Mijn tas: €0.00 0
Uw bestelling
Er zijn momenteel geen artikelen in uw boodschappentas omdat u nog geen producten hebt geselecteerd of omdat uw betaling is mislukt.
Verzendkosten €0.00
Eindtotaal: €0.00

Privacybeleid van L'OR

Toepasselijkheid

Dit Privacybeleid van L'OR is van kracht voor de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. en diens verbonden ondernemingen ("JDE") in verband met Merkproducten van L'OR® en deze website. Door het gebruik van deze website erkent u en gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

JACOBS DOUWE EGBERTS B.V., Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, Nederland, is de rechtspersoon die eindverantwoordelijk is voor alle verzameling en alle verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de Merkproducten van L'OR®.

JDE is toegewijd aan het respecteren en beschermen van uw privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens die u met ons deelt.

Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

Als u ervoor kiest om u te registreren of anderszins contact op te nemen, zullen we u enkele persoonsgegevens vragen, zoals uw naam, adres, land waar u woonachtig bent en e-mailadres, naast bepaalde optionele informatie over uw (gebruik van) Merkproducten van L'OR®. Met deze informatie kunnen wij:

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

U kunt uw persoonsgegevens op verschillende manieren met ons delen, bijvoorbeeld door:

Hoe delen we uw persoonsgegevens of dragen we deze over?

U dient zich ervan bewust te zijn dat de ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor de verkoop en marketing van Merkproducten van L’OR® wereldwijde bedrijven van JDE zijn. Als gevolg daarvan kunnen uw persoonsgegevens wereldwijd worden gedeeld en/of overgedragen.

Let op dat bepaalde andere landen geen adequaat beschermingsniveau kennen voor uw persoonsgegevens. U kunt er echter op vertrouwen dat JDE passende beveiligingsmaatregelen zal nemen om vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te garanderen.

JDE kan uw persoonsgegevens ook delen met externe partijen om bepaalde activiteiten uit te voeren namens JDE. Op andere wijze dan beschreven in dit Beleid zal JDE uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, leasen of aanbieden aan externe partijen om uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken. JDE vereist dat deze externe partijen uw persoonsgegevens zorgvuldig beschermen.

JDE verkoopt soms (een deel van) een onderneming aan een ander bedrijf. Als een dergelijke onderneming gerelateerd is aan Merkproducten van L’OR®, dan kan een dergelijke overdracht van eigendom de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan de nieuwe eigenaar bevatten.

We zullen uw persoonsgegevens anderszins alleen openbaren als dit toegestaan of geautoriseerd is bij wet, noodzakelijk is voor het voorkomen of bestrijden van fraude, noodzakelijk is voor geschillenbeslechting of noodzakelijk is voor enige andere legitieme behoefte die in de omstandigheden zwaarder weegt dan uw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van ons personeel.

Uw keuzes

Als u ervoor kiest om u te registreren bij L’OR®, dan autoriseert u JDE en diens agenten om uw persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan, te gebruiken, te openbaren en anderszins te verwerken in overeenstemming met de hierboven beschreven doeleinden.

Registreren bij L’OR®

We willen u graag via e-mail, post of andere communicatiekanalen interessante informatie sturen over Merkproducten van L’OR®, maar we doen dit alleen als u specifiek toestemming geeft voor het ontvangen van dergelijke communicatie van ons.

Wees u ervan bewust dat uw beslissing om niet gebruik te maken van de opt-in-mogelijkheid geen invloed zal hebben op enige communicatievoorkeur die u eerder met ons deelde met andere contactgegevens of een ander gebruikersaccount.

U heeft altijd de mogelijkheid u af te melden voor enige verdere communicatie van JDE met betrekking tot Merkproducten van L’OR® door gebruik te maken van een van de volgende opties:

Let op: als u afgemeld bent van enige communicatie met betrekking tot Merkproducten van L’OR®, dan kan het vanwege verwerkingstijd en productieschema’s mogelijk zijn dat u nog communicaties ontvangt die al in productie zijn.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

JDE zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen tegen verlies of onwettige verwerking van deze gegevens. Dit kan het gebruik van beveiligde registratieformulieren, codering van gegevens en toegangsbeperking tot uw persoonsgegevens omvatten.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Nadat u gebruik heeft gemaakt van de opt-out-mogelijkheid of uw account heeft verwijderd, worden uw persoonsgegevens binnen een redelijke termijn verwijderd. We bewaren alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor naleving van wettelijke verplichtingen, beslechting geschillen en handhaving van onze overeenkomsten.

Cookies en websitetracking

Een cookie is een klein gegevensbestand dat wordt opgeslagen in de webbrowser van uw computer als bepaalde pagina’s worden bezocht. Een cookie bevat of verzamelt geen eigen informatie, maar wordt uitgelezen door een server via een webbrowser; met de informatie kan een gebruiksvriendelijkere dienstverlening mogelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld het herkennen van fouten. Raadpleeg ons Cookiebeleid van L’OR voor meer informatie over de betekenis van cookies, hoe we ze gebruiken en hoe u ze kunt beheersen.

Kinderen

We raden ten zeerste aan dat ouders een actieve rol spelen in het controleren van de onlineactiviteit van hun kinderen jonger dan 16 jaar. JDE zal in geen geval pogen persoonsgegevens van kinderen te verzamelen en zal in geen geval bewust met kinderen communiceren. Als we echter moeten communiceren met een kind, dan zullen we de ouders of wettelijk voogden de mogelijkheid geven om toestemming te verlenen alvorens we de persoonsgegevens van het kind gebruiken, tenzij we slechts een vraag of wens van een kind beantwoorden.

Beleidswijzigingen

We kunnen dit Privacybeleid van L’OR® van tijd tot tijd wijzigen. We raden u daarom aan dit beleid regelmatig te raadplegen. Dit beleid werd op 7 maart 2017 voor het laatst aangepast.

Vragen en feedback

Stuur uw vragen en opmerkingen over privacy naar privacy@jdecoffee.com.

Verder kunt u op elk moment toegang vragen tot uw persoonsgegevens en verzoeken om rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens indien gegevens niet correct of irrelevant zijn voor de genoemde doeleinden. Om dit te doen kunt u contact opnemen met privacy@jdecoffee.com onder vermelding van uw naam en adres.

Data Privacy Officer 

FIRST PRIVACY GMBH
Konsul-Smidt-Straße 88
D-28217 Bremen
office@first-privacy.com

JACOBS DOUWE EGBERTS

Att. Markus Dreissigacker, Global Chief Compliance Officer

privacy@jdecoffee.com

Locatieselectie

Uw bestelling

U had al enkele artikelen uit uw vorige sessie dus hebben we uw winkelmandjes samengevoegd.

 

U hebt nog artikelen van de vorige keer in uw winkelmandje.

Winkelmandje weergeven