Min varukorg: 0,00 kr 0
Din order
Det finns inga varor i varukorgen eftersom du inte har valt någon vara, eller så uppstod ett fel vid din betalning.
Fraktkostnader 0,00 kr
Att betala: 0,00 kr

Användarvillkor L’OR

Välkommen till webbplatsen för L’OR® (”Webbplatsen”). Denna webbplats ägs och drivs av JACOBS DOUWE EGBERTS S.E. AB (”JACOBS DOUWE EGBERTS”) vars kontor är beläget på Färögatan 33, 16451 Stockholm, Sverige – organisationsnummer: 556975-5621.

Tillämplighet

Dessa användarvillkor (”Användarvillkor”) gäller för alla besök på och användning av denna webbplats, liksom all information, alla rekommendationer och/eller tjänster som tillhandahålls på eller via denna webbplats (”Information”). Genom användandet av Webbplatsen accepterar du dessa användarvillkor. Sagda användarvillkor kan av JACOBS DOUWE EGBERTS från tid till annan göras föremål för ändring och/eller uppdatering. Ändrade och/eller uppdaterade villkor träder ikraft vid publicerandet på Webbplatsen.

Information och ansvar

Informationen är endast avsedd som allmän information. JACOBS DOUWE EGBERTS ska inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår vid användning av (eller vid oförmåga att använda) webbplatsen, inklusive skador orsakade av virus eller felaktig eller ofullständig information, såvida inte sådana skador är resultatet av uppsåtlig eller grov vårdslöshet som kan tillskrivas JACOBS DOUWE EGBERTS. JACOBS DOUWE EGBERTS ska vidare inte hållas ansvarig för skador till följd av användningen av elektroniska kommunikationsmedel, inklusive – men inte begränsat till – skador till följd av fel eller dröjsmål i leveransen av elektronisk kommunikation, avlyssning eller manipulation av elektronisk kommunikation av tredje part eller av datorprogram som används för elektronisk kommunikation och överföring av virus.

Sekretesspolicy

Personuppgifter vilka delats till eller inhämtats via Webbplatsen skall endast användas enligt L’OR Sekretesspolicy. Dessa användarvillkor skall regleras av L’OR Sekretesspolicy.

Länkade webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar till externa webbplatser. JACOBS DOUWE EGBERTS ska inte hållas ansvarig för användningen av eller innehållet i webbplatser som länkar till denna webbplats eller som länkas från den. L’OR Sekretesspolicy gäller inte för behandling av personuppgifter på eller via sådana andra externa webbplatser.

Immateriella rättigheter

Om inget annat anges, ägs alla rättigheter till denna webbplats och all information, inklusive upphovsrätt och andra immateriella rättigheter, av JACOBS DOUWE EGBERTS. Användare har rätt att läsa på webbplatsen och läsa informationen och göra kopior för eget bruk, till exempel genom utskrift eller lagring. All annan användning av webbplatsen eller informationen, till exempel lagring eller återgivning av (en del av) webbplatsen för JACOBS DOUWE EGBERTS på en extern webbplats eller skapandet av länkar, hyperlänkar eller djuplänkar mellan webbplatsen för JACOBS DOUWE EGBERTS och andra webbplatser kräver skriftligt medgivande från JACOBS DOUWE EGBERTS.

"L’OR®" och alla andra varumärken på denna webbplats är registrerade varumärken som tillhör KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V., JACOBS DOUWE EGBERTS B.V och/eller dess dotterbolag.

Oombedda idéer

I händelse av att du lägger in oombedda idéer och/eller material i form av texter, bilder, ljud, programvara, information eller annat (”Material”) på denna webbplats eller skickar dessa till JACOBS DOUWE EGBERTS via e-post eller på annat sätt, ska JACOBS DOUWE EGBERTS ha rätt att använda, kopiera och/eller kommersiellt använda sådant material i full utsträckning och kostnadsfritt och JACOBS DOUWE EGBERTS ska inte bindas till någon sekretess när det gäller sådant material. Du håller härmed JACOBS DOUWE EGBERTS skadeslös från och mot alla åtgärder, fordringar och skulder, som JACOBS DOUWE EGBERTS lidit som ett resultat av användningen och/eller utnyttjandet av material som gör intrång i (immaterial-) rättigheterna för en tredje part eller på annat sätt är olagligt gentemot tredje part.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa användarvillkor ska uteslutande regleras av svensk lag. Alla tvister som uppstår i samband med dessa användarvillkor, inklusive tvister om förekomst och giltighet av dessa ska lämnas in till Stockholms tingsrätt.

Senaste versionen: 29 juni 2017

Platsväljare

Din order

Det fanns artiklar kvar i varukorgen sedan din förra session. Vi har därför slagit ihop dina varukorgar.

 

Det finns artiklar kvar i varukorgen sedan förra gången.

Visa varukorg