Barn

Vi rekommenderar starkt att föräldrarna aktivt övervakar oneline-aktiviteterna för barn under sexton år. JDE har i allmänhet inte för avsikt att samla in personuppgifter från barn och har i allmänhet heller inte för avsikt att kommunicera med barn. Om vi behöver kommunicera med ett barn, kommer vi emellertid att sträva efter att ge föräldrar eller vårdnadshavare en rimlig möjlighet att samtycka innan vi använder barnets personuppgifter, utom när vi endast ska svara på barnets fråga eller begäran.

Policyförändringar

Vi kan ändra denna L’OR® sekretesspolicy från JDE från tid till annan. Vi rekommenderar därför att du återkommer till denna policy regelbundet. Denna policy ändrades senast den 29 juni 2017.

Frågor och feedback

Skicka dina frågor och kommentarer om sekretess till oss på: privacy@jdecoffee.com.

Du kan också när som helst begära att få tillgång till dina personuppgifter och begära rättelse och/eller radering av data om dessa uppgifter inte är korrekta eller om de är irrelevanta för nämnda ändamål. För att göra det kan du kontakta privacy@jdecoffee.com och uppge namn och adress.


Platsväljare

Din order

Det fanns artiklar kvar i varukorgen sedan din förra session. Vi har därför slagit ihop dina varukorgar.

 

Det finns artiklar kvar i varukorgen sedan förra gången.

Visa varukorg